Říjen 2015

29. října

* Jednání sekce lázeňství se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

* Na krajská konferenci v Jihočeském kraji místopředsedové OS Ivana Břeňková a Lubomír Francl diskutovali s delegáty o aktuálním dění v resortech a odborových organizacích.

 

28. října

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila recepce prezidenta republiky Miloše Zemana pořádané u příležitosti oslav státního svátku 28. října ve Španělském sále a v reprezentačních prostorách Pražského hradu.

 

27. října

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková se na Ministerstvu zdravotnictví zúčastnily tiskové konference na téma Návrh zákona o potravinách ohrožuje veřejné zdraví. Za odborový svaz již poněkolikáté prezentovaly zásadní názor, že ochrana veřejného zdraví je velmi důležitá a je nutné, aby se jí věnovali kompetentní zaměstnanci. Odbory zásadně nesouhlasí s oslabením pozice hygienické služby a s převedením části kompetencí hygieny na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci.

 

26. října

* Konala se krajská konference Jihomoravského kraje. Za vedení OS se zúčastnil místopředseda Lubomír Francl.

* Zástupci krajské rady Ústeckého kraj vedení předsedkyní Adrienou Šípovou za účasti místopředsedkyně OS Ivany Břeňkové jednali s náměstkem hejtmana RSDr. Stanislavem Rybákem a předsedou představenstva Krajské zdravotní, a.s., a jejím generálním ředitelem Petrem Fialou. Došlo k závěru, že zaměstnancům budou navýšeny základní mzdy a bude se dále řešit situace v nemocnicích kraje.

 

22. října

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s dalšími členy krizového štábu nemocnic jednala s vicepremiérem Andrejem Babišem o kritické personální situaci ve zdravotnictví a úhradách za poskytovanou zdravotní péči, které Ministerstvo zdravotnictví navrhuje na rok 2016. Krizový štáb upozornil vicepremiéra, že situace je velmi kritická a je potřeba rychle hledat řešení.

* V odpoledních hodinách se předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s dalšími předsedy odborových svazů veřejných služeb sešla v Poslanecké sněmově s místopředsedou Asociace krajů ČR a hejtmanem Kraje Vysočina MUDr. Jiřím Běhounkem. Zástupci odborů o jednání požádali vzhledem k aktuálnímu zvýšení platů pro zaměstnance veřejných služeb a k jeho zajištění.

* Krajské konference Zlínského kraje se za vedení OS zúčastnili místopředsedové OS Ivana Břeňková a Lubomír Francl.

* Jednala dozorčí rada OS.

 

21. října

* Druhá moravská krajská konference se uskutečnila v Olomouci. Delegáti konference si vyslechli informace o dění ve svazu a aktuálních problémech od předsedkyně OS Dagmar Žitníkové a místopředsedy OS Lubomíra Francla.

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se účastnila konference odborové organizace FN Ostrava. Přestože konference nebyla usnášeníschopná z důvodu malého zastoupení odborářů, podala informace o kolektivním vyjednávání.

 

20. října

* V Ostravě se na jednání krajské konference sešli s jejími delegáty předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda OS Lubomír Francl.

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se aktivně účastnila konference Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů, kde přednesla příspěvek ke kolektivnímu vyjednávání, sociálnímu dialogu a jejich uplatňování v praxi z pohledu odborů.

 

19. října

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s místopředsedou Lubomírem Franclem zúčastnili jednání pracovní skupiny pro nelékařská zdravotnická povolání, která byla ustanovená Ministerstvem zdravotnictví k novele zákona o nelékařích. Na jednání zástupci OS znovu zopakovali, že kritický nedostatek sester je způsoben především jejich špatnými pracovními podmínkami a systém vzdělávání je až druhotnou záležitostí.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila části jednání Rady ČMKOS.

 

16. října

* Na MPSV se uskutečnilo jednání tripartitního pracovního týmu pro sociální politiku. Jednání se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

* Hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs jednal s krajskou radou OS. Hlavním tématem byla budoucnost nemocnic a sociálních zařízení kraje, zvýšení platů a mezd zaměstnanců v roce 2016, vyhodnocení roku 2015. Předseda Rokycanské nemocnice František Kuneš měl po několika letech příležitost poděkovat za navýšení mezd i nezdravotnickým zaměstnancům nemocnice. Bez jednání odborů a stálého tlaku předsedy by ke zvýšení nedošlo. Stejný čas jako byl věnován zdravotnictví, byl věnován také sociálním službám, ke kterým se vyjadřoval radní kraje. Za vedení OS se jednání zúčastnila místopředsedkyně Ivana Břeňková.

 

15. října

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková a místopředseda Lubomír Francl vedli krajskou konferenci v Jihlavě.

* V odpoledních hodinách navštívila OS delegace odborářů z Kosova. O problémech odborů diskutovali s celým vedením odborového svazu.

