Práce přesčas u těhotné zaměstnankyně

Může těhotná zaměstnankyně vykonávat práci přesčas? P. K., Praha

Právní předpisy zakotvují pro některé skupiny zaměstnanců zvláštní pracovní podmínky, pokud jde o práci, která jim může být přidělována, její rozsah a podmínky, za nichž je tato práce vykonávána. Jednou z těchto skupin jsou těhotné zaměstnankyně. Cílem této zvláštní právní úpravy pro těhotné zaměstnankyně je jejich ochrana před pracemi, které by ohrožovaly jejich těhotenství a zdravý vývoj nenarozeného dítěte.

Ustanovení § 241 zákoníku práce výslovně zakazuje zaměstnávat těhotné zaměstnankyně prací přesčas. Tento zákaz je absolutní a vztahuje se jak na nařízenou, tak i na dohodnutou práci přesčas, tedy i na práci přesčas, se kterou by zaměstnankyně vyslovila souhlas. Podle ustanovení § 28 odst. 1 písm. q) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, se porušením zákazu zaměstnávat těhotné zaměstnankyně prací přesčas dopustí právnická osoba správního deliktu na úseku pracovní doby, za který jí může být uložena pokuta až do výše 1 milionu Kč. Stejnou výší pokuty může být podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. q) zákona o inspekci práce sankcionován i zaměstnavatel – fyzická osoba.

Z výše uvedeného vyplývá, že těhotná zaměstnankyně nemůže vykonávat práci přesčas. Pokud by zaměstnavatel porušil ten

Podobné články

Aktuality 11. 3. 2024 / 10:09

Vyplňování dovolenky u DPP

Víme, že máme nově v rámci DPP po splnění podmínek nárok na dovolenou. Zaměstnavatel po nás ale chce vyplňovat tzv. dovolenku jako u pracovního poměru.

Aktuality 7. 12. 2023 / 19:45

Kdo může být příslušnou osobou

Jako odborovou organizaci by nás zajímalo, kdo může být tzv. příslušnou osobou podle zákona o ochraně oznamovatelů.

Aktuality 23. 10. 2023 / 12:52

Důkladně se seznamte s dokumenty, které podepisujete!

I ve spojení s novelou zákoníku práce účinnou od 1. 10. 2023 bychom chtěli připomenout jednu důležitou věc: podepisujte pouze ty písemnosti, s jejichž obsahem se řádně seznámíte.

Načíst další
 
Napište nám