Ošetřovné při péči o dítě, s nímž je manželka na rodičovské dovolené

Budu mít nárok na nějakou dávku při péči o nemocné dítě, se kterým je moje manželka na rodičovské dovolené? J.B., Opava

Uvedený dotaz směřuje k poskytování dávky ze systému nemocenského pojištění tzv. ošetřovného. Na ošetřovné má nárok zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodů uvedených v ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (např. ošetřování dítěte mladšího 10 let, ošetřování jiného člena domácnosti, jehož zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, péče o dítě mladší 10 let, protože dojde k uzavření školského zařízení nebo školy z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii atd.).

Zákon o nemocenském pojištění dále stanoví, v jaké situaci zaměstnanec nemá nárok na ošetřovné. Toto je zakotveno v ustanovení § 39 odst. 3, které stanoví: „Zaměstnanec nemá nárok na ošetřovné z důvodu ošetřování dítěte nebo péče o ně, jestliže jiná fyzická osoba má z důvodu péče o toto dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství nebo má nárok na rodičovský příspěvek podle zvláštního právního předpisu; to neplatí, pokud tato jiná osoba onemocněla, utrpěla úraz, nastaly u ní situace uvedené v § 57 odst. 1 písm. b) nebo c), porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat.“

V praxi to znamená, že pokud manželka pobírá rodičovský příspěvek a je zdravá, respektive neonemocněla, neutrpěla úraz či neporodila, tak manžel nárok na ošetřovné mít nebude. Jiná situace by ale nastala právě v případě, že by manželka onemocněla, utrpěla úraz nebo porodila další dítě, a nemohla tak o dítě pečovat. V takovém případě by manžel nárok na ošetřovné měl, a to po dobu nejdéle 9 kalendářních dnů.

Podobné články

Aktuality 11. 3. 2024 / 10:09

Vyplňování dovolenky u DPP

Víme, že máme nově v rámci DPP po splnění podmínek nárok na dovolenou. Zaměstnavatel po nás ale chce vyplňovat tzv. dovolenku jako u pracovního poměru.

Aktuality 7. 12. 2023 / 19:45

Kdo může být příslušnou osobou

Jako odborovou organizaci by nás zajímalo, kdo může být tzv. příslušnou osobou podle zákona o ochraně oznamovatelů.

Aktuality 23. 10. 2023 / 12:52

Důkladně se seznamte s dokumenty, které podepisujete!

I ve spojení s novelou zákoníku práce účinnou od 1. 10. 2023 bychom chtěli připomenout jednu důležitou věc: podepisujte pouze ty písemnosti, s jejichž obsahem se řádně seznámíte.

Načíst další
 
Napište nám