Sekce ZZS se sešla se zástupci odborových organizací

V pondělí 13. listopadu se v Praze sešel výbor sekce zdravotnických záchranných služeb se zástupci odborových organizací působících při ZZS. Tyto schůzky se uskutečňují dvakrát do roka a těší se hojné účasti. Také tentokrát se sjeli zástupci ze všech koutů celé republiky, kromě Jihočechů, kteří se ze závažných důvodů nemohli zúčastnit.

Největším úspěchem odborového svazu v oblasti týkající se ZZS je posun řidičů do 8. platových tříd, který vláda na svém jednání 6. listopadu schválila v rámci novely katalogu prací. Odborový svaz na tomto posunu aktivně spolupracoval s Asociací zdravotnických záchranných služeb ČR a opakovaně připomínkoval legislativu týkající se této problematiky.

Přítomní si poté vzájemně vyměnili informace z kolektivních vyjednávání, o benefitech a využívání FKSP. V souvislosti s tím vyvstala otázka vytvoření kolektivní smlouvy vyššího typu, protože v tuto chvíli se již Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR stala zaměstnavatelskou organizací, a tudíž i sociálním partnerem. S tímto podnětem bude sekce ZZS dále pracovat a sbírat náměty z jednotlivých záchranek. Tato kolektivní smlouva by potom byla nepodkročitelným minimem, ale současně by pořád nechávala prostor sjednat si benefity nad rámec této smlouvy.

Zástupci ZO diskutovali také o benefitech OS.

Spolupráce s T-Mobilem by od nového roku měla pokračovat opět v plném rozsahu s novými výhodnými tarify a jednodušší cestou přidávání telefonních čísel do PPS.

Pojištění právní ochrany D.A.S. bylo opět hodnoceno pozitivně. Některé výjezdové posádky přímo z místa zásahu řešily, prostřednictvím telefonní linky D.A.S., problémy, které by mohly být z právního hlediska sporné, ale i pomoc při dopravních nehodách sanitek.

Stále bohužel zůstává nevyřešena situace na Zdravotnické záchranné službě Jihomoravského kraje, kde stále platí stávková pohotovost.

Rádi bychom i v příštím roce zorganizovali konferenci Bezpečná sanitka, o kterou je dlouhodobě velký zájem ze strany členů našich ZO. Z námětů, které zazněly, by se mohla konference věnovat tématům BOZP, organizaci práce dispečinku a výjezdových skupin, indikacím výjezdů a právní ochraně členů výjezdových skupin. I tentokrát chceme minimalizovat náklady spojené s uspořádáním konference při zachování vysokého standardu.

Děkujeme vedení OS, především Dagmar Žitníkové a Lubomíru Franclovi, kteří připomínkovali obtížně vznikající katalog prací, díky kterému dojde k posunu řidičů vozidel ZZS až do 8. platové třídy. Děkujeme i všem našim aktivním členům a těšíme se na jarní setkání.

Foto Vít Přibylík

Podobné články

Aktuality 13. 11. 2023 / 10:53

Záchranáři ze třinácti krajů jednali v Karlových Varech

Ve dnech 8. a 9. listopadu 2023 se v Karlových Varech sešli zástupci odborových organizací ze záchranek, tedy sekce zdravotnických záchranných služeb. Přijeli z třinácti krajů České republiky.

Aktuality 17. 7. 2023 / 18:22

Přesčasy přes čáru

Aktuálně projednávaná novela zákoníku znovuzavádí prodloužení maximální týdenní pracovní doby ve zdravotnictví až na 56 hodin týdně a v případě zaměstnanců ZZS dokonce na 60 hodin týdně.

Aktuality 16. 5. 2023 / 21:29

Výkon a spravedlivá odměna. Platy, platy a zase platy…

Pracovní tempo a zátěž ve zdravotnictví narůstá, narůstá i průměrná roční míra inflace.

Načíst další
 
Napište nám