S premiérem Sobotkou a ministrem Němečkem o platech a prioritách v roce 2015

Na základě požadavku předsedkyně OS Dagmar Žitníkové se ve čtvrtek 18. prosince konalo jednání s premiérem Bohuslavem Sobotkou a ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem, zúčastnili se také místopředsedkyně OS Ivana Břeňková a předseda Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů Martin Engel.

V úvodu jednání vyzval premiér ministra zdravotnictví, aby seznámil přítomné se záměry Ministerstva zdravotnictví na rok 2015.

Svatopluk Němeček sdělil, že ministerstvo má pro příští rok několik zásadních priorit, mezi které patří:

– příprava zákona o neziskových nemocnicích,

– další finanční stabilizace zdravotnictví,

– úprava vzdělávání lékařů,

– postupné zvyšování platů a mezd.

Ministr zároveň připomněl zvýšení platů a mezd pro zaměstnance ve zdravotnictví (nemocnice, ZZS, sestry v sociálních službách) od 1. ledna 2015, které umožní úhradová vyhláška na rok 2015. Zvýšení platů zaměstnanců v hygienické službě bude financováno ze státního rozpočtu. Problémem jsou zaměstnanci v lázních, kteří musí o zvýšení mezd vyjednávat se zaměstnavateli, nicméně ze zdravotního pojištění mají kompenzované poplatky a na lázně se zvýšil objem financí oproti roku 2014 o 0,5 mld.  

Předseda LOKu Martin Engel sdělil, že odbory nejsou spokojené s navýšením platů o 5 % a připomněl požadavek na zvýšení o 10 %. Zároveň znovu otevřel problematiku přesčasové práce a vzdělávání lékařů. Dále požádal premiéra o garance dalšího zvýšení platů lékařů a naplnění Memoranda uzavřeného s ministrem Leošem Hegerem. LOK podporuje zákon o neziskových nemocnicích a vnímá ho jako zásadní. 

Předsedkyně OS Dagmar Žitníková sdělila, že odborový svaz požaduje řešit odměňování zaměstnanců ve zdravotnictví komplexně, tzn. proporcionálně pro všechny skupiny zaměstnanců. Za zásadní odborový svaz také považuje zákon o neziskových nemocnicích a odměňování zaměstnanců v těchto zařízeních platem. Rozdíly mezi zaměstnanci odměňovanými platem a mzdou se stále prohlubují, situace je dlouhodobě neudržitelná. Zákon je potřeba připravit co nejdříve, je nutné spočítat ekonomické dopady.

Mimo ministrem vyjmenované priority chce OS znovu upozornit na personální poddimenzování nemocnic a nutnost novely personální vyhlášky.

OS předkládá námět na další prioritu, a tou je řešení úhrad zdravotní péče v sociálních službách. Je nutné, aby se dohodly resorty MPSV a MZ, jak se bude dál systémově postupovat a kdo bude co hradit. Předsedkyně Žitníková připomněla, že je nutné narovnat úhrady za poskytovanou péči v sociálních službách, odbornost 913 nebyla zatím jako jediná vyrovnána na úroveň úhrad roku 2010. Odbory zároveň požadují, aby MZ včlenilo sestry v sociálních službách do úhradové vyhlášky.

Závěrem předsedkyně Žitníková požádala premiéra a ministra, aby ještě jednou připomněli krajům, že zvýšené úhrady nemocnicím jsou určené na zvýšení platů a mezd.

Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková připomněla otázku financí potřebných ke zvýšení platů v přímo řízených organizacích MZ, jako je endokrinologický ústav, zdravotní ústavy a Státní zdravotní ústav. Ministr sdělil, že bude řešeno.

Dále sdělila, že některých krajích se chystají řešit otázku DPČ zaměstnanců na úkor mezd ostatních zaměstnanců, s čímž OS nesouhlasí, upozornila na praktiky některých zaměstnavatelů, kteří místo zvýšení platů chystají kroky, aby zaměstnancům platy pouze zachovali.

Závěrem premiér Sobotka zrekapituloval jednotlivé body a priority. Sdělil, že neziskové organizace jsou zásadní i pro vládu a je nezbytné, aby Ministerstvo zdravotnictví návrh zákona připravilo co nejdříve.

Premiér vyzval k dalšímu jednání ve stejném zastoupeni, a to po jednání pracovního tripartitního týmu pro zdravotnictví, které se bude konat 20. ledna, a před jednáním tripartity dne 2. února, které má na programu bod k aktuální situaci ve zdravotnictví. Ministerstvo zdravotnictví zpracuje priority, ekonomické nároky a návrhy financování písemně, a to včetně termínů.

Vážené kolegyně a kolegové,

prosíme, abyste si naplnění slibů zvýšení platů a mezd pečlivě pohlídali. V krajských obchodních společnostech a ani v jiných není žádný důvod k tomu, aby zvýšení nebylo realizováno. Zvýšení mezd samozřejmě doporučujeme do základů.

Stejná je i situace v sociálních službách, prostředky na zvýšení platů dostanou zaměstnavatelé prostřednictvím dotací. Důrazně připomínáme, že zvýšení tarifů nelze realizovat na úkor snížení osobních příplatků.
Pokud by se přesto vyskytl kdekoliv problém, prosíme, abyste kontaktovali vedení odborového svazu. 

Podobné články

Aktuality 14. 6. 2024 / 21:55

EPSU podpořila demonstraci, poté apelovala na premiéra Fialu

Výkonný výbor EPSU na svém on-line jednání 16. května projednával kongres EPSU, volby do Evropského parlamentu a také podporu připravované demonstraci v Praze.

Aktuality 14. 6. 2024 / 21:30

Nohejbal stále žije!

Po jarním váhání a nedostatečném zájmu o turnaj v nohejbale uspořádali pod vedením Honzy Zatloukala 1. června stejný turnaj záchranáři z Olomouce.

Aktuality 14. 6. 2024 / 12:10

ČMKOS vyráží do regionů

Zástupci ČMKOS a odboroví právníci i letos vyrazí do regionů, aby na setkáních s občany informovali o významu odborů a výhodách členství.

Načíst další
 
Napište nám