OS kvůli situaci na pražské záchrance vstoupil do stávkové pohotovosti

Stávkovou pohotovost celého Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR na podporu odborářů z pražské záchranky vyhlásila v úterý 12. května výkonná rada odborového svazu.

Usnesení výkonné rady o vyhlášení stávkové pohotovosti viz níže jako soubor ke stažení.

Téhož dne o vyhlášení stávkové pohotovosti a o aktuální situaci na pražské záchrance informovalo vedení OS na tiskové konferenci. Té se zúčastnili také tři odboráři z pražské záchranky a dva členové výkonné rady – Vít Přibylík, který pracuje na záchrance v Moravskoslezském kraji, a Jan Zatloukal, který pracuje na záchrance v Olomouckém kraji.

Předsedkyně odborového svazu Dagmar Žitníková novinářům připomněla, že odborový svaz se snaží problémy vyřešit již od loňského května. Celý spor odstartoval požadavek zaměstnankyň dispečinku, aby jim byla v souladu se zákoníkem práce a stejně jako na jiných ZZS proplácena přestávka na jídlo, kterou nemohou čerpat. To ředitele záchranky MUDr. Zdeňka Schwarze rozčílilo tak, že těmto zaměstnancům nechal odmontovat kuchyňskou linku a zakázal jim vstup na balkon. Veškerá další snaha o jednání ze strany odborové organizace, veškeré její návrhy a pokusy byly vedením záchranky odmítány.

Proto odborová organizace požádala o pomoc odborový svaz. K problému neproplácených přestávek se přidaly další – změny v rozpisech služeb, rotace zaměstnanců, rozhodování managementu o hospodaření s FKSP. Odboráři mimo požadavku výše uvedené problémy řešit navrhovali také zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců, opakovaně upozorňovali na nedostatek a přetěžování pracovníků. Vedení ZZS problémy bagatelizovalo, návrhy odborů byly šmahem zamítány.

Mimo to, jak zdůraznila Žitníková, i představitelé svazu opakovaně zažili velmi nestandardní chování ředitele Schwarze, jeho nedodržení slibů, překrucování skutečnosti atd. O situaci odbory opakovaně podrobně informovaly zřizovatele, tedy vedení Magistrátu hlavního města Prahy, jeho radní i zastupitele. Magistrát se rozhodl udělat na záchrance audit, který by měl vyjasnit, zda je pravda na straně odborů nebo ředitele Schwarze. Odbory byly sice přesvědčeny, že problémy na záchrance jsou velmi závažné, ale těžko odhalitelné klasickým auditem, rozhodnutí magistrátu však plně respektovaly a čekaly na výsledek auditu. Podle publikovaných informací audit zaznamenal značné napětí mezi vedením a zaměstnanci, nezdravou firemní kulturu a autokratický styl řízení i v oblastech, kde nejsou vhodné. Zároveň ovšem nedoporučil personální změny.

Místopředseda odborové organizace z pražské záchranky Karel Böhm připomněl, že odboráři ze záchranky jsou od 29. ledna 2015 ve stávkové pohotovosti (viz http://osz.cmkos.cz/cz/clanky/29-1-2015-stavkova-pohotovost-odboraru-z-prazske-zachranky.aspx). Atmosféra na pracovišti je stále napjatější, stres trvá a zhoršuje se. Zaměstnanci, kteří se ozvali či někde vystoupili, jsou ostře sledováni s cílem při něčem je „chytit“, dokázat jim nějaké pochybení. Za vyslovený názor je čeká třeba i dvouapůlhodinový pobyt „na koberečku“, vytýkaným proviněním je, např. že nezhasli světlo na záchodě. Aktivním zaměstnancům a odborářům je doporučováno, aby odešli, nebo vyhrožováno, že „budou odejiti“… Záchranáři, kteří se plně potřebují soustředit na svou náročnou práci v často vypjatých podmínkách, jsou stresováni neustálou obavou, zda se právě zároveň nedopouštějí nějaké maličkosti, za níž by mohli být popotahováni.

Dominik Horn z pražské záchranky se věnoval auditu, za který magistrát zaplatil přes 822 tisíc korun. Jeho plné znění odboráři neznají, k dispozici dostali jen šestistránkové shrnutí. Ředitel Schwarz si v médiích pochvaloval, že mu audit dal zapravdu, že obvinění byla nepravdivá. Při tom po ekonomické stránce se audit věnoval jen pěti výběrovým řízením a bez bližšího vysvětlení konstatoval nestandardní prvky. Problémy ve vztazích audit zaznamenal, přestože auditoři mohli mluvit jen s některými zaměstnanci a v kanceláři, návštěva výjezdových stanovišť jim nebyla umožněna. Audit uvedl také nedostatek personálu. O tom se snažili odboráři již dlouhodobě jednat s ředitelem, který to odmítal, stejně jako odmítal uznat přetěžování personálu, které z toho vyplývá. Místo zvýšení počtu zaměstnanců nařídil v rozporu s praxí na všech ostatních ZZS při všech jízdách bez ohledu na jejich naléhavost používat houkačky. Neuposlechnutí bylo trestáno. Tak chtěl zajistit rychlejší pohyb sanitek, který by nahradil chybějící personál. Asi 20% fluktuaci zaměstnanců ředitel označoval za normální a srovnatelnou s jinými záchrannými službami.

