Říjen 2017

29. října – 4. listopadu

* Jednání výkonného výboru, výboru pro rovné postavení žen, následně 30. světového kongresu odborů veřejných služeb sdružených v celosvětové centrále PSI se účastnila místopředsedkyně Ivana Břeňková. Hlavním mottem kongresu bylo PEOPLE OVER PROFIT – Lidé jsou více než zisk.

 

31. října

* Místopředseda OS Lubomír Francl jednal se správcem programu Trewis o ochraně dat v souvislosti se směrnicí EU o ochraně osobních dat, která začne v ČR platit v květnu 2018.

 

28. října

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s dalšími předsedy odborových svazů zúčastnila na pozvání prezidenta republiky Miloše Zemana slavnostní recepce na Pražském hradě u příležitosti oslav státního svátku.

 

27. října

* Jednání výboru sekce pracovníků hygienické služby se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

* Místopředseda OS Lubomír Francl se zúčastnil setkání členů odborového svazu – důchodců, které pořádala ZO Nemocnice České Budějovice.

 

25. října

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl se sešli se zástupcem firmy T-Mobile Petrem Dýckou, aby projednali další možné pokračování spolupráce.

* Hlavní hygienička Eva Gottvaldová a ekonomický náměstek ministra zdravotnictví Petr Landa se sešli se zástupci Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem kvůli projednání finanční situace ústavu.

 

24. října

* Vedení OS se sešlo s kandidátem na prezidenta republiky Michalem Horáčkem za účelem výměny informací o situaci ve zdravotnictví a sociálních službách.

 

23. října

* V budově OS jednala sekce pro práci s členskou základnou, jednání se účastnili místopředsedkyně OS Ivana Břeňková a místopředseda Lubomír Francl.

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se odpoledne sešla s některými zástupci odborových svazů veřejných služeb sdružených v Evropské federaci odborových svazů veřejných služeb (EPSU).

 

20. října

* V zařízení sociálních služeb Slezská humanita se sešli zástupci odborové organizace s ředitelkou společnosti Mgr. Hanou Pierzchalovou. Za odborový svaz se jednání zúčastnili předsedkyně Dagmar Žitníková a regionální pracovník Ladislav Kucharský. Předmětem jednání byly pracovní podmínky, odměňování zaměstnanců a financování sociálních služeb.

* Místopředseda OS Lubomír Francl a předsedkyně pražské krajské rady Růžena Menšíková se setkali s delegací švédských odborářů. Diskutovalo se o financování a personální situaci v sociálních službách.

 

19. října

* Krajské konference Ústeckého kraje se zúčastnili místopředsedkyně OS Ivana Břeňková a místopředseda Lubomír Francl.

 

18. října

* Jednání krajské konference v Jihlavě se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková.

* Místopředseda OS Lubomír Francl se zúčastnil kolektivního vyjednávání v Janských Lázních.

 

17. října

* Jednání krajské konference v Brně se zúčastnili předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl.

* V odpoledních hodinách se sešli zástupci odborových organizací ze ZZS Jihomoravského kraje a vedení odborového svazu s předsedkyní Regionální rady ČMKOS Stanislavou Slavíkovou k předání informací o situaci na zdravotnické záchranné službě.

* V karlovarských lázních Thermal se konalo jednání výboru odborové organizace s vedením lázní o kolektivní smlouvě. Za OS se účastnila místopředsedkyně Ivana Břeňková a regionální pracovník Václav Matoušek.

 

16. října

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila jednání Rady ČMKOS.

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se účastnila společně s krajskou radou Plzeňského kraje jednání s představiteli kraje a zástupci nemocnic Plzeňského kraje.

 

12. a 13. října

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila konference Zdravotnictví 2018, kterou pořádala Unie zaměstnavatelských svazů ČR. V průběhu druhého dne přednesla příspěvek Lepší pracovní podmínky, více personálu, konec diskriminace v odměňování.

 

12. října

* Krajské konference v Karlových Varech se za vedení OS zúčastnili místopředsedové OS Ivana Břeňková a Lubomír Francl.

* Odpoledne se místopředsedové OS Ivana Břeňková a Lubomír Francl zúčastnili konference Zdravotnictví 2018, kterou pořádala Unie zaměstnavatelských svazů ČR.

 

11. října

* Jednala dozorčí rada odborového svazu.

* Místopředseda OS Lubomír Francl se zúčastnil mezinárodní konference ČMKOS na téma Sociální ochrana zaměstnanců.

 

10. a 11. října

* Jednání řídícího týmu projektu Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) k celoživotnímu vzdělávání a bezpečným podmínkám v práci při poskytování zdravotní péče se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

 

10. října

* Jednala výkonná rada odborového svazu.

 

9. října

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila připomínkového řízení k vypořádání připomínek k novele katalogu prací. Na jednání zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí sdělili, že MPSV akceptuje zásadní připomínku odborového svazu, aby byli řidiči vozidel ZZS zařazeni do 8. platových tříd. Nařízení bude mít na svém programu vláda 23. října.

* Jednání výboru sekce nelékařských zdravotnických pracovníků se zúčastnil místopředseda OS Lubomír Francl.

* Za účasti místopředsedy OS Lubomíra Francla ve večerních hodinách jednaly pracovní skupiny výkonné rady pro přípravu VII. sjezdu OSZSP ČR.

 

6. října

* V zařízení sociálních služeb Choceň se sešla místopředsedkyně OS Ivana Břeňková s předsedkyní odborové organizace Ivanou Smejkalovou, aby byly vysvětleny otázky z pracovního práva a odměňování.

 

5. října

* Krajské konference delegátů základních organizací ze Zlínského kraje se zúčastnilo celé vedení OS.

 

4. října

* Vedení OS se setkalo na krajské konferenci Olomouckého kraje s delegáty z jednotlivých odborových organizací.

 

3. října

* Krajské konference delegátů základních organizací z Moravskoslezského kraje se zúčastnilo celé vedení OS.

* Po jednání krajské konference se předsedkyně OS a oba místopředsedové setkali s bývalým ministrem zdravotnictví a současným ředitelem FN Ostrava MUDr. Svatoplukem Němečkem.

Podobné články

Aktuality 21. 4. 2024 / 21:06

Březen 2024

V pátek 22. března se s ministrem Marianem Jurečkou a jeho týmem sešly předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

Aktuality 15. 3. 2024 / 19:32

Únor 2024

26. února: Strategické investice a prorůstová opatření, důchody a aktuální situace ve zdravotnictví a situace ve společnosti Liberty Ostrava byly hlavními tématy jednání tripartity.

Aktuality 16. 2. 2024 / 21:56

Leden 2024

29. ledna: Na Ministerstvu zdravotnictví jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví.

Načíst další
 
Napište nám