Práce přesčas u těhotné zaměstnankyně

Může těhotná zaměstnankyně vykonávat práci přesčas? P. K., Praha

Právní předpisy zakotvují pro některé skupiny zaměstnanců zvláštní pracovní podmínky, pokud jde o práci, která jim může být přidělována, její rozsah a podmínky, za nichž je tato práce vykonávána. Jednou z těchto skupin jsou těhotné zaměstnankyně. Cílem této zvláštní právní úpravy pro těhotné zaměstnankyně je jejich ochrana před pracemi, které by ohrožovaly jejich těhotenství a zdravý vývoj nenarozeného dítěte.

Ustanovení § 241 zákoníku práce výslovně zakazuje zaměstnávat těhotné zaměstnankyně prací přesčas. Tento zákaz je absolutní a vztahuje se jak na nařízenou, tak i na dohodnutou práci přesčas, tedy i na práci přesčas, se kterou by zaměstnankyně vyslovila souhlas. Podle ustanovení § 28 odst. 1 písm. q) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, se porušením zákazu zaměstnávat těhotné zaměstnankyně prací přesčas dopustí právnická osoba správního deliktu na úseku pracovní doby, za který jí může být uložena pokuta až do výše 1 milionu Kč. Stejnou výší pokuty může být podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. q) zákona o inspekci práce sankcionován i zaměstnavatel – fyzická osoba.

Z výše uvedeného vyplývá, že těhotná zaměstnankyně nemůže vykonávat práci přesčas. Pokud by zaměstnavatel porušil ten

Podobné články

Aktuality 23. 10. 2023 / 12:52

Důkladně se seznamte s dokumenty, které podepisujete!

I ve spojení s novelou zákoníku práce účinnou od 1. 10. 2023 bychom chtěli připomenout jednu důležitou věc: podepisujte pouze ty písemnosti, s jejichž obsahem se řádně seznámíte.

Aktuality 25. 9. 2023 / 14:24

Šekem mzdu ani plat nenahradíš!

Jeden zaměstnavatel se rozhodl, že nebude mzdu v hotovosti vyplácet. A když nemá zaměstnanec účet, nebo mu ho nechce sdělit, tak mu dá šek.

Aktuality 2. 8. 2023 / 14:37

Odborová organizace a evidence skutečných majitelů

Od bývalého předsedy jsem se dozvěděl, že jako člen výboru odborové organizace bych měl být zapsán v nějaké evidenci skutečných majitelů.

Načíst další
 
Napište nám