Dispečerka z pražské záchranky Markéta Vinšová zdůraznila, že chování ředitele vůči zaměstnancům se nezlepšilo ani v průběhu auditu, pro mnohé dispečerky, ale i další pracovníky už je to dál nesnesitelné a uvažují o odchodu. Dva zaměstnanci byli na stáži v zahraničí a své postřehy publikovali v podnikovém časopise – bez nějakého hodnocení, vymezování se vůči někomu. Přesto za tento text byla tato pracovně i lidsky sehraná dvojice rozdělena na různá pracoviště, jeden z nich už od záchranky odešel, druhý o odchodu uvažuje.

Člen výkonné rady OS Vít Přibylík uvedl, že na záchrance v Moravskoslezském kraji má několik kolegů, kteří pracovali na pražské záchrance. Záchranáři měli ZZS hlavního města Prahy původně za skvěle profesionálně fungující a práci zde považovali za vynikající odbornou zkušenost. Přesto odtud odešli, protože pracovní atmosféra zde byla špatná až nesnesitelná. Vyvrátil také tvrzení ředitele Schwarze, že vysoká fluktuace na záchrance je normální. Trochu jiná je situace lékařů, kteří odcházejí pracovat do nemocnic atd. Ale ostatní zaměstnanci záchranky jsou lidé velmi milující svoji profesi a běžně svá místa neopouštějí. Odcházejí proto hlavně do důchodu, případně ze zdravotních důvodů, někdy i po profesním pochybení. Ale jinak je fluktuace v podstatě nulová.

Vít Přibylík seznámil také s tím, že na nedávném setkání s kolegy záchranáři z Anglie se dozvěděl, že tam záchranáři za prosazení svých požadavků opravdu natvrdo čtyři hodiny stávkovali – úspěšně. Stávka byla v souladu s mezinárodními úmluvami a evropským právem, které se týká i České republiky.

Člen výkonné rady OS Jan Zatloukal potvrdil, že ani na záchrance v Olomouckém kraji nedochází k velké fluktuaci zaměstnanců. Také zde se záchranáři potýkají s různými problémy, ale vede se o nich sociální dialog a snaží se najít řešení.

Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková zdůraznila, že pro odbory je zásadní chránit zaměstnance před šikanou, přetěžování a stresem. Neumí si představit, jak by dlouhodobé, doslova letité problémy s chováním ředitele vůči zaměstnancům mohla vyřešit měsíční či podobně dlouhá přítomnost mediátora, jak navrhuje auditor. Považuje to jen za další oddalování skutečného řešení problému, který ve svých důsledcích ohrožuje všechny obyvatele i návštěvníky Prahy, neboť rychlou pomoc záchranářů může nečekaně potřebovat kdokoliv a kdykoliv. A určitě neplatí, že ideální podmínkou pro bezchybnou práci záchranáře je neustálý strach a stres vyvolávaný ředitelem záchranky.

Předsedkyně Dagmar Žitníková doplnila, že na straně pražských zaměstnanců záchranky stojí nejen celý odborový svaz o cca 35 tisících členech, ale mají také podporu dalších odborových svazů sdružených v Českomoravské konfederaci odborových svazů. V případě pokračujícího neřešení problému se tito odboráři chystají svými maily obrátit na vedení Prahy, pražské radí a zastupitele. A při příštím zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ve čtvrtek 28. května jsou připraveni přijít nejen na toto jednání, ale jsou připraveni také zorganizovat před sídlem Magistrátu demonstraci za účasti záchranářů z celé republiky.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 14. 6. 2024 / 21:55

EPSU podpořila demonstraci, poté apelovala na premiéra Fialu

Výkonný výbor EPSU na svém on-line jednání 16. května projednával kongres EPSU, volby do Evropského parlamentu a také podporu připravované demonstraci v Praze.

Aktuality 14. 6. 2024 / 21:30

Nohejbal stále žije!

Po jarním váhání a nedostatečném zájmu o turnaj v nohejbale uspořádali pod vedením Honzy Zatloukala 1. června stejný turnaj záchranáři z Olomouce.

Aktuality 14. 6. 2024 / 12:10

ČMKOS vyráží do regionů

Zástupci ČMKOS a odboroví právníci i letos vyrazí do regionů, aby na setkáních s občany informovali o významu odborů a výhodách členství.

Načíst další
 
Napište nám