Pomoc ze Zajišťovacího fondu se týká i živelní pohromy!

Vážené kolegyně a kolegové,
v souvislosti s vichřicemi, které nás postihují, vám připomínáme, že v oprávněných případech je možné, aby si členové odborového svazu, kteří utrpěli škodu, požádali ze Zajišťovacího fondu o dar při živelní pohromě.

Dar náleží členovi, kterému vznikla škoda na domě, bytu nebo jeho zařízení nad 50 000 Kč v důsledku živelní pohromy (povodeň, vichřice, oheň atd.) vzniklé bez zavinění poškozeného nebo jeho blízké osoby. Pro přiznání daru je nutné vyhlášení stavu nebezpečí v dané oblasti.

Dar se poskytne ve výši 10 % ze vzniklé škody, nejvýše však 20 000 Kč.

Žádost o dar při živelní pohromě se podává na předepsaném formuláři – viz formuláře výše.

Žádost může být podána nejpozději do 3 měsíců ode dne vydání tohoto potvrzení pojišťovny.

Podobné články

Aktuality 26. 3. 2024 / 17:41

Zajišťovací fond v roce 2023

Stejně jako v předchozích letech plnil Zajišťovací fond i v roce 2023 jednu z forem pomoci našim členům a stejně jako v minulých letech přináším informace o využívání Zajišťovacího fondu.

Aktuality 9. 9. 2023 / 10:22

Zajišťovací fond v prvním pololetí roku 2023

Stejně jako v předchozích letech pomáhá Zajišťovací fond našim členům. Proto bych vás chtěl seznámit s údaji o čerpání darů ze Zajišťovacího fondu v prvním pololetí roku 2023.

Aktuality 13. 4. 2023 / 19:39

Zajišťovací fond v roce 2022

Také v roce 2022 byl Zajišťovací fond jednou z forem pomoci našim členům.

Načíst další
 
Napište nám