Říjen 2023

31. října

* V Ostravě se za účasti předsedkyně OS Dagmar Žitníkové sešli na krajské konferenci zástupci odborových organizací z Moravskoslezského kraje.

* Po ukončení moravskoslezské krajské konference se její účastníci setkali s novináři.

* V odpoledních a podvečerních hodinách proběhlo on-line jednání Rady ČMKOS, které předběžně schválilo podobu protestních akcí dne 27. listopadu. OS na jednání zastupovala předsedkyně Dagmar Žitníková.

* Dopoledne se konalo on-line jednání k novele zákona o sociálních službách, za OS se zúčastnila místopředsedkyně Jana Hnyková, která se věnovala financování sociálních služeb.

26. října

* Ve Zlíně se za účasti předsedkyně OS Dagmar Žitníkové sešli odboráři z kraje na další krajské konferenci.

* Po ukončení zlínské krajské konference se její účastníci setkali s novináři.

* Na MPSV se konalo další kolo jednání k rychlé novele zákoníku práce, kterou se má vrátit na původní stav počet hodin práce přesčas pro zdravotníky. OS na jednání zastupovala vedoucí právního a sociálního oddělení Ivana Břeňková. Ani na tomto jednání nedošlo ke shodě.

25. října

* Na 40 zástupců odborových organizací se sešlo s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou, aby ho informovali o nedostatku zaměstnanců v sociálních službách a jejich nízkých platech. Jednání se účastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se krátce setkala s odboráři, kteří se zúčastnili vzdělávacího semináře Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) v Praze. Seminář byl velmi kladně hodnocen a lektorka Agnieszka Ghinararu vynikající.

24. října

* V budově odborového svazu se na společné tiskové konferenci sešli předsedkyně OS Dagmar Žitníková, předseda LOK-SČL Martin Engel a Jan Přáda ze Sekce mladých lékařů ČLK, aby sdělili novinářům, jak reálně vypadá personální situace ve zdravotnictví, a aby připomněli společné požadavky na řešení problémů, které předali ministrovi zdravotnictví Vlastimilu Válkovi dne 18. září.

23. října

*Na společném jednání se sešli předsedové a zástupci odborových svazů veřejných služeb a veřejné správy, aby vyhodnotili nečinnost vlády vůči požadavkům odborů na zvýšení platů od 1. 1. 2024. Jednání se účastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

20. října

* Na MPSV se opět sešli odboráři a zástupci Sekce mladých lékařů ČLK s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem a ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou, a to kvůli novele zákoníku práce. OS na jednání zastupovala předsedkyně Dagmar Žitníková.

19. října

* Na jednání zdravotnické tripartity se k odměňování zaměstnanců ve zdravotnictví sešli s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem zástupci odborů a zaměstnavatelů. Na jednání byli přizváni také zástupci Sekce mladých lékařů ČLK. Postoj OS ke zvýšení základních platů a návrh na sjednocení odměňování na jednání zopakovala předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

18. října

* Za účasti předsedkyně OS Dagmar Žitníkové se v Jihlavě konala krajská konference odborářů z Kraje Vysočina.

* V odpoledních hodinách byl na jednání na MPSV odborům a Sekci mladých lékařů ČLK představen vrchními řediteli legislativních oborů Ministerstva zdravotnictví a MPSV koncept 24hodinových směn pro zdravotníky. Předsedkyně OS Dagmar Žitníková první návrh, který byl pro zaměstnance poškozující, odmítla.

17. října

* Za účasti předsedkyně OS Dagmar Žitníkové se na krajské konferenci setkali odboráři z Pardubického kraje.

* Po ukončení pardubické krajské konference se její účastníci setkali s novináři.

16. října

* O aktuální situaci zaměstnanců a občanů v návaznosti na konsolidační balíček jednala Rada ČMKOS. Zúčastnila se předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

* Na MPSV se konalo další jednání o připravované novele zákona o sociálních službách, tentokrát k plánování v sociálních službách. Zúčastnila se místopředsedkyně OS Jana Hnyková.

