Porada zástupců odborových organizací s vedením OS v Praze

Téměř 120 předsedů a dalších zástupců odborových organizací se v úterý 19. března v Praze sešlo na poradě s vedením odborového svazu. Na jaře se tyto porady konají pravidelně s cílem předat si vzájemně informace a zhodnotit předcházející rok. V přecházejících letech se porady konaly jak v jednotlivých krajských městech, tak i on-line, v roce 2024 se konaly dvě porady, a to 19. března v Praze a 21. března v Olomouci. Účastníci si mohli vybrat, který termín a místo konání jim více vyhovují.

Předsedkyně odborového svazu Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Jana Hynková v prezentaci (najdete ji níže jako soubor ke stažení) připomněly hlavní události a odborové akce v roce 2023 a poděkovaly za podporu odborových organizací i jednotlivých členů odborového svazu při těchto akcích. Místopředseda OS Lubomír Francl se kvůli nemoci nemohl porady zúčastnit.

Předsedkyně Dagmar Žitníková zdůraznila, že díky silné podpoře členů odborů a jejich různým formám protestů a nátlaku se loni podařilo zabránit znovuzavedení karenční doby, vládním návrhům na snížení prostředků na platy o 5 %, na snížení dotací pro sociální služby, na nulovou valorizaci plateb za státní pojištěnce atd. Popsala jednání s vládou a ministry, která velmi často nejsou korektní, nedodržují se vyřčené sliby a při prosazování vládních asociálních návrhů se obchází řádný legislativní proces nebo se dokonce nevídaným způsobem porušuje.

Nastínila, co lze očekávat v letošním roce, že i letos jsou jednání velmi těžká a nepříjemná a vláda i zdravotní pojišťovny předkládají zcela nepřijatelné návrhy, které by poškodily nejen zaměstnance, ale i kvalitu poskytované péče.

Na poradě se probrala rovněž současná situace v Českomoravské konfederaci odborových svazů, kde ve funkci skončil předseda Josef Středula a na funkci abdikoval také místopředseda Vít Samek.

Účastníci porady v diskusi popisovali velké problémy vyplývající s omezení prostředků FKSP a z neochoty ředitelů vyplácet dohodnuté zvýšení platů a mezd. Požadovali sjednocení sytému odměňování a rozšíření platových tabulek.

V závěru se porada věnovala problematice získávání nových členů odborů a výměně zkušeností s touto činností.

Foto autorka

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 17. 4. 2024 / 19:24

Kontrola BOZP – rizika

Milé kolegyně a milí kolegové, opět se Vám hlásím z křivoklátských lesů a dneska si povíme něco rizicích.

Aktuality 17. 4. 2024 / 19:06

Královéhradecká krajská rada jednala s vedením kraje

Královéhradecká krajská rada se v úterý 2. dubna sešla s vedením kraje.

Aktuality 17. 4. 2024 / 18:52

První jednání Rady pro inspekce kvality sociálních služeb

V úterý 9. dubna se na Ministerstvu práce a sociálních věcí konalo první jednání Rady pro inspekce kvality sociálních služeb.

Načíst další
 
Napište nám