OS je znepokojen přístupem vlády k platům

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky se znepokojením přijal informaci vlády ČR ke změnám v odměňování zaměstnanců veřejných služeb od 1. ledna 2022. Nařízení vlády vydané ve Sbírce zákonů dne 31. 12. 2021 viz níže jako soubor ke stažení.

Předpokládali jsme, že vláda naváže kvalitní sociální dialog a že v jeho rámci budou vysvětlené předcházející dohody k navýšení platů zdravotníků, zaměstnanců v sociálních službách, pracovníků v kultuře, policistů, vojáků, hasičů, hygieniků, úředníků a všech dalších. Bohužel k jednání za všechny oblasti nedošlo a uzavřené dohody byly novou vládou naplněné pouze částečně.

Jako největší problém vnímáme, že určité profese už druhým rokem nedostanou na svých tarifech žádné zvýšení platů. Stát a další veřejnoprávní instituce přitom nemohou fungovat bez toho, aby někdo uklidil, uvařil, zkontroloval, rozhodl nebo provedl další činnosti, které stát považuje za prioritní a svým zaměstnancům a dalším zaměstnancům veřejných služeb ukládá. Stagnace platů hygieniků a dalších úředníků, umělců, kuchařů, údržbářů, uklízeček a dalších profesí se při plánované inflaci a růstu cen energií negativně dotkne tisíců rodin a stejně bude nutné nízkopříjmové skupiny podpořit jiným způsobem. Zdůrazňujeme, že práce má být motivační a má člověku zajistit důstojný život. Vyzýváme vládu, aby při přípravě státního rozpočtu své rozhodnutí ohledně platů státních úředníků a dalších zaměstnanců veřejných služeb přehodnotila. Za velmi rizikové v našem resortu považujeme zvláště nezvýšení platů zaměstnancům hygienické služby. Jejich role je v boji s pandemií nemoci COVID-19 nezastupitelná a motivace velmi nízká.

Motivační není ani zvýšení platů pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků. Lidé, kteří se starají o nejzranitelnější, jsou stále na chvostu a přitom se jednotlivé vládní strany v programovém prohlášení zavázaly, že „zajistíme spravedlivé odměňování pracovníků v sociálních službách a v sociální oblasti“.  Pokud by vláda postupovala tímto tempem, tak se obáváme, že deklarace zůstanou jen na papíře.

Za odborový svaz kvitujeme přístup ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, který se s odbory sešel a podpořil dohody pro zdravotníky a zdravotnictví.

Nicméně celkový výsledek ani ve zdravotnictví neodpovídá dohodnutému navýšení. S politováním konstatujeme, že se tarifní platy ošetřovatelkám, sanitářům a dalším zdravotníkům zařazeným do 7. platových tříd zvýší jen o 700 Kč místo o dohodnutých 1400 Kč. Za ještě horší považujeme nezvýšení platů nezdravotníků. Uklízečky, kuchaři, údržbáři a také technicko-hospodářští pracovníci už ani vloni neměli zvýšené platy, a to je pro udržení těchto pracovníků velmi špatný vzkaz. O navýšení platů pro uvedené profese budeme jednat s managementy nemocnic a budeme hledat shodu na navýšení odměn za práci prostřednictvím kolektivních smluv. Úhradová vyhláška pro rok 2022 dohodnuté navýšení platů umožňuje.

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče vyzývá vládu, aby zahájila standardní sociální dialog a jeho prostřednictvím řešila problémy, kterým musíme čelit.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 8. 12. 2023 / 15:34

Co udělal OS pro sestry a další zaměstnance?

V souvislosti s aktuálním děním se objevují nejrůznější diskuse a komentáře o roli Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR.

Aktuality 8. 12. 2023 / 15:14

Dohoda zvyšující platy a mzdy zaměstnanců nemocnic byla podepsána

V pátek 8. prosince 2023 byla podepsána dohoda, která zajistí zvýšení platů a mezd zaměstnancům nemocnic a ukončila protest lékařů, kteří vypověděli další práci přesčas.

Aktuality 27. 11. 2023 / 13:57

Pondělí 27. listopadu: Den protestů ČMKOS

V pondělí 27. listopadu se členové Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR v maximální možné míře zapojili do Dne protestů.

Načíst další
 
Napište nám