Sjezd ČMKOS zvolil nové vedení

Josef Středula se stal novým předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů, místopředsedkyní byla znovu zvolena Radka Sokolová a místopředsedou se stal JUDr. Vít Samek. Rozhodlo o tom v pátek 25. dubna na 230 delegátů VI. sjezdu ČMKOS z 29 odborových svazů, mezi nimiž bylo i 19 delegátů za OS zdravotnictví a sociální péče ČR.

První den jednání sjezd navštívilo také 20 hostů z ČR a 16 ze zahraničí.

Záznam zahájení sjezdu a vystoupení hostů z obou sjezdových dnů najdete na webu ČMKOS: http://www.cmkos.cz/medialni-prezentace/3786-3/video-zaznamy-vi-sjezdu-cmkos

Bylo to jedno z nejtěžších období

Sjezd zahájila prezentace připomínající nejdůležitější akce odborů v uplynulých čtyřech letech.

Poté s úvodním slovem vystoupil první místopředseda ČMKOS Václav Pícl, který po zvolení Jaroslava Zavadila do Poslanecké sněmovny konfederaci vedl. Připomněl, že poslední roky byly pro odbory jedním z vůbec nejtěžších období, šlo o etapu s největším množstvím protestních akcí a kampaní a komunikace s veřejností.

ČMKOS jako první varovala před chystanými reformami, které poškodily zaměstnance, jejich rodiny a důchodce prakticky ve všech oblastech života. Důsledkem je nezaměstnanost, růst chudoby, beznaděj postihující stále více lidí.

ČMKOS proto po nové vládě požaduje, aby obrátila pozornost k pracujícím lidem a jejich problémům a vedla plnohodnotný sociální dialog.

Povstáním a minutou ticha uctili delegáti památku kolegyň a kolegů, kteří se sjezdu nedožili.

Štěch: Protiváha sobeckosti? Odbory!

Předseda Senátu a bývalý předseda ČMKOS Milan Štěch zdůraznil, že jeho život byl, je a bude spojen s odbory. Kam přijde, tam ho představují jako bývalého odborového předáka, a on je na to hrdý. Současný Senát respektuje odborové požadavky, ale když on v Senátu začínal, zažil, že při jeho řeči někteří klepali do stolu, aby ho nemuseli poslouchat. Současný Senát je nakloněný tomu, aby postavení zaměstnanců bylo důstojné.

Zdůraznil, že síla odborů je především v jejich schopnosti se spojit – je to velká síla argumentů i síla psychická. Slovo solidarita je zprofanované, ale jeho obsah je nenahraditelný.

Potřeba odborové práce nejenže trvá, ale roste – s tím, jak přicházejí nové formy uspořádání světa.

Všude ve světě je proti zaměstnancům používán dumping. Odbory nesmějí zapomínat na neustálý tlak na odměňování. Odměna za práci je velmi důležitá pro úspěšný ekonomický vývoj ČR.

Nenasytnost a sobeckost ve světě narůstají a právě odbory mohou být nejúčinnější protiváhou. Jedno procento lidí dnes drží 60 procent z hmotného světového bohatství. A hodně nejbohatších už nechce investovat do výroby a služeb, ale vydělávat na burze a spekulacích.

Milan Štěch omluvil předsedu Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka, který byl pracovně v zahraničí, a tlumočil jeho vzkaz, že nejen Senát, ale i Poslanecká sněmovna mají pro odbory otevřené dveře, chtějí s nimi i nadále spolupracovat a věří, že to bude ku prospěchu drtivé většiny občanů ČR.

Marksová: chci bojovat proti příjmové chudině

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová Tominová prohlásila, že je jí velkou ctí být na sjezdu odborů, které jako sociální demokratka považuje za velmi úspěšné. Za předcházejících vlád byla práva odborů pošlapávána, to se nyní napravuje.

Jako ministryně práce se chce zasadit o důstojnější pracovní podmínky, posílit oblast BOZP, bojovat proti příjmové chudině.

Společným zájmem ministerstva a odborů je zvyšování minimální mzdy, protože ta současná je pod hranicí chudoby, boj s nezaměstnaností, příprava důchodové reformy, která by měla širokou společenskou podporu.

Klíčová je tripartita, v níž je role odborů nezastupitelná.

Čeká, že odbory budou spravedlivými kritiky, a odborům přeje, aby byly silné a sjednocené, protože je to v této těžké době pro ČR velmi důležité.

Hanák: nyní poprvé chce vláda opravdu spolupracovat

Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák uvedl, že členem tripartity je asi 15 let, ale nyní poprvé je ze strany vlády zájem odborně a rovně spolupracovat.

Velmi dobrá zpráva je, že jednat se bude každý měsíc a že pokud materiál neprojde expertními týmy, nepůjde na plénum. Pokud nebude přítomen ministr nebo nebude připraven, nebude se o tématu jednat.

Je moc rád, že předseda vlády si vezme osobní odpovědnost za to, že se zpracuje nová ekonomická strategie ČR.

Kolár: protesty nahradil kulatý stůl

Prezident Konfederace odborových svazů SR Jozef Kollár pozdravil sjezd jménem 350 tisíc slovenských kolegů.

Na Slovensku stejně jako v ČR je velkým problémem fenomén pracující chudoby – zaměstnanec chodí poctivě do práce a zůstane mu čistá mzda pod hranicí chudoby.

Na Slovensku roste produktivita práce, ale mzdy tomu neodpovídají.

S radostí konstatoval, že se podařilo protesty v ulicích vyměnit za kulatý stůl a vede se sociální dialog.

Falbr: držet spolu a nestydět se za to

Europoslanec a bývalý předseda ČMKOS Richard Falbr řekl, že se s úctou klaní všem, kteří vydrželi v odborech, přesto, jak hrozně se k nim chovaly předcházející pravicové vlády. A to, co po akcích odborářů zaznívalo od politiků v ČR, by si nikdo ve vyspělé Evropě nedovolil.

Připomněl, že bez vzniku stávkových výborů, generální stávky a dělníků z ČKD, kteří přišli na Václavské náměstí, by nedošlo k tzv. sametové revoluci.

Připomněl mimořádnou důležitost nadcházejících voleb do Evropského parlamentu.

Uvedl, že dřív, když vznikal evropský sociální model, sídlil nepřítel za Berlínskou zdí. Po jejím zboření se po celé Evropě rozšířilo tažení proti odborům. Roste agenturní zaměstnávání, pracovní poměry na dobu určitou, do práce se má chodit kdykoliv na zavolání…

Když chtějí poslanci na celoevropské úrovni prosadit něco pro zaměstnance, vlády začnou křičet a bránit tomu.

Je potřeba prosadit evropskou minimální mzdu odvozenou od průměrné mzdy, vystupovat proti agenturnímu zaměstnávání.

Proto je třeba jednat solidárně, zastat se lidí, kteří stojí v čele odborových organizací.

Držet spolu není nic, za co by se měly odbory stydět.

Vydržte, budoucnost nemůže být horší než to, co si české odbory prožily, řekl. Jsou právem hodnoceny jako jedna z nejlepších konfederací.

Keller: jen evropští socialisté myslí i na odbory

Sociolog Jan Keller uvedl, že evropské odbory spočítaly, že daňové úniky ročně v EU činí v průměru na občana 50 000 korun. V programu téměř všech stran, které kandidují do Evropského parlamentu, lze najít, že je třeba bojovat proti nezaměstnanosti, hájit malé a střední podniky, bránit daňovým únikům. Ale v drtivé většině programů chybí analýza, proč se to děje a co je třeba dělat, