Říjen 2019

31. října

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně OS Jana Hnyková se spolu s předsedou LOK-SČL Martinem Engelem setkali se zástupci AČMN, aby vyhodnotili výsledky jednání o úhradové vyhlášce na rok 2020.

 

30. října

* Krajské konference Ústeckého kraje v Ústí nad Labem se zúčastnili místopředsedové OS Jana Hnyková a Lubomír Francl.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková v prostorách České zemědělské univerzity seznámila zástupce vietnamských odborářů s činností českých odborů.

 

29. října

* V ranních hodinách se předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně OS Jana Hnyková sešly s právním oddělením svazu k projednání připravovaných právních předpisů.

* Následně předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně jednaly s Jaroslavem Krabcem z investiční společnosti Wood & Company o další finanční strategii odborového svazu.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivanou Břeňkovou zúčastnily jednání pracovní skupiny Ministerstva zdravotnictví pro personální stabilizaci.

* Místopředsedkyně OS Jana Hnyková se ve stejnou dobu účastnila jednání zastřešující skupiny MPSV k novele zákona o sociálních službách. Na jednání bylo přítomným představeno paragrafové znění novely zákona.

* V podvečerních hodinách se předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně OS Jana Hnyková sešly s předsedou České asociace pečovatelské služby Jindřichem Kadlecem, aby projednali možnosti další spolupráce.

 

24. října

* Na odborovém svazu se sešla sekce pracovníků hygienické služby k projednání novely stavebního zákona a k přípravě plánu jejich činnosti na rok 2020. Jednání se zúčastnila místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s advokátem JUDr. Dominikem Brůhou řešili rozvrhování směn zdravotníků v Nemocnici v Táboře. Jednání se účastnil celý management nemocnice a zástupci odborových organizací. Za základní odborovou organizaci OSZSP ČR se jednání zúčastnila Martina Netrvalová.

 

23. října

* Krajské konference Karlovarského kraje se v Karlových Varech zúčastnilo celé vedení OS.

 

22. října

* Na krajské konferenci se v Plzni sešli zástupci odborových organizací z Plzeňského kraje za účasti místopředsedů OS Jany Hnykové a Lubomíra Francla.

 

21. října

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Jana Hnyková se spolu se svazovou právničkou Štěpánkou Řandovou zúčastnily vypořádání připomínek k nařízení vlády o platech. Na jednání MPSV přijalo zásadní připomínku OS ke zvláštním příplatkům pro pracovníky přímé obslužné péče.

 

18. října

* Mimořádného jednání dozorčí rady Nemocnice České Budějovice se zúčastnil místopředseda Lubomír Francl.

* Krizový štáb se sešel s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem k poslednímu jednání k úhradové vyhlášce na rok 2020. Přímo na jednání byly upraveny parametry pro domácí péči a sociální služby.

* Po jednání s ministrem následoval briefing s novináři. Jednání se účastnily předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Jana Hnyková.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně se následně sešly s poslancem KDU-ČSL Jiřím Miholou kvůli situaci v sociálních službách.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně OS Jana Hnyková se sešly se stínovou ministryní KSČM Soňou Markovou k vyhodnocení úhrad zdravotní péče na rok 2020.

 

17. října

* Vedení OS řešilo společně se zástupci odborové organizace Nemocnice Tábor rozvržení pracovní doby zdravotníků v nemocnici.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se sešla s předsedou LOK-SČL Martinem Engelem k přípravě na jednání s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem.

 

16. října

* V Hradci Králové se konala krajská konference Královéhradeckého kraje. Za vedení OS se zúčastnili místopředsedové Jana Hnyková a Lubomír Francl.

 

15. října

* Místopředseda OS Lubomír Francl se v Brně zúčastnil celostátního setkání ředitelů nemocnic a dalších zástupců z oblasti zdravotnictví. Na programu byl mimo jiné návrh úhradové vyhlášky na rok 2020, jedním z dalších bodů programu byla i personální krize ve zdravotnictví.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně OS Jana Hnyková se sešly se zástupci odborových organizací v Liberci. Také zde se diskutovalo o pracovních podmínkách a odměňování zaměstnanců ve zdravotnictví a sociálních službách.  

 

14. října

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se sešla s předsedou LOK-SČL Martinem Engelem, aby vyhodnotili platová ustanovení pro rok 2020. Odborové organizace nejsou s nárůstem platů o 1500 Kč spokojené. 

