Problém úhrad zdravotní péče v sociálních službách se na přání Žitníkové řešil přímo v benešovském domově pro seniory

Na základě požadavku předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníkové z dubnového jednání tripartity se v úterý 23. června odpoledne sešli v Domově pro seniory v Benešově ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček, ředitel VZP Zdeněk Kabátek, radní pro oblast sociálních věcí Středočeského kraje Emilie Třísková, další zástupci krajů, náměstci ministerstev a sociální partneři, aby řešili problém úhrad zdravotní péče v sociálních službách, na který navazuje rušení pracovních míst sester v pobytových zařízeních sociálních služeb.

Toto jednání bylo prvním svého druhu, kdy všichni aktéři zasedli k jednomu stolu. Před samotným jednáním přítomné zařízením provedl ředitel Jaroslav Duras. Všichni účastníci měli možnost se přesvědčit, že klienti zařízení nejsou „tančící senioři“, ale lidé s obrovskou potřebou péče, a to včetně ošetřovatelské. Velmi pozitivní bylo, že všichni klienti i přes své zdravotní a jiné problémy velmi chválili své pečovatelky, sestřičky a celý kolektiv zaměstnanců.

Předsedkyně Žitníková v této souvislosti velmi oceňuje, že ze zařízení dýchala pohoda domova, za což nepochybně patří poděkování všem zaměstnancům, kteří navzdory existujícím obtížím vytvářejí svým „babičkám a dědečkům“ důstojné a přívětivé prostředí pro podzim jejich života.

Druhá část jednání byla ryze praktická.

Ministerstvo práce a sociálních věcí sdělilo, že nemůže z dotací hradit náklady na poskytování ošetřovatelské péče.

Ministerstvo zdravotnictví sdělilo, že nemá žádné možnosti do systému úhrad vstoupit.

VZP sdělila, že náklady na ošetřovatelskou péči se stále zvyšují a že tento segment rostl nejrychleji ze všech ostatních.

Kraje sdělily, že z rozpočtového určení daní nedostávají žádné finance na zařízení a že náklady hradí ze zdrojů, které jsou určené na jiné záležitosti. Sociální služby proto kraje financují na úkor školství, silnic a dalších oblastí.

Předsedkyně Žitníková se držela objektivních skutečností.

● V zařízeních jsou klienti, kteří vyžadují ošetřovatelskou péči, tu je jim nutné poskytnout prostřednictvím sester.

● V sociálních službách pracuje 5862 všeobecných sester, jejich mzdové náklady představují objem financí 2,5 mld.

● Ze zdravotního pojištění jde do systému 1,2 mld., a to nejen na platy a mzdy, ale také na zdravotnický materiál.

● Ano, segment poskytovatelů sociálních služeb rostl v úhradové vyhlášce nejrychleji, ale z jakého základu?

● Navíc podle dohody z tripartity bylo navýšení o 7 haléřů dohodnuto jako kompenzace zvýšení platů a mezd.

● Sociální služby jsou jediný segment úhrad, který nemá vyrovnané restrikce z minulých let.

● Úhrady za poskytovanou péči byly až na úrovni 1,03 Kč a nyní jsou 99 haléřů.

● Klienti stárnou, zařízení jsou na úrovni LDN.

● Systémově je nutné najít řešení.

● Krajská zařízení nemají tak velké problémy, jako zařízení měst, obcí a poskytovatelé ve formě o.p.s.

● Kraje se chovaly vesměs vstřícně, sestry v zařízeních financovaly, ale i zde jsou problémy a odbory téměř denně řeší přetěžování sester, snižování jejich počtu a nedůstojné pracovní podmínky.

● Toto jednání a následující by měla najít východisko, kdo co zaplatí, a tím v zařízeních zachovat sestry.

Prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR Jiří Horecký sdělil informace k nákladům na práci sester a připomněl nesystémové řešení úhrad.

Následně se k situaci vyjádřili další účastníci jednání.

Závěr byl pozitivní: Obě ministerstva budou hledat cestu k nápravě a na potřebě získat na platy a mzdy všeobecných sester finance v objemu okolo dvou miliard se shodli ministr Němeček i ministryně Marksová.

Ekonomickou kalkulaci nákladů na zdravotní sestry pracující v sociálních službách, z nichž vychází požadavek OS na peníze na úhradu zdravotní péče v sociálních službách, viz níže jako soubor ke stažení.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 16. 5. 2024 / 22:34

Už zase se odebírají hygienikům kompetence!

Novelu zákona o návykových látkách připravila skupinou poslanců s představou nutné ochrany dětí. To lze pochopit, ale nelze pochopit a souhlasit s tím, že se opět řeší odebrání kompetencí hygienické službě.

Aktuality 16. 5. 2024 / 21:52

Výpověď bez udání důvodu je naprosto NEPŘIJATELNÁ!

Příští týden se bude v Poslanecké sněmovně projednávat euronovela zákoníku práce.

Aktuality 16. 5. 2024 / 17:15

Ve světle událostí, které se odehrály 15. května na Slovensku, a se zřetelem k rozjitřené situaci v České republice se ČMKOS rozhodla přispět k uklidnění situace tím, že ruší demonstraci svolanou na 21. května 2024.

Načíst další
 
Napište nám