Sekce pro práci se členskou základnou vyzývá ke spolupráci!

Vážení členové odborů, dovolte mi vás informovat o činnosti sekce pro práci se členskou základnou. Sekce byla zřízena především za účelem získávání nových členů. Hezká myšlenka s horší realitou.

My členové sekce se sice snažíme a daří se nám v našich organizacích nové členy získávat, ale v jednotlivých ZO je situace svízelnější. Na získávání nových členů žádný recept nemáme, jen můžeme doporučit osobní kontakt a zviditelnění práce ZO v jednotlivých zařízeních.

V současné době připravujeme novou přihlášku do odborů, ve které jsou zdůrazněny výhody pro odboráře. Žádáme vás odboráře o podněty, jak získáváte nové členy a co se vám v poslední době podařilo.

Zároveň bychom chtěli rozšířit sekci pro práci se členskou základnou. Pokud budete mít nové informace, nebo se budete chtít stát členy sekce pro práci se členskou základnou, kontaktujte nás na adrese: odbory@nem-km.cz

Podobné články

Aktuality 12. 7. 2023 / 15:58

Mladí slovenští odboráři se zajímali o získávání členů

Ve dnech 29. a 30. června 2023 se Vojtěch Burda a Vít Přibylík zúčastnili setkání mladých odborářů sdružených ve Slovenském odborovém svazu zdravotnictví a sociálních služeb.

Aktuality 13. 4. 2023 / 15:53

Projekt na nábor nových členů odborů už má konkrétní podobu

V Praze v Hotelu Olšanka došlo 29. března k setkání členů sekce pro práci s členskou základnou se zástupkyní EPSU pro organizování a nábor Agnieszkou Ghinararu.

Aktuality 16. 3. 2023 / 9:02

Základní instinkt

Základním instinktem je přežít. Proto si dovolím tvrdit, že v letošním roce došlo na půdě odborového svazu k zásadnímu milníku.

Načíst další
 
Napište nám