Zajišťovací fond v roce 2023

Stejně jako v předchozích letech plnil Zajišťovací fond i v roce 2023 jednu z forem pomoci našim členům a stejně jako v minulých letech přináším informace o využívání Zajišťovacího fondu. Do Zajišťovacího fondu přišlo v roce 2023 celkem 3117 žádostí, o 364 žádosti méně než v roce 2022. Schváleno bylo celkem 2921 žádostí o dar, což je o 560 žádostí méně než v roce 2022. Největší rozdíly v počtu žádostí byly ve snížení počtu žádostí o dar při pracovní neschopnosti, což bylo s největší pravděpodobností způsobeno ukončením pandemie COVID-19, a také se snížil počet žádostí o dar při narození dítěte.

Byly schváleny dary v celkové výši 2 932 200 Kč, což je o 644 500 Kč méně než v roce předešlém.

Proplaceno bylo celkem 3020 žádostí v celkové výši 2 932 200 Kč. V porovnání s rokem 2022 je to o 506 žádostí a o 600 700 Kč méně.

Rozdíl mezi počtem schválených a vyplacených žádostí je stejně jako v minulých letech způsoben tím, že událost pro vyplacení daru u některých žádostí vyplacených na začátku roku 2023 vznikla již na konci roku 2022, a proto byla žádost evidována již v roce 2022. A naproti tomu některé žádosti z konce roku 2023 byly vyplaceny až na začátku roku 2024. Dalším důvodem je i to, že některé žádosti doručené na OS neměly v pořádku všechny náležitosti, a proto se jejich vyřízení a proplacení také protáhlo až do roku 2024.

Zamítnuto bylo 196 žádostí, což je o 69 méně než v roce 2022.

Tabulka č. 1

Tabulka č. 2

Tabulka č. 3

Tabulka č. 4

Při pohledu do tabulky č. 4 je vidět, že se ukončení pandemie COVID-19 na počtu přijatých žádostí začalo projevovat od druhého čtvrtletí roku 2023, kdy se oproti roku 2022 začal snižovat celkový počet přijatých žádostí, ale i tak byl počet přijatých žádostí vyšší než v letech před vypuknutím pandemie COVID-19. V listopadu a prosinci se počet žádostí zase zvýšil, zvláště vzrostl počet žádostí o dar při pracovní neschopnosti.

Tabulka č. 5

Bohužel i v roce 2023 jsme museli zamítnout 4 žádosti z důvodu neplnění povinností odborové organizace. Také musím konstatovat, že největší počet zamítnutých žádostí byl z důvodu pozdního zaslání žádosti o dar na OS. Jsou sem započítány i takové žádosti, které neobsahovaly všechny náležitosti a nebyly doplněny ani po naší urgenci. Také počet žádostí zamítnutých z důvodu, že žadatel již v kalendářním roce na příslušný druh daru čerpal, je poměrně vysoký, stejně jako počet zamítnutých žádostí z důvodu, že žadatel nesplnil požadovanou dobu pro čerpání, kdy podmínkou pro vyplacení daru je členství v Zajišťovacím fondu alespoň 6 měsíců.

Budu se opakovat, ale opět bych zde chtěl zdůraznit, že nejjednodušší způsob, jak si ověřit to, že jsou splněny všechny podmínky pro přiznání darů, je používání programu TREWIS ZO, kde můžete najít jednak kompletní údaje o členství v Zajišťovacím fondu, ale i seznam žádostí o dary ze Zajišťovacího fondu a můžete si tak ověřit, zda již člen splnil podmínku členství v Zajišťovacím fondu alespoň 6 měsíců a zda na danou událost v kalendářním roce nečerpal. Tím usnadníte práci sobě i nám, zaměstnancům odborového svazu.

Také opět uvádím nejčastější chyby, které pak způsobují to, že žádosti nemohou být vyplaceny v řádném termínu. Mezi nejčastější a stále se opakující chyby patří:

  • nečitelné údaje v podaných žádostech,
  • špatně uvedená čísla účtu, takže se platba vrací,
  • chybějící doklady potřebné ke schválení žádosti.

Hlavně chybějící doklady potřebné pro vyplacení žádosti (doklad o události, doložení, že v případě pracovní neschopnosti nejde o pracovní úraz apod.) komplikují zpracování a vyplacení žádosti o dar a zbytečně přidělávají práci jak naší pracovnici, která žádosti zpracovává, tak i vám funkcionářům odborových organizací.

Na závěr bych chtěl znovu připomenout, že v programu TREWIS ZO je v současné době možné elektronicky posílat hlášenky nejen odvodů členských příspěvků, ale i příspěvků do Zajišťovacího fondu. Rovněž je možné zadávat u nových členů nejen datum vstupu do OS, ale i datum vstupu do Zajišťovacího fondu. Pokud tedy základní nebo místní organizace využívá možnosti programu TREWIS ZO v plném rozsahu, nemusí již posílat žádné hlášenky v „papírové“ podobě, ale je možné vše posílat rovnou z programu TREWIS ZO. Je zde možné i sledovat, v jaké fázi zpracování je žádost o dar ze Zajišťovacího fondu, a samozřejmě i před podáním žádosti provést kontrolu, zda například již člen v kalendářním roce čerpal dar na příslušnou událost (připomínám, že na každý druh daru je možné čerpat jedenkrát v kalendářním roce).

V poslední době se zvýšil počet našich odborových organizací, které program TREWIS využívají. Věřím, že tento trend bude pokračovat a program začnou využívat i ty organizace, které dosud tento program nepoužívají. Potěšitelné také je, že stoupá i počet odborových organizací, které z různých důvodů dosud nebyly zapojeny do Zajišťovacího fondu a v průběhu posledního období svůj postoj přehodnotily, a tím nabídly možnost čerpat dary i dalším členům.

Co říci závěrem? Věřím, že Zajišťovací fond našim členům pomáhá a plní svůj účel, pro který byl založen, což je vidět i z počtu žádostí přijatých na OS i z částky, která byla na darech ze Zajišťovacího fondu vyplacena.

 

 

 

Podobné články

Aktuality 9. 9. 2023 / 10:22

Zajišťovací fond v prvním pololetí roku 2023

Stejně jako v předchozích letech pomáhá Zajišťovací fond našim členům. Proto bych vás chtěl seznámit s údaji o čerpání darů ze Zajišťovacího fondu v prvním pololetí roku 2023.

Aktuality 13. 4. 2023 / 19:39

Zajišťovací fond v roce 2022

Také v roce 2022 byl Zajišťovací fond jednou z forem pomoci našim členům.

Aktuality 14. 3. 2022 / 15:33

Zajišťovací fond v roce 2021

Rok se s rokem sešel a přinášíme informace o využívání svazového Zajišťovacího fondu.

Načíst další
 
Napište nám