Porada odborových organizací s vedením OS v Olomouci

Druhá jarní porada s vedením odborového svazu se konala ve čtvrtek 21. března v Olomouci. Sešlo se na ní téměř sto předsedů a dalších zástupců odborových organizací. Na jaře se tyto porady konají pravidelně s cílem předat si vzájemně informace a zhodnotit předcházející rok. V přecházejících letech se porady konaly jak v jednotlivých krajských městech, tak i on-line, v roce 2024 se konaly dvě porady, první  byla 19. března v Praze. Účastníci si mohli vybrat, který termín a místo konání jim více vyhovují.

Předsedkyně odborového svazu Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Jana Hynková v prezentaci (najdete ji níže jako soubor ke stažení) připomněly hlavní události a odborové akce v roce 2023 a poděkovaly za podporu odborových organizací i jednotlivých členů odborového svazu při těchto akcích. Místopředseda OS Lubomír Francl se kvůli nemoci nemohl porady zúčastnit.

Předsedkyně Dagmar Žitníková popsala souvislosti dohody, kterou v loni v prosinci podepsali zástupci Ministerstva zdravotnictví, Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů a České lékařské komory a která vedla ke zvýšení platů a mezd lékařů i dalších zaměstnanců nemocnic. A zdůraznila, že podle původního vládního návrhu se měly prostředky na platy snížit o 5 %. Připomněla také další vládní návrhy, kterým se podařilo díky nátlaku a protestům odborů zabránit – znovuzavedení karenční doby, snížení dotací pro sociální služby, nulová valorizace plateb za státní pojištěnce atd. Uvedla, že i nadále je situace velmi náročná, jednání se zástupci vlády jsou nepříjemná, často nekorektní, nedodržují se dřívejší sliby, dochází k obcházení či dokonce porušování legislativního procesu.

Místopředsedkyně OS Jana Hnyková doplnila informací o situaci v sociálních službách a o legislativních návrzích, které sejich týkají. Také zde dochází k obcházení legislativního procesu.

Přesedové odborových organizací v následující diskusi popsali své osobní zkušenosti z jednání, jichž se na různých úrovních účastní.

Předsedkyně Dagmar Žitníková poděkovala kolegyním a kolegům za dosavadní podporu, bez níž by byla současná situace ještě mnohem horší, a zdůraznila, že intenzivní podpora odborových organizací a členů odborového svazu bude zapotřebí i v nadcházejícím období, které určitě nebude jednoduché.

Diskutovalo se také o současné situaci v Českomoravské konfederaci odborových svazů před jejím mimořádným sněmem, který se uskuteční 25. března a bude řešit stav, který nastal tím, že ve funkci skončil předseda Josef Středula a na funkci abdikoval také místopředseda Vít Samek.

Foto Ivana Burešová, Jana Hnyková a Andrea Hrabčáková

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 17. 4. 2024 / 19:24

Kontrola BOZP – rizika

Milé kolegyně a milí kolegové, opět se Vám hlásím z křivoklátských lesů a dneska si povíme něco rizicích.

Aktuality 17. 4. 2024 / 19:06

Královéhradecká krajská rada jednala s vedením kraje

Královéhradecká krajská rada se v úterý 2. dubna sešla s vedením kraje.

Aktuality 17. 4. 2024 / 18:52

První jednání Rady pro inspekce kvality sociálních služeb

V úterý 9. dubna se na Ministerstvu práce a sociálních věcí konalo první jednání Rady pro inspekce kvality sociálních služeb.

Načíst další
 
Napište nám