Přeji nám, aby se dodrželo to, co bylo dojednáno a slíbeno

Zažíváme zlomové chvíle. Zvolili jsme prezidenta, pan prezident přijal demisi premiéra, pověřil pana premiéra sestavením vlády. Vláda v demisi nezahálí a jak říká  premiér, maká. Vláda připravuje programové prohlášení a současně hledá partnery k vládnutí. Programové prohlášení nebo některé jeho body připravuje se zástupci stran, o kterých se předpokládá, že se přímo vládnutí neúčastní, ale mají určité programové průsečíky a mohou dát vládě tichou, tedy hlasující podporu.

Programové prohlášení je podstatné pro udržení a rozvoj kvality veřejných služeb. Pro odborový svaz je kvalita i dostupnost zdravotní a sociální péče zásadní. S tím souvisí bezpečnost, pracovní podmínky, profesní rozvoj zaměstnanců.

Stát je povinen zajistit lidem zdravotní a sociální péči a ostatní stejně důležité veřejné služby.

Stát je povinen zajistit zaměstnancům veřejných služeb nárůst platů i mezd. K tomu se musí zavázat v programovém prohlášení.

Odborový svaz se negativně vymezí proti všem návrhům, které by občanům republiky nezajistily kvalitní a bezpečnou zdravotní a sociální péči, které by ohrozily pracovní a bezpečné podmínky zaměstnancům. Nebude souhlasit s kroky, které by vedly k privatizaci zdravotnictví a sociálních služeb.

Kdo bude připravovat programové prohlášení, není jisté. Budou to současní ministři v demisi, nebo některé vymění premiér za zástupce jiných politických stran? A kterých? Čas ukáže.

My také pracujeme. Na nejvyšší úrovni se jedná s premiérem Andrejem Babišem. S ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem se sešla výkonná rada a členové výborů sekce nemocnic a sekce nelékařských zdravotnických pracovníků, začátkem března bude jednání se zástupci zaměstnanců hygienické služby. Koncem února se bude konat jednání tripartitního pracovního týmu pro zdravotnictví.

Vedení odborového svazu se sešlo s ministryní práce a sociálních věcí Jaroslavou Němcovou, dohodlo se na společném jednání s výkonnou radou a na jednání tripartitního pracovního týmu pro sociální otázky.

Sliby a závazky dohodnuté s vládou jsou pokaždé dosaženy díky vynaložení velkého úsilí. Ovšem stejné, dokonce možná ještě větší úsilí musíme často vynaložit, abychom dosáhli dodržení dohodnutých slibů a závazků. Jen příkladem: po několika letech je upraven katalog prací, který zařazuje řidiče ZZS do vyšší třídy. Dlouhodobě, a to opravdu několik let, to požadovali řidiči i strana zaměstnavatelů. Co byste řekli, že se stalo 1. ledna? Někteří zaměstnavatelé neměli jasno, zda platové třídy navýšit. Naštěstí výbor naší svazové sekce záchranářů ve spolupráci s vedením odborového svazu a Asociací zdravotnických záchranných služeb ČR pomalu a jistě doložili všem, kterým nebylo jasno, že opravdu řidiči ZZS nárok na vyšší platovou třídu mají.

V sociálních službách se řeší přestávky v práci, rozpisy směn a příplatky za poskytovanou péči. Nechápu, proč je problém navýšit plat lidem, kteří vykonávají těžkou pečovatelskou péči? Protože tuto péči poskytují převážně ženy?

Zvýšení platových tarifů v sociálních službách a v nemocnicích se uskutečnilo celkem v pohodě. Minulá, tedy Sobotkova, vláda vydala nařízení, jimiž zvýšila platové tarify. Kdyby odbory nejednaly celý rok, kdyby se nedohadovaly s vládou o financích, platové tarify by se nezvedaly. V nemocnicích obchodních společnostech se naneštěstí nepřiznávají zaměstnancům platy, ale mzdy. A mzdy se musí dojednávat na úrovni se zaměstnavateli. Takže jsme jednali s vládou a Ministerstvem zdravotnictví o financích, jednali jsme o úhradové vyhlášce. Ministerstvo zdravotnictví úhradovou vyhlášku sepsalo a sdělilo, že vyhláška zajistí dostatek prostředků na sjednané navýšení základních mezd všem zaměstnancům o 10 %. Zaměstnavatelé upozorňovali, že financí není dostatek.

A nastal leden. Jsou kraje, kde k navýšení mezd podle slibu Sobotkovy vlády došlo. Ale jsou také kraje, ve kterých zaměstnavatelé navýšení základních mezd o 10 % všem zaměstnancům nepřiznají. To je velký problém a zároveň v současné době nejtěžší úkol odborových organizací, našich regionálních manažerů a vedení svazu.

Potřebujeme podporu všech členů odborů. Jedná se nejen o navýšení základních mezd, ale o letitém problému proplácení práce přesčas, harmonogramu práce a o ostatních nárocích zaměstnanců, které jim zaměstnavatelé ne vždy plní.

Závěrem přeji všem našim členům, aby to, co se jednou dojedná, slíbí či stanoví právním předpisem, bylo dodrženo, a to všemi stranami. Naše práce nekončí, po současných dalších zkušenostech s navýšením základních mezd budeme dále předkládat požadavek na sjednocení odměňování pod systém platů.

Podobné články

Aktuality 13. 6. 2024 / 12:43

V záludném návrhu vidím pokus o likvidaci odborů

Události posledních měsíců mě nutí hodně přemýšlet. Dá se věřit politikům? Předvolební sliby nic neznamenají? Podepsané dohody nic neznamenají?

Aktuality 19. 5. 2024 / 20:51

Změny ve zdravotnictví opět k horšímu – publikovali jsme

Poslední návrhy Ministerstva zdravotnictví jsou ve svém celku nepřijatelné a směřují k další komercializaci českého zdravotnictví.

Aktuality 17. 4. 2024 / 22:03

Ve veřejném zdravotním pojištění hrozí velmi nebezpečné změny

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění přináší na první pohled zajímavé, ale ve skutečnosti velmi nebezpečné změny.

Načíst další
 
Napište nám