Sekce lázeňství píše politikům: Zachraňte lázně

V Praze dne 13. června 2012

Č.j. 299/2012 

Vážený pane předsedo vlády, vážené paní ministryně, vážení páni ministři, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážené paní senátorky a vážení páni senátoři.

Obracíme se na Vás za vedení sekce lázeňství Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR s apelem ve věci reforem v resortu lázeňství, kdy Vás chceme vyzvat ke společnému  jednání. Vaše vláda si dala jako hlavní programový cíl, že bude vládou hospodářů a vládou rozpočtové odpovědnosti. Prosím tedy o vysvětlení následujících kroků Ministerstva zdravotnictví:

Současná vláda stále hledá možnosti, jak uspořit výdaje veřejných rozpočtů. Je naprosto zřejmé, že si nemůžeme dovolit vydávat více, než na co si vyděláme, ale myslíme si, že jsou i výdaje, které ve svém důsledku vedou ke zvýšeným příjmům státního rozpočtu a tyto výdaje by neměly být kráceny. Na tento druh výdajů by se mělo nahlížet z pohledu celého hospodářství a ne jen z pohledu jednoho resortu. V této souvislosti máme na mysli v současné době finišující přípravy konečného schvalování nového indikačního seznamu platného pro poskytování lázeňské péče. Obracíme se na Vás na všechny oslovené jako na poslední autority, které mohou tento segment zdravotnictví, ale i tzv. národní stříbro, ještě zachránit.

Sektor lázní slouží zejména českým pacientům a ne, jak se stále mylně domnívají někteří politici, pro rekreaci zahraničních návštěvníků. Již v současné době dochází ze strany zdravotních pojišťoven k velkým restrikcím zejména v počtu schválených lázeňských návrhů, a to až o 20 %. Tato opatření způsobují dramatický pokles počtu odléčených nemocných pacientů, kdy již v současné době dochází ke splnění politického zadání, kterým je snížení plateb za lázeňskou péči o 500 mil. Kč. I přes tento pozitivní trend pro zdravotní pojišťovny se z úst ministra zdravotnictví dozvídáme, jak je nutné ještě více tuto péči omezovat. Chceme připomenout, že segment lázní má stále klesající podíl ve výdajích na zdravotní péči, a to ze 3 % celkových výdajů v roce 2002, kdy se absolutní částka pohybovala kolem 3 mld. korun, až po 1,6 % a absolutní částce 2,7 mld korun v roce 2011. I při tomto trendu se daří v tomto segmentu generovat pozitivní hospodářské výsledky a dochází také k investicím do rozvoje a zkvalitňování poskytovaných služeb, to vše bez podpory dalších zdrojů z veřejných rozpočtů. Na tomto místě je také nutné zmínit, že tento segment přispěje do veřejných rozpočtů 4,2 mld korun. Segment lázeňství v současnosti zaměstnává 12 tisíc zaměstnanců přímo a dalších až 36 tisíc zaměstnanců nepřímo. Pokud dojde k plánovaným a nesmyslným úsporám na výdajích pro léčení v léčebných lázních, dojde také k nenávratné ztrátě až 12 tisíc pracovních míst a k výpadku příjmů pro státní rozpočet ČR v oblasti jak daňových odvodů, tak v odvodech pro zdravotní pojištění.

Žádáme Vás proto, abyste si jako ministři či volení zastupitelé položili zásadní otázky:

1. Přinese úspora 0,5 až 1 mld korun skutečně předpokládaný kýžený úspěch, a nebo tato úspora způsobí, že bude další tlak na výdaje na sociální podporu a podporu v nezaměstnanosti? Jaké dopady budou mít tato ministerská rozhodnutí na již dnes krizí postižené regiony, kde působí lázeňská zařízení, na něž je vázaná další infrastruktura dané oblasti?

2. Je správné likvidovat dobře fungující a regulovaný systém poskytování lázeňské péče, ve které jsme v minulosti byli lídry a vzorem pro celou Evropu? Tyto léčebné postupy jsou popsány v odborné literatuře, která je dnes bohužel jen v archívu, protože Výzkumný balneologický ústav byl rozprášen.

3. Není lepší si vzít příklad z dobře fungujícího segmentu a snažit se podobnou regulaci aplikovat i na další segment, jako jsou odborné léčebné ústavy, které poskytují ve většině případů stejnou péči, ale za dvojnásobné finanční prostředky než léčebné lázně? Je správné zlikvidovat soukromý sektor, který mimo jiné tak prosazujete, aby se podporoval jiný segment, pro který se vydávané prostředky neustále navyšovaly, jak to dokazují statistiky posledních deseti let u OLÚ, a to z cca 3 mld korun na současných 6 mld korun?

Věříme, že výše předložené zásadní připomínky k postupu ministra zdravotnictví vezme vláda v potaz a zachrání ojedinělý systém péče, který má světový věhlas a mnohasetletou tradici. Víme, že legislativně bude indikační seznam řešen v podobě vyhlášky Ministerstva zdravotnictví, ale věříme, že vzhledem k závažnosti problému pochopíte naši iniciativu a nutnost dál pokračovat v projednávání celé námi nastíněné problematiky, a to i na dalších úrovních i politických. Doufáme, že za Vaší pomoci, po zvážení a vyhodnocení předložených faktů, dojdeme společně k dohodě s Ministerstvem zdravotnictví a situace se pro náš resort vyřeší i díky Vám pozitivně.

Chceme i nadále věřit, že naši republiku spravují lidé s nezbytným ekonomickým přehledem, a že se postavíte za optimální řešení, a to ve prospěch českého lázeňství a také ve prospěch České republiky.

Bc. Martin Vacek, řídící sekce lázeňství Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR

Podobné články

Aktuality 14. 6. 2024 / 21:55

EPSU podpořila demonstraci, poté apelovala na premiéra Fialu

Výkonný výbor EPSU na svém on-line jednání 16. května projednával kongres EPSU, volby do Evropského parlamentu a také podporu připravované demonstraci v Praze.

Aktuality 14. 6. 2024 / 21:30

Nohejbal stále žije!

Po jarním váhání a nedostatečném zájmu o turnaj v nohejbale uspořádali pod vedením Honzy Zatloukala 1. června stejný turnaj záchranáři z Olomouce.

Aktuality 14. 6. 2024 / 12:10

ČMKOS vyráží do regionů

Zástupci ČMKOS a odboroví právníci i letos vyrazí do regionů, aby na setkáních s občany informovali o významu odborů a výhodách členství.

Načíst další
 
Napište nám