Sekce pro práci s členskou základnou vyzývá: Napište své zkušenosti se získáváním členů!

Ve čtvrtek 26. března se sešli členové sekce pro práci s členskou základnou na jednání, které bylo zaměřené především na problém, jak zvýšit členskou základnu.

Jedním z úkolů je distribuce nové přihlášky do odborů, ve které jsme se snažili přiblížit zaměstnancům důležitost a výhody, proč se stát členem odborů. Přihlášky do odborů budeme postupně distribuovat prostřednictvím výkonné rady a krajských rad. Také členové sekcí mají možnost přihlášky rozdělit do svých odborových organizací.

Členové sekce budou pravidelně publikovat své články v Bulletinu. Prosíme i další odboráře ze základních organizací, aby se zapojili a napsali nám své zkušenosti se získáváním nových členů.

Měli bychom si vzít příklad ze zahraničí, kde například ve Francii a Rakousku jsou odbory velmi uznávané.

Stále věřím na osobní kontakt se zaměstnanci a potřebu naslouchat nejen odborářům a snažit se pomoci při pracovních i osobních problémech, a tak získávat nové členy.

Dalším z úkolů je propagace Zajišťovacího fondu a benefitního portálu Odbory Plus.

Pokud připravujete pro odboráře kreditní školení, i zde je možnost získávat nové členy odborů.

Ve spolupráci s vedením budeme připravovat strategii proškolení funkcionářů.

Síla odborů je v početné členské základně.

Na tomto jednání jsme se rozloučili s Martinem Vackem, který ukončil členství v sekci z důvodů změny zaměstnání. Děkujeme prostřednictvím Bulletinu za dosavadní spolupráci a přejeme mnoho zdraví a pracovních úspěchů.

Podobné články

Aktuality 15. 3. 2024 / 7:01

Zasedání sekce pro práci s členskou základnou a vedení OS

Dne 4. 3. 2024 se konalo zasedání členů sekce pro práci s členskou základnou s vedením odborového svazu.

Aktuality 5. 12. 2023 / 6:51

Členové ZO se sešli na vzdělávání ve Znojmě. Již počtvrté

V prostředí hotelu Mariel ve Znojmě se ve dnech 18. až 20. října 2023 uskutečnil čtvrtý ročník vzdělávání členů základních organizací OSZSP ČR, jehož se zúčastnili členové odborů z různých krajů ČR.

Aktuality 12. 7. 2023 / 15:58

Mladí slovenští odboráři se zajímali o získávání členů

Ve dnech 29. a 30. června 2023 se Vojtěch Burda a Vít Přibylík zúčastnili setkání mladých odborářů sdružených ve Slovenském odborovém svazu zdravotnictví a sociálních služeb.

Načíst další
 
Napište nám