Říjen 2016

27. října

* Vedení odborového svazu se zúčastnilo konference ČMKOS k připravované novele zákoníku práce.

 

25. října

* Jednání výboru pro rovné příležitosti ČMKOS se zúčastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

* S vedoucím poradců předsedy vlády PhDr. Vladimírem Špidlou se sešly předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková. Na programu byla otázka zabezpečení financí na zvýšení platů a mezd zaměstnanců ve zdravotnictví v roce 2017.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se sešla v Poslanecké sněmovně s několika poslanci z různých politických stran, aby je informovala o diskriminační situaci v odměňování zaměstnanců ve zdravotnictví v nemocnicích akciových společnostech.

 

24. října

* Místopředseda OS Lubomír Francl a předsedkyně KR OSZSP Praha Růžena Menšíková jednali na magistrátu hl. města Prahy s radním pro sociální politiku Danielem Hodkem o problémech poskytování sociálních služeb na území hl. města Prahy.

* V budově Ministerstva zdravotnictví jednala pracovní skupina tripartitního pracovního týmu pro zdravotnictví o dopadech úhradové vyhlášky pro rok 2017 na zvýšení platů a mezd zaměstnanců ve zdravotnictví. Současně se projednával podklad předložený Ministerstvem financí ke zvýšení efektivity v resortu zdravotnictví. Zúčastnila se místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

* V odpoledních hodinách se vedení OS setkalo s tajemníkem ministerstva financí Adamem Vojtěchem, který má v kompetenci efektivitu zdravotnictví.

 

21. října

* Zástupci vybraných odborových svazů veřejných služeb jednali s vedoucím poradců předsedy vlády PhDr. Vladimírem Špidlou. Na programu byl návrh na úpravu vyhlášky FKSP a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., k platovým tarifům.

 

20. a 21. října

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se na pozvání Sdružení lázeňských míst ČR zúčastnila celostátní lázeňské konference ve Františkových Lázních s názvem Konkurenceschopnost českých lázní v evropském prostoru. V diskuzi předsedkyně vystoupila s příspěvkem, že lázně nelze budovat bez zaměstnanců a podle odborů nastal čas, aby se konečně i ve spolupráci se zaměstnavateli zlepšily pracovní podmínky a hlavně nízké mzdy.

 

20. října

* Krajské konference Zlínského kraje se za vedení OS zúčastnili místopředsedové OS Ivana Břeňková a Lubomír Francl.

 

19. října

* Konala se krajská konference Olomouckého kraje. Jednání se zúčastnilo celé vedení OS.

 

18. října

* Krajské konference Moravskoslezského kraje se zúčastnilo celé vedení OS.

 

17. října

* Jednání Rady ČMKOS se za vedení OS zúčastnil místopředseda Lubomír Francl.

* S hlavní hygieničkou ČR Mgr. Evou Gottvaldovou jednala místopředsedkyně OS Ivana Břeňková. Hlavním bodem byl požadavek na úpravu platových tarifů a příplatků za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s prezidentem Unie zaměstnavatelských svazů ČR Jiřím Horeckým a předsedou Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Václavem Krásou sešla s ředitelem VZP Zdeňkem Kabátkem k projednání návrhu VZP na úpravu úhrad inkontinenčních pomůcek. Všechny organizace se shodly na tom, že nelze, aby jediným kritériem pro úhrady pomůcek byla nejnižší cena.

* Odpoledne se předsedkyně OS Dagmar Žitníková sešla se zástupci německých odborů a odborníků, kteří se v ČR účastnili semináře expertů „Další vzdělávání, pracovní trh a Evropa“. V rámci jednání předsedkyně Žitníková seznámila přítomné se vzdělávacím systémem zdravotníků v ČR.

 

14. října

* Vedení OS jednalo se zástupci odborových organizací na krajské konferenci Plzeňského kraje.

 

13. října

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková jednaly s ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem a jeho náměstky Tomem Phillipem a Martinem Landou o situaci v některých přímo řízených nemocnicích a o dalších aktuálních problémech.

* V odpoledních hodinách se předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s předsedou ČMKOS Josefem Středulou zúčastnili setkání zaměstnanců, odborářů a managementu v Thomayerově nemocnici v Praze.

* Krajskou konferenci základních organizací Středočeského kraje řídil místopředseda OS Lubomír Francl. Části jednání se účastnily předsedkyně Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková.

12. října

* Místopředseda OS Lubomír Francl jednal se zástupcem společnosti WOOD & Co. o propagaci této společnosti na celostátní konferenci OS.

11. října

* Jednala výkonná rada OS.

* Jednala dozorčí rada OS.

10. října

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se účastnila jednání na Ministerstvu obchodu a průmyslu k připravované dohodě CETA, se kterou evropští odboráři veřejných služeb nesouhlasí.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s vedením ČMKOS a několika dalšími předsedy odborových svazů zúčastnila jednání s předsedou Hnutí ANO Andrejem Babišem.

* Na odborovém svazu jednala sekce sociál. Části jednání se postupně zúčastnilo vedení OS.

* Odpoledne společně jednaly výkonná a dozorčí rada OS.

7. října

* Kongresu poskytovatelů sociálních služeb v Táboře se zúčastnila místopředsedkyně Ivana Břeňková.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková na Kadaňských sesterských dnech vystoupila s příspěvkem k odměňování a personální situaci sester v českém zdravotnictví.

* V podvečerních hodinách předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s několika dalšími předsedy odborových svazů diskutovala na Odborové akademii s mladými odboráři o vnitroodborové situaci a resortních problémech zaměstnanců.

6. října

* Kongresu poskytovatelů sociálních služeb se v Táboře účastnily předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková.

* Krajské konference v Českých Budějovicích se za vedení OS zúčastnil místopředseda Lubomír Francl.

* Ve večerních hodinách se místopředseda OS Lubomír Francl zúčastnil jednání výboru Společnosti radiologických asistentů ČR. Jednalo se mimo jiné o návrhu úhradové vyhlášky na rok 2017.

5. října

* Krajské konference v Karlových Varech se zúčastnilo celé vedení OS.

4. října

* Krajské konference v Pardubicích se zúčastnilo celé vedení OS.

3. října

* Krajské konference v Jihlavě se zúčastnilo celé vedení OS.

30. září – 2. října

* O víkendu se v Blansku konal další ročník turnaje v kuželkách pořádaný odborovým svazem. Vyhlášení výsledků se zúčastnil místopředseda OS Lubomír Francl.

Podobné články

Aktuality 13. 4. 2023 / 20:24

Březen 2023

29. března: Demonstrace 68 NE namířená proti prodlužování věku odchodu do důchodu se konala ve středu 29. března 2023 v Praze před Úřadem vlády.

Aktuality 11. 3. 2023 / 21:51

Únor 2023

27. února: O navýšení platů v přímo řízených organizacích Ministerstva zdravotnictví s ministrem Válkem jednali předsedkyně OS Žitníková, místopředsedkyně OS Hnyková a předseda LOK-SČL Engel.

Aktuality 4. 2. 2023 / 21:03

Leden 2023

9. ledna: Společného jednání výkonné a dozorčí rady OS se zúčastnil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek s kolegy.

Načíst další
 
Napište nám