Říjen 2018

31. října

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková se spolu s právníky OS sešly se zástupci Základní odborové organizace Renarkon, o.p.s., Ostrava, aby společně projednali situaci v kolektivním vyjednávání.

* Projednání návrhu Kolektivní dohody vyššího stupně se na MPSV účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková. Kolektivní dohoda vyššího stupně se bude vztahovat na úředníky krajských hygienických stanic.

* V Janských Lázních se konalo další kolo kolektivního vyjednávání za účasti místopředsedy OS Lubomíra Francla.

 

30. října

* Vedení OS se sešlo s předsedou LOK-SČL Martinem Engelem, aby projednali aktuální situaci ve zdravotnictví.

 

28. října

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se na základě pozvání prezidenta republiky Miloše Zemana a paní Ivany Zemanové zúčastnila slavnostního večera na Pražském hradě k oslavám státního svátku a k 100. výročí vzniku Československé republiky.

 

26. října

* Místopředseda OS Lubomír Francl se na pozvání základní organizace účastnil setkání s bývalými zaměstnanci a stále členy odborů Nemocnice České Budějovice.

 

25. října

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se na MPSV zúčastnila vypořádání připomínek k novele nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech ve veřejných službách a správě. Za odbory dále trvají všechny zásadní připomínky.

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková a regionální manažer Ladislav Kucharský se účastnili kolektivního jednání v Krajské nemocnici Tomáše Bati, a.s., ve Zlíně.

 

24. října

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s místopředsedkyní Ivanou Břeňkovou zúčastnily jednání plzeňské krajské rady OS. Řešily se problémy v nemocnicích a také v sociálních službách.

* Místopředseda OS Lubomír Francl se na Ministerstvu zdravotnictví zúčastnil dalšího jednání Komise pro posuzování rozmístění přístrojových zdravotnických prostředků.

 

22. října

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s místopředsedkyní Ivanou Břeňkovou zúčastnily jednání Pracovní skupiny Ministerstva zdravotnictví k personální stabilizaci a náboru zaměstnanců ve zdravotnictví. Přítomní byli seznámeni s novými statistickými šetřeními ohledně vývoje počtu zaměstnanců a průměrných platů a mezd. Statistická data poukazují na rozdíly ve výši mezd a platů, což je odborovému svazu dlouhodobě známo.

* Na Ministerstvu práce a sociálních věcí se uskutečnilo vypořádání připomínek k návrhu na úpravy zákoníku práce. Za OS se jednání zúčastnily předsedkyně Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková. Všechny zásadní připomínky odborového svazu trvají.

* V odpoledních hodinách jednaly předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně Ivana Břeňková a prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiří Horecký s náměstkyní ministryně Janou Hanzlíkovou o kolektivní smlouvě vyššího stupně pro sociální služby.

 

18. října

* V odpoledních hodinách se sešli zástupci odborové organizace Rokycanské nemocnice a.s. se zástupci zaměstnavatele. Setkání se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková. Na setkání nedošlo ke zlepšení vztahu mezi odbory a zaměstnavatelem.

 

17. a 18. října

* Vedení OS se spolu se zaměstnanci OS zabývalo přípravou VIII. sjezdu odborového svazu.

 

17. října

* V Janských Lázních se jednalo o kolektivní smlouvě na další období a odměňování zaměstnanců v roce 2019. Spolu se zástupci odborových organizací jednal s vedením lázní místopředseda OS Lubomír Francl.

 

15. a 16. října

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se účastnila zahájení semináře k udržení a náboru členů odborů, který organizoval výbor sekce OS pro práci s členskou základnou. Seminář byl spolufinancován Evropskou federací odborových svazů veřejných služeb (EPSU).

 

12. – 14. října

* V Blansku se konal tradiční turnaj v kuželkách. Za vedení OS se zúčastnil místopředseda Lubomír Francl.

 

11. října

* V Českých Budějovicích se vedení OS zúčastnilo poslední krajské konference.

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se z části krajské konference omluvila a setkala se společně s předsedkyní odborové organizace Krajské hygienické stanice v Českých Budějovicích s vedením KHS.

 

10. října

* Jednání dozorčí rady OS se zúčastnilo celé vedení OS.

 

9. října

* Jednala výkonná rada OS.

* Odpoledne se vedení OS sešlo s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou a náměstkem pro řízení sekce legislativy JUDr. Petrem Hůrkou, PhD., aby projednali návrhy nařízení vlády k odměňování zaměstnanců ve zdravotnictví a v sociálních službách.

 

8. října

* Jednala svazová sekce zdravotnických záchranných služeb. Zúčastnilo se vedení OS.

