Porady máme za sebou, uvidíme se na předsjezdových konferencích

V období od 25. března do 6. května se vedení odborového svazu sešlo ve všech krajích na poradách s předsedy a zástupci odborových organizací. Podalo jim informace jak o dění v odborovém svazu a přípravě našeho sjezdu, tak o jednáních, která s cílem zlepšit pracovní a mzdové podmínky našich členů vedeme na všech úrovních – s premiérem, ministry, úředníky. Zpětně jsme se dozvěděli o dění v regionech a o situaci v jednotlivých zařízeních. Pro ty z vás, co se nemohli zúčastnit, uvádím několik základních informací.

V bodě vnitrosvazové záležitosti jsme informovali o fungování Zajišťovacího fondu a o tom, kolika našim členům již byly vyplaceny peněžní dary. Připomněli jsme nabídky školení pro odboráře a také jsme hovořili o projektu, který bude OS realizovat ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb.

Jeden z hlavních bodů porad byla příprava našeho sjezdu. Zúčastnění se zabývali návrhy na úpravy stanov, vyslechli si informace o hospodaření OS a diskutovali o ekonomice svazu, o potřebě zvyšovat prestiž odborů a členskou základnu.

Neméně důležitou část porad tvořila informace krajské rady o její činnosti – o problémech, ale i výsledcích odborové práce v daném kraji.

Bod aktuální informace nebyl tentokráte rozsáhlý. Vedení OS zasílá členské základně informace průběžně, vše máme na webu, a tak jsme se mohli věnovat i zahraničním aktivitám svazu.

Místopředsedkyně Ivana Břeňková informovala účastníky o práci evropských odborů, o připravovaných akcích a směrnicích. Připomněla, že je důležité věnovat se jednotlivým návrhům, které z Evropy přicházejí, již při jejich přípravě a ovlivňovat jejich podobu v době, kdy je to ještě možné.

Kolegyně a kolegové, děkujeme za výměnu zkušeností a názorů a těšíme se na viděnou na podzim na krajských předsjezdových konferencích.

Fotografie z jednotlivých porad viz níže ve fotogalerii.

Foto Miloslav Toušek a Šárka Tikovská

Podobné články

Aktuality 16. 5. 2024 / 22:34

Už zase se odebírají hygienikům kompetence!

Novelu zákona o návykových látkách připravila skupinou poslanců s představou nutné ochrany dětí. To lze pochopit, ale nelze pochopit a souhlasit s tím, že se opět řeší odebrání kompetencí hygienické službě.

Aktuality 16. 5. 2024 / 21:52

Výpověď bez udání důvodu je naprosto NEPŘIJATELNÁ!

Příští týden se bude v Poslanecké sněmovně projednávat euronovela zákoníku práce.

Aktuality 16. 5. 2024 / 17:15

Ve světle událostí, které se odehrály 15. května na Slovensku, a se zřetelem k rozjitřené situaci v České republice se ČMKOS rozhodla přispět k uklidnění situace tím, že ruší demonstraci svolanou na 21. května 2024.

Načíst další
 
Napište nám