OS a LOK-SČL předložily zaměstnavatelům-nemocnicím návrh vyšší kolektivní smlouvy

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky ve spolupráci s Lékařským odborovým klubem – Svazem českých lékařů připravil návrh kolektivní smlouvy vyššího stupně, která by měla upravit pracovní podmínky zaměstnanců v lůžkových zdravotnických zařízeních, kde působí uvedené odborové organizace a organizace zaměstnavatelů – Asociace nemocnic ČR, Asociace českých a moravských nemocnic, Sdružení soukromých nemocnic ČR a Asociace krajských nemocnic.

Kolektivní smlouva vyššího stupně bude odrazem kvalitního sociálního partnerství a spolupráce.

Návrh, který odbory zástupcům zaměstnavatelů předložily dne 12. října, je zásadní a pokud bude akceptován, tak významným způsobem může přispět ke zlepšení pracovních podmínek vás – našich členů a všech zaměstnanců.

Jsme přesvědčení, že kolektivní smlouva vyššího stupně také zajistí tolik potřebnou personální stabilizaci.

S návrhem kolektivní smlouvy vyššího stupně, kde se mimo jiné navrhuje sjednocení odměňování všech zaměstnanců, se můžete seznámit u svých předsedů a výborů odborových organizací. Návrh smlouvy jim byl zaslán téhož dne večer, tedy 12. října.

Podobné články

Aktuality 15. 7. 2024 / 19:23

Tzv. dobrovolné kompetence zdravotnických záchranářů v ČR

Časy se mění a roste poptávka po vyšších kompetencích zdravotnických záchranářů. Ovšem změny musí nejprve nastat v legislativě a teprve potom se mohou zavádět v praxi a ne opačně.

Aktuality 14. 7. 2024 / 21:04

iWorCon pro zlepšení podmínek zaměstnanců v sociálních službách

EPSU, výbor sektorového sociálního dialogu pro sociální služby (EPSU HSS) a Federace evropských sociálních partnerů (FESE) se zasadily o projekt pro zaměstnance v sociálních službách pod názvem iWorCon. 

Aktuality 12. 7. 2024 / 14:43

Změny u DPP a DPČ od 1. 7. 2024

Oblast dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. dohody o provedení práce (DPP) a dohody o pracovní činnosti (DPČ), zasáhla od konce roku 2023 řada zásadních změn.

Načíst další
 
Napište nám