Sekce ZZS o odměňování řidičů záchranek i situaci v regionech

V pondělí 13. března jednal výbor sekce zdravotnických záchranných služeb a dále navázalo setkání se zástupci ZO. S výjimkou pražských, královéhradeckých a zlínských zástupců jsme měli možnost v reálu slyšet informace ze záchranek napříč celou republikou.

Jednání zahájil řídící sekce ZZS Martin Vostal. Informoval o činnosti sekce, problémech, které jsme společně řešili, o povinnostech ZO vyplývajících ze změny legislativy i o připravovaných akcích. Sdělil též novinky z jednání výkonné rady odborového svazu.

Přítomní byli informování o novém benefitu odborového svazu, a to pojištění právní ochrany u pojišťovny D.A.S. Jednání byl přítomen místopředseda OS Mgr. Lubomír Francl, který podal informaci o distribuci průkazek pojišťovny. Diskuze ukázala, že mnozí kolegové již byli okolnostmi donuceni využít právní pomoci a podělili se o své zkušenosti s tímto novým produktem. Jsou veskrze pozitivní a až na malá nedorozumění způsobená nesprávným pochopením sdělované informace je oceňována okamžitá dostupnost a rychlost odpovědi. Místopředseda Francl odpověděl také několik dotazů k rozsahu pojištění.

Významným bodem jednání byla diskuze o přeřazení řidičů vozidel ZZS do 8. platové třídy. Společně s Asociací zdravotnických záchranných služeb České republiky prosazujeme tuto změnu, protože vzrůstající nároky na posádky, zejména bez lékařů, opravňují k tomuto kroku. Počet lékařských posádek rychle klesá a výjezdový tým je staven před nové výzvy. Zvyšující se náročnost musí být spravedlivě odměněna. Shoda se zaměstnavateli poukazuje na dluh státu v této oblasti.

Dalším bodem jednání byla konference Bezpečná sanitka. Tentokrát přijede do Prahy ve dnech 5. a 6. června 2017 za podpory Nadace Friedricha Eberta. V hotelu Olšanka budeme dva dny rokovat o změnách, které přináší multikulturní společnost do práce záchranné služby. Také hromadná neštěstí, jejich řízení a nutné změny legislativy budou tématem, které probereme společně se slovenskými a britskými kolegy.

Tradiční kolečko informací ze ZO opět ukázalo, jak je ZZS svázána se svým zřizovatelem, kterým jsou krajské úřady, případně magistrát. Tam, kde funguje sociální dialog, tam kde i po volbách a změně ve vedení zřizovatele panují konstruktivní vztahy, se daří mít sociální smír. Bohužel, neplatí to o všech ZZS a je smutné, že zejména kolegové z Brna jsou vystaveni naprosto zbytečnému tlaku. Stávková pohotovost vyhlášená OS na podporu jihomoravských kolegů a kolegyň je důkazem odhodlání i solidarity. Dlouhodobé neřešení problémů vrcholí nesmyslným tlakem na zaměstnance.

Vysoká morální úroveň odborářů a jejich odpovědnost k obyvatelům Jihomoravského kraje jsou ukázkou toho, že odbory hledají řešení situace a nechtějí hrotit již tak vypjatou situaci. Škody napáchané v interpersonálních vztazích však budou ještě dlouho ovlivňovat vnitřní život jihomoravské záchranky. Obnova techniky a udržení technologické progrese jsou důležitými činiteli, ale nejdůležitější jsou zaměstnanci. Jen spokojený, zaplacený zaměstnanec je iniciativní, ochotný a vstřícný. Zvýšený tlak vyplývající ze zvyšujících se nároků profesních i odborných je nutno eliminovat, nikoliv zvyšovat.

Bohatá diskuze se rozpoutala o kompetencích výjezdových posádek bez lékaře vyslaných k úmrtím a o činnosti krajských zdravotnických operačních středisek.

Odborných témat a nových problémů je stále dost. Činnost sekce ZZS směřuje k minimalizaci zátěže zaměstnanců, vytváření dobrých pracovních podmínek. Odborový svaz je garantem, že zaměstnanci nezůstanou se svými problémy sami. Za toto úsilí patří poděkování jak vedení OS, tak všem aktivním členům. Vedení sekce se těší na příští setkání, které se bude konat v podzimním termínu a budete o něm včas informováni.

Foto Martin Vostal

Podobné články

Aktuality 13. 11. 2023 / 10:53

Záchranáři ze třinácti krajů jednali v Karlových Varech

Ve dnech 8. a 9. listopadu 2023 se v Karlových Varech sešli zástupci odborových organizací ze záchranek, tedy sekce zdravotnických záchranných služeb. Přijeli z třinácti krajů České republiky.

Aktuality 17. 10. 2023 / 21:13

Kde najdeme finanční prostředky pro zdravotnictví?

Vyslechl jsem povzdech záchranáře: „Tak jsem zase prohrál. 5:0, pět opilců, žádný pacient (ne! po letech ve výjezdu pro mě opravdu není opilec pacientem).

Aktuality 17. 10. 2023 / 19:42

Síť lékařských pohotovostí (a zbytek kryje záchranka)

Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka by měly zdravotní pojišťovny zajistit síť lékařských pohotovostí při vznikající síti 89 urgentních příjmů. To ...

Načíst další
 
Napište nám