* Jednala svazová sekce nelékařských zdravotnických pracovníků. Jednání se účastnilo vedení OS.

* V odpoledních hodinách se konalo jednání tripartitního pracovního týmu pro zdravotnictví. Zúčastnili se ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, náměstkyně pro ekonomiku a zdravotní pojištění Ing. Helena Rögnerová, náměstek pro legislativu a právoJUDr. Radek Policar a hlavní hygienička Mgr. Eva Gottvaldová. Na programu byla otázka finančního a personálního zajištění zdravotní péče. Účastnilo se celé vedení OS.

 

4. října

* Krajské konference ve Zlíně se zúčastnily předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková.

* Po ukončení krajské konference se za účasti předsedkyně a místopředsedkyně OS uskutečnil Kulatý stůl ke zkracování pracovní doby se zaměřením na sociální služby. Jednání kulatého stolu navštívila poslankyně Alena Gajdůšková (ČSSD), se kterou v kraji odborový svaz spolupracuje dlouho a velmi dobře. Za spolupráci, které si vážíme, děkujeme. O situaci v sociálních službách projevili zájem kolegové z Regionální rady ČMKOS. O pracovní podmínky zaměstnanců, a to jak ve zdravotnictví, tak v sociálních službách se opět velmi zajímal předseda Regionální rady Karel Popelka, který opakovaně pomáhá problémy řešit. Také zlínské Regionální radě ČMKOS děkujeme za spolupráci.

* Místopředseda OS Lubomír Francl vystoupil v Brně na celostátním setkání ředitelů nemocnic a dalších zástupců z oblasti zdravotnictví k nedostatku personálu a podfinancování zdravotnictví.

 

3. října

* Krajské konference v Olomouci se zúčastnilo celé vedení OS a na pozvání krajské rady také náměstek hejtmana Olomouckého kraje zodpovědný za zdravotnictví Mgr. Dalibor Horák. Delegáti krajské konference tedy měli možnost necelou hodinu diskutovat o problémech ve zdravotnictví a také v sociálních službách se zástupcem kraje, přednést svoje podněty a informace. Náměstek přislíbil, že se Rada Olomouckého kraje bude problémy, které naše členy trápí, zabývat. Bylo dohodnuto, že mu odboráři zašlou konkrétní informace a usnesení krajské konference. Vedení OS děkuje krajské radě za organizaci setkání.

 

2. října

* Jedna z největších krajských konferencí co do počtu účastníků se konala v Ostravě a zúčastnilo se celé vedení OS. Členové vedení odborového svazu poděkovali Dagmar Drobíkové, která končí svoji práci v krajské radě, za její dlouholetou a mimořádně obětavou práci a předali jí Čestné uznání OSZSP ČR.Účastníky konference stejně jako na všech předcházejících konferencích zajímal vývoj vyjednávání o platech a dalších pracovních podmínkách. Hovořilo se o situaci v sociálních službách a zdravotnictví. Kolegové také připomněli zatím nedořešený příplatek za směny pro záchranky. V kraji se připravuje restrukturalizace nemocnic a ta byla také jedním z nosných témat. Kolegové z nemocnic si opět stěžovali na nekvalitní prádlo pro zaměstnance a pacienty.

* Na krajskou konferenci navázal „Kulatý stůl ke zdravotnictví“ organizovaný Regionální radou ČMKOS. Přítomné uvítala předsedkyně regionální rady Dagmar Bobková Regelová. Akce se zabývala perspektivou poskytování zdravotní péče z hlediska její dostupnosti a kvality. Kulatého stolu se zúčastnili také zástupci politické reprezentace, například náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje MUDr. Martin Gebauer a starosta Orlové Ing. Tomáš Kuča. Akce se účastnilo vedení OS a děkuje Regionální radě ČMKOS za výbornou spolupráci. Poděkování patří také kolegyním Andree Drexlerové a Zuzaně Sargové za výbornou organizaci obou akcí.

 

1. října

* Krajské konference Libereckého kraje se zúčastnilo celé vedení OS. Končící člence krajské rady Vieře Marešové poděkovalo za práci a předalo jí Čestné uznání OSZSP ČR.

Podobné články

Aktuality 21. 4. 2024 / 21:06

Březen 2024

V pátek 22. března se s ministrem Marianem Jurečkou a jeho týmem sešly předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

Aktuality 15. 3. 2024 / 19:32

Únor 2024

26. února: Strategické investice a prorůstová opatření, důchody a aktuální situace ve zdravotnictví a situace ve společnosti Liberty Ostrava byly hlavními tématy jednání tripartity.

Aktuality 16. 2. 2024 / 21:56

Leden 2024

29. ledna: Na Ministerstvu zdravotnictví jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví.

Načíst další
 
Napište nám