Řešíme problémy a obratem informujeme členy OS. Využíváte to také?

Odborový svaz pracuje na 100 procent v normálním režimu. Doba koronavirová ovšem znamená ještě daleko větší nasazení. Obrovské problémy s nedostatkem osobních ochranných pomůcek, dotazy, zda platí zákoník práce a další právní předpisy ve zdravotnictví a sociálních službách, znamenaly stovky hodin práce navíc pro vás, pro naše členy. Ve zkratce jen připomínáme, že vám všem, od kterých jsme dostali e-mailové adresy, zasíláme všechny novinky a důležité informace průběžně.

V březnu a začátkem dubna jste od nás obdrželi koronavirová hlášení, ve kterých vás informujeme, jak postupovat při prosazování vašich práv jako zaměstnanců, tak při řešení problémů, se kterými se setkáváte jako odborové organizace – zkrátka na co si máte dávat pozor v době koronavirové.

Krátce připomínáme zaslané informace:

► Informace koronavirus č. 1 – základní informace pro členy odborového svazu, odpovědi na nejčastější dotazy – povinnost zaměstnavatele vybavit zaměstnance osobními ochrannými prostředky, zavřené pracoviště, karanténa, překážky v práci, přesčasy, dovolená, převod na jinou práci…

► Informace koronavirus č. 2 – vyhlášení karantény pro pobytová zařízení sociálních služeb, odpověď, zda musíte zůstat trvale na pracovišti.

► Informace koronavirus č. 3 – požadavky na osobní ochranné pomůcky, bezpečná práce, stanovisko odborového svazu, které se odkazuje § 106 odst. 2 písm. b) zákoníku práce, že zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob; takové odmítnutí není možné posuzovat jako porušení pracovní kázně. Dopis premiérovi.

► Informace koronavirus č. 4 – informace k ošetřovnému a také k náhradám mzdy z důvodu uzavření zařízení – lázně a přechodně OLU.

► Informace koronavirus č. 5 – pracovněprávní desatero MPSV při boji s koronavirem, informace pro čerpání financí z dotačních programů pro uzavřené provozy, Antivirus.

► Informace koronavirus č. 6 – Mimořádné opatření“ č. j. MZDR 12591/2020-1/OES, kterým stanoví, že postupy pro karanténu všech zdravotnických pracovníků se budou lišit od postupů pro karanténu ostatních občanů ČR, nesouhlasné stanovisko OS, dopis premiérovi.

► Informace koronavirus č. 7 – stanovisko výboru Společnosti pracovního lékařství ČLS JEP k podmínkám uznání nemoci COVID-19 za nemoc z povolání ve smyslu nařízení vlády č. 290/1995 Sb. k datu 25. 3. 2020, kde se jasně hovoří o tom, že COVID-19 je nemoc z povolání.

► Informace o doporučení Ministerstva zdravotnictví – Doporučení k nošení respirátorů a roušek (ústenek) a doporučené třídy ochrany pro vybrané profese – Metodika, kterou jsme opakovaně požadovali zpracovat.

► Informace o Lince kolegiální podpory.

► Informace o manuálu Ministerstva zdravotnictví ke koronaviru.

Takovéto informace dostáváte, pokud má odborový svaz k dispozici vaše e-mailové adresy. Dostávat je, samozřejmě, mohou také vaši další kolegové – členové odborového svazu. Upozorněte je, prosím, na tuto možnost. Stačí nám poslat svůj e-mailový kontakt, zařadíme ho do našich adresářů.

Informace jsou důležité a odborový svaz dělá vše proto, abyste je dostávali co nejrychleji a aby vám pomohly při řešení nejrůznějších situací na pracovišti.

 
Napište nám