 

14. října

* V Pardubicích se sešli delegáti základních organizací na jednání krajské konference, kterou řídil místopředseda Lubomír Francl.

* V Pardubicích se sešli účastníci dalšího kola semináře z projektu Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních. Diskutovali o vedení sociálního dialogu a o problémech zaměstnanosti z pohledu odborových organizací.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila jednání Zdravotního výboru Poslanecké sněmovny, kde spolu s ostatním zástupci krizového štábu upozornili poslance na kritickou personální situaci ve zdravotnictví a na úhradovou vyhlášku, která neumožňuje naplnění vládního slibu, že se od 1. ledna 2016 zvýší platy a mzdy o 5 %.

 

13. října

* Jednala výkonná rada OS.

* Na tiskové konferenci se sešli zástupci krizového štábu nemocnic, odborů a pacientů, aby sdělili veřejnosti alarmující informace o nedostatku personálu v nemocnicích a o úhradové vyhlášce, která pravděpodobně personální situaci ještě zhorší. Odborový svaz zastupovaly předsedkyně Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková.

 

12. října

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se sešla s předsedou OS státních orgánů a organizací Pavlem Bednářem, aby mu předala informace z vypořádání připomínek k nařízení vlády č. 564 a č. 304.

* Jednání sekce sociál se zúčastnilo celé vedení OS.

* V odpoledních hodinách se vedení svazu a zaměstnanci OS zúčastnili posledního rozloučení se svazovým právníkem JUDr. Vratislavem Tomkem, kterému vyjádřili hlubokou úctu.

 

9. října

* Na MPSV se konalo vypořádání připomínek k nařízení vlády č. 564 a 304, která upravují platové nároky zaměstnanců veřejných služeb. Jednání se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

 

8. října

* Krajské konference Královéhradeckého kraje se zúčastnili místopředsedkyně OS Ivana Břeňková a místopředseda Lubomír Francl.

* V Hradci Králové se sešli účastníci semináře, který se uskutečnil v rámci projektu Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních. Vyslechli si informace na téma Aktuální problémy zaměstnanosti z pohledu zaměstnavatelů a zaměstnanců. Diskutovali o zkušenostech předsedů odborových organizací s kolektivním vyjednáváním.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila VII. výročního kongresu poskytovatelů sociálních služeb v Táboře.

 

7. října

* Krajské konference Libereckého kraje se zúčastnili předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl.

6. října

* Místopředseda OS Lubomír Francl se v Českých Budějovicích zúčastnil jednání jihočeské tripartity.

* Šňůru krajských konferencí zahájilo jednání krajské konference Prahy a Středočeského kraje. Jednání se zúčastnily předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková.

* V Praze se sešli pozvaní účastníci na semináři, který se uskutečnil v rámci projektu Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních. Tématem semináře byly aktuální problémy zaměstnanosti z pohledu zaměstnavatelů a zaměstnanců.

5. října

* Jednání tripartitního pracovního týmu pro zdravotnictví se zúčastnili předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně Ivana Břeňková  a místopředseda Lubomír Francl.

* V odpoledních hodinách se konalo další jednání pracovní skupiny pro nelékařská zdravotnická povolání, kterého se zúčastnili předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl.

* V odpoledních a večerních hodinách jednala tripartita. Na žádost odborů byl projednán bod Informace k odměňování zdravotnických pracovníků v nemocnicích. Předsedkyně OS Dagmar Žitníková v rámci tohoto bodu upozornila přítomné, že úhradová vyhláška na rok 2016 neumožní zvýšit platy a mzdy o vládou a ministrem avizovaných 5 %. Objem mzdových prostředků ve výši 1,8 mld. umožňuje zvýšení okolo 2,5 až 3 %. Žitníková také opět zopakovala informace o kritické personální situaci a upozornila přítomné, že hrozí omezování nemocniční péče pro pacienty.

 

2. – 4. října

* Turnaje v kuželkách se za vedení OS zúčastnil místopředseda Lubomír Francl.

1. října

* Jednala sekce nelékařských zdravotnických pracovníků. Za vedení OS se zúčastnili předsedkyně Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl.

Podobné články

Aktuality 13. 4. 2023 / 20:24

Březen 2023

29. března: Demonstrace 68 NE namířená proti prodlužování věku odchodu do důchodu se konala ve středu 29. března 2023 v Praze před Úřadem vlády.

Aktuality 11. 3. 2023 / 21:51

Únor 2023

27. února: O navýšení platů v přímo řízených organizacích Ministerstva zdravotnictví s ministrem Válkem jednali předsedkyně OS Žitníková, místopředsedkyně OS Hnyková a předseda LOK-SČL Engel.

Aktuality 4. 2. 2023 / 21:03

Leden 2023

9. ledna: Společného jednání výkonné a dozorčí rady OS se zúčastnil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek s kolegy.

Načíst další
 
Napište nám