Pracovní volno pro dárce krve je placené

Jsem dárce krve a požádal jsem zaměstnavatele o uvolnění z práce pro tuto činnost. Volno jsem nedostal s tím, že se jedná o záležitost, kterou jsem povinen absolvovat ve svém volném čase. Postupuje zaměstnavatel správně? T.Ž., Opava

Činnost dárce krve je z hlediska zákoníku práce tzv. překážkou v práci v obecném zájmu.

Je-li překážka v práci zaměstnanci předem známa, musí včas požádat zaměstnavatele o poskytnutí pracovního volna. Jinak zaměstnanec uvědomí zaměstnavatele o překážce a o předpokládané době jejího trvání bez zbytečného průtahu. Zaměstnanci od zaměstnavatele přísluší pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu, pokud tuto činnost nelze provést mimo pracovní dobu.

K činnosti dárce při odběru krve a při afereze (tj. metoda umožňující odběr různých krevních složek z krve) přísluší zaměstnanci pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu cesty k odběru, odběru, cesty zpět a zotavení po odběru, pokud tyto skutečnosti zasahují do pracovní doby v rámci 24 hodin od nástupu cesty k odběru. Pokud na cestu k odběru, na odběr a cestu zpět nestačí 24 hodin, přísluší pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za prokázanou nezbytně nutnou další dobu, pokud zasahuje do pracovní doby. Nedojde-li k odběru, přísluší pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku jen za prokázanou nezbytně nutnou dobu nepřítomnosti v práci.

Zákoník práce tedy jasně předpokládá, že činnost dárce krve nějaký způsobem více či méně zasáhne do pracovní doby, a protože ji považuje za významný úkon v obecném zájmu, poskytuje dárcům v jejich pracovněprávním vztahu ochranu.

Podobné články

Aktuality 23. 10. 2023 / 12:52

Důkladně se seznamte s dokumenty, které podepisujete!

I ve spojení s novelou zákoníku práce účinnou od 1. 10. 2023 bychom chtěli připomenout jednu důležitou věc: podepisujte pouze ty písemnosti, s jejichž obsahem se řádně seznámíte.

Aktuality 25. 9. 2023 / 14:24

Šekem mzdu ani plat nenahradíš!

Jeden zaměstnavatel se rozhodl, že nebude mzdu v hotovosti vyplácet. A když nemá zaměstnanec účet, nebo mu ho nechce sdělit, tak mu dá šek.

Aktuality 2. 8. 2023 / 14:37

Odborová organizace a evidence skutečných majitelů

Od bývalého předsedy jsem se dozvěděl, že jako člen výboru odborové organizace bych měl být zapsán v nějaké evidenci skutečných majitelů.

Načíst další
 
Napište nám