Olomoucká KR jednala se zástupci kraje o sociálních službách

Ve čtvrtek 6. ledna 2022 v odpoledních hodinách se uskutečnilo dlouho odkládané jednání krajské rady Olomouckého kraje se zástupci kraje zodpovědnými za sociální oblast, a to s 1. náměstkem hejtmana Mgr. Ivo Slavotínkem a zástupcem sociálního odboru Mgr. Zbyňkem Vočkou. Se členy krajské rady odborového svazu se setkání zúčastnila i místopředsedkyně OS Jana Hnyková. Vyvolané jednání se týkalo především řešení problematických oblastí v Domově Paprsek Olšany a Domově důchodců Červenka. K jednání byli přizváni také zástupci odborových organizací z těchto zařízení.

Platové zařazení zaměstnanců

Prvním bodem programu jednání bylo platové zařazení zaměstnanců v Domově Paprsek Olšany.

Předseda krajské rady Jan Zatloukal připomněl historii platového zařazení zaměstnanců v tomto zařízení. Poslední jednání, které se k této problematice konalo na Krajském úřadu Olomouckého kraje, bylo v červnu 2021 a od té doby se řešení nikam neposunulo.

Náměstek Slavotínek sdělil, že si provedli na kraji analýzu zařazení pracovníků v sociálních službách napříč celou republikou, ze které jim vyplynulo, že ve většině zařízení v ČR jsou zaměstnanci zařazeni v pátých platových třídách. Nevidí důvod k přeřazení ani v tomto zařízení.

Informoval krajskou radu, že v této souvislosti zadal právní rozbor k zařazení zaměstnanců v Domově Štíty-Jedlí, kde došlo k přeřazení zaměstnanců do vyšších platových tříd v předchozím volebním období. Své rozhodnutí okomentoval, že by měli být zaměstnanci zařazení v celém kraji stejně.

Zástupci odborového svazu a zaměstnanci obou zařízení argumentovali příslušnými právními předpisy a skutečně vykonávanou prací v obou zařízeních. Činnosti, které vykonávají, jsou po nich požadovány a mají je v náplni práce. Zároveň absolvovali vzdělávání k tomu určené, financované z prostředků EU. Sociální zařízení nelze paušalizovat, ale musí se hodnotit nejnáročnější práce, která se vykonává podle Katalogu prací.

Náměstek Slavotínek sdělil, že po právním rozboru zhodnotí, jestli zaměstnanci v zařízení Štíty-Jedlí skutečně vykonávají činnosti z vyšší platové třídy.

Předsedkyně ZO Ivana Hraničková z Domova Štíty-Jedlí zdůraznila a ubezpečila představitele kraje, že náplň jejich práce, kterou vykonávají řádně, tak jak mají a na každé směně po celý rok, odpovídají šesté platové třídě. Vyjádřila zklamání z přístupu vedení kraje k zaměstnancům tohoto zařízení.

V závěru tohoto bodu se dohodlo, že vedení kraje bude informovat o závěrech právního rozboru v Domově Štíty-Jedlí.

Odborový svaz požádá inspektorát práce o posouzení pracovní náplně a skutečně vykonávané práce v Domově Paprsek Olšany.

Šikana zaměstnanců

Další bod jednání se zabýval situací v Domově důchodců Červenka.

Předsedkyně ZO Jana Kratochvílová s přítomnými kolegyněmi informovaly zástupce kraje o špatné situaci v jejich zařízení. Předložila náměstkovi Slavotínkovi výpovědi zaměstnanců, které podle nich vykazují znaky šikany, jíž se mají dopouštět nadřízení zaměstnanců. Náměstkovi byly citovány výpovědi vztahující se k ponižování pracovníků, porušování zákoníku práce, špatným pracovním podmínkám, dopadům na zaměstnance a následně i na klienty domova důchodců. To vše v současné době přináší i větší nárůst ukončených pracovních poměrů, vyšší pracovní neschopnosti a s tím spojený nedostatek personálu. Zástupci kraje byli upozorněni na další možné odchody zaměstnanců z tohoto zařízení.

Náměstek Slavotínek vyjádřil pochopení pro zástupkyně Domova důchodců Červenka, považuje sdělené informace za závažné, neboť se na Krajský úřad již dostal dopis syna jedné zaměstnankyně, ve kterém byly sděleny obdobné informace. Do jednoho měsíce přijede na návštěvu do tohoto zařízení, kde bude požadovat účast předsedkyně ZO. Následně zvolí postup řešení a zjednání nápravy v tomto zařízení, o kterém bude odbory informovat.

Jednání 18. ledna

Problémy, které se nestačily projednat na jednání 6. ledna, se projednávaly na dalším jednání krajské rady a vedení sociální oblasti v Olomouckém kraji dne 18. ledna 2022. Vztahovaly se k podnětům zaměstnanců z některých domovů důchodců, které se týkaly povinného očkování zaměstnanců vybraných skupin a jejich výpovědí z pracovního poměru.

Krajská rada zaznamenala informace zaměstnanců ze sociálních služeb, že je na ně vyvíjen nepřijatelný nátlak ze strany nadřízených vyzývající k očkování, nebo podání výpovědi.

Náměstek Slavotínek oznámil, že bude informovat příspěvkové organizace v kraji, aby do rozhodnutí vlády tuto problematiku neřešily.

Zároveň sdělil, že návštěva v Domově důchodců Červenka se uskuteční 2. února 2022.

Náměstek Mgr. Ivo Slavotínek v závěru obou jednání připomněl, že se kraj o svá zařízení stará dostatečně, a to i po finanční stránce (odměny). S příslibem další spolupráce, poděkování za přijetí a projednání přednesených problémů se obě strany rozešly.

Vyřešení problému pomůže i dalším

Na úplný závěr chci jako předseda krajské rady zdůraznit: ,,I když vám informace z jednání naší olomoucké krajské rady můžou připadat nezajímavé a příliš podrobné, předpokládáme, že řešíte v kraji obdobné problémy. Pokud se náprava podaří v jednom zařízení, může pak následovat v dalším. Potom se nebude zřizovatel ohánět pochybnou statistikou, ale my mu budeme předkládat příklady dobré praxe z celé České republiky. Pokud chceme udržet zaměstnance v zařízeních sociálních služeb, musíme vytrvat v jejich ochraně a podporovat činnost zdejších odborových organizací. Protože bez působnosti odborových organizací v zařízeních sociálních služeb jsou podmínky zaměstnanců podle našich zkušeností obvykle horší.“

Foto Jana Hnyková

Podobné články

Aktuality 13. 11. 2023 / 9:39

Olomoucká krajská konference – 1. 11. 2023

Krajská konference OS odborových organizací z Olomouckého kraje se konala ve středu 1. listopadu.

Aktuality 16. 10. 2022 / 9:24

Olomoucká krajská konference OS – 12. 10. 2022

Olomoucká krajská konference jednala ve středu 12. října.

Aktuality 15. 8. 2022 / 18:23

Olomoucká KR – plnění programu OS

Zpráva olomoucké krajské rady OS o plnění programu OS od VIII. sjezdu odborového svazu do 30. června 2022.

Načíst další
 
Napište nám