12. října

* V Kongresovém centru ALDIS v Hradci Králové se konala krajská konference Královéhradeckého kraje, které se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně OS Jana Hnyková.

11. října

* Na Ministerstvu zdravotnictví jednali zástupci odborů a Sekce mladých lékařů České lékařské komory s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem a jeho týmem o pracovních podmínkách mladých lékařů a dalších zaměstnanců. Předsedkyně OS Dagmar Žitníková znovu předala ministrovi odbory zpracovaný návrh na zvýšení platů a benefity pro zdravotníky.

* V odpoledních hodinách se na OS sešla pražská krajská rada Prahy na svém pravidelném jednání, zúčastnila se předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

* V podvečerních hodinách se uskutečnilo on-line jednání sekce sociál, na němž se projednávala aktuální situace v sociálních službách a předložený rozpočet pro tuto oblast. Zúčastnilo se celé vedení OS.

10. října

* Jednala výkonná rada OS.

* Jednala dozorčí rada OS.

* Od 15 hodin na MPSV jednal tripartitní pracovní tým pro sociální otázky, kterého se účastnily předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

* Po skončení sociální tripartity jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví, který se zabýval úhradovou vyhláškou. Za OS se zúčastnily předsedkyně Dagmar Žitníková, místopředsedkyně Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení Ivana Břeňková,

9. října

* Na odborovém svazu zasedala sekce nezdravotnických pracovníků, byl zvolen řídící sekce Petr Lasák. Sekce si nastavila systém práce a zabývala se současnou situací ve zdravotnictví a sociálních službách.

* Odpoledne společně jednaly výkonná rada a dozorčí rada OS. Hlavním bodem programu byla příprava rozpočtu na rok 2024.

která je řídící pracovního týmu.

6. října

* V dopoledních hodinách se konalo on-line jednání sekce pro práci s členskou základnou. Na programu byl projekt k náboru členů, vzdělávací seminář ve Znojmě a seminář EPSU, který se k problematice získávání nových členů bude konat v Praze.

5. října

* Konala se krajská konference odborového svazu v Libereckém kraji, zúčastnila se místopředsedkyně OS Jana Hnyková.

* Místopředseda OS Lubomír Francl se formou on-line zúčastnil jednání Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků Ministerstva zdravotnictví.

4. října

* V prostorách Karlovarské krajské nemocnice se za účasti předsedkyně OS Dagmar Žitníkové a místopředsedkyně OS Jany Hnykové konala krajská konference základních odborových organizací z tohoto kraje.

3. října

* V Plzeňském kraji se za účasti předsedkyně OS Dagmar Žitníkové a místopředsedkyně OS Jany Hnykové konala krajská konference odborového svazu. Po jednání následoval brífink k situaci ve zdravotnictví a sociálních službách v Plzeňském kraji.

* Odboráři následně navštívili ve Fakultní nemocnici Plzeň kamaráda a bývalého člena výkonné rady Milana Synka. Popřáli jsme mu hodně zdraví a sdělili novinky z odborů.

2. října

* Na odborovém svazu zasedala sekce nelékařských zdravotnických pracovníků a zabývala se spolu s vedením OS nedostatkem zaměstnanců ve zdravotnictví.

Podobné články

Aktuality 21. 4. 2024 / 21:06

Březen 2024

V pátek 22. března se s ministrem Marianem Jurečkou a jeho týmem sešly předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

Aktuality 15. 3. 2024 / 19:32

Únor 2024

26. února: Strategické investice a prorůstová opatření, důchody a aktuální situace ve zdravotnictví a situace ve společnosti Liberty Ostrava byly hlavními tématy jednání tripartity.

Aktuality 16. 2. 2024 / 21:56

Leden 2024

29. ledna: Na Ministerstvu zdravotnictví jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví.

Načíst další
 
Napište nám