 

11. října

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s předsedou LOK-SČL Martinem Engelem chtěli zúčastnit jednání premiéra, ministra zdravotnictví, Rady poskytovatelů a odborů. Přímo na jednání jim bylo sděleno, že pozvání pro ně neplatilo a že jejich účast není možná.

 

10. října

* Krajské konference Pardubického kraje se za vedení OS zúčastnil místopředseda Lubomír Francl.

 

9. října

* Jednala dozorčí rada OS.

* V Poslanecké sněmovně se konala panelová diskuse na téma Dostupné zdravotnictví a jak dál?, kterou pořádala poslankyně Alena Gajdůšková (ČSSD) ve spolupráci s odborovým svazem. V diskusi vystoupili zástupci zaměstnavatelů, poskytovatelů domácí péče, pacientů i předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

* Odpoledne se zástupci Krizového štábu 9 proti kolapsu zdravotnictví opět sešli s předsedou KSČM Vojtěchem Filipem a Soňou Markovou, expertkou KSČM na zdravotnictví. Za OS se jednání účastnila předsedkyně Dagmar Žitníková.

 

8. října

* Jednala výkonná rada OS.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s Krizovým štábem 9 proti kolapsu zdravotnictví jednala s premiérem Andrejem Babišem, ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem a dalšími experty hnutí ANO o úhradové vyhlášce na rok 2020. Z jednání nebyl konkrétní závěr, premiér si musí ověřit skutečnosti, které mu Krizový štáb sdělil.

* Odpoledne se předsedkyně OS Dagmar Žitníková zúčastnila dalšího jednání zastřešující pracovní skupiny pro dokončení návrhu novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Hlavní téma jednání bylo financování sociálních služeb. Předsedkyně OS zde zopakovala dlouhodobý požadavek OS, aby se nenároková dotace změnila na nárokový příspěvek, který bude mandatorním výdajem státního rozpočtu.

 

7. října

* O personální situaci ve zdravotnických zařízeních a o odměňování v Praze jednaly sekce nelékařských zdravotnických pracovníků a sekce nemocnic. Zúčastnil se místopředseda OS Lubomír Francl.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se účastnila jednání Rady ČMKOS. Při vyhodnocení mítinku Konec levné práce předsedkyně poděkovala celému týmu ČMKOS pod vedením místopředsedkyně ČMKOS Radky Sokolové za perfektní organizaci akce a předsedovi ČMKOS Josefu Středulovi za moderaci a přípravu.

* Odpoledne jednal tripartitní pracovní tým pro sociální otázky. Na programu byla připravovaná novela zákona o sociálních službách a financování sociálních služeb v příštích letech. Zúčastnili se předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl.

* Večer se předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl zúčastnili dalšího jednání Krizového štábu 9 proti kolapsu zdravotnictví.

 

3. října

* V budově MPSV se konalo další jednání k personálním standardům. Na jednání pracovní skupiny, která funguje v rámci sektorové dohody, stanoviska OS zopakovaly předsedkyně OS Dagmar Žitníková a vedoucí právního a sociálního oddělení Ivana Břeňková, svými poznatky z praxe doplnil Tomáš Havlásek, člen výkonné rady OS.

 

2. října

* Na krajské konferenci Kraje Vysočina v Jihlavě vedení OS zastoupila předsedkyně Dagmar Žitníková. Delegáti diskutovali o situaci v nemocnicích, v sociálních službách, na záchrankách, v hygienické službě.

 

1. října

* Krajskou konferenci v Brně řídila předsedkyně OS Dagmar Žitníková. Delegáti i zde poukazovali na kritickou personální situaci ve zdravotnictví a v sociálních službách.

Podobné články

Aktuality 13. 4. 2023 / 20:24

Březen 2023

29. března: Demonstrace 68 NE namířená proti prodlužování věku odchodu do důchodu se konala ve středu 29. března 2023 v Praze před Úřadem vlády.

Aktuality 11. 3. 2023 / 21:51

Únor 2023

27. února: O navýšení platů v přímo řízených organizacích Ministerstva zdravotnictví s ministrem Válkem jednali předsedkyně OS Žitníková, místopředsedkyně OS Hnyková a předseda LOK-SČL Engel.

Aktuality 4. 2. 2023 / 21:03

Leden 2023

9. ledna: Společného jednání výkonné a dozorčí rady OS se zúčastnil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek s kolegy.

Načíst další
 
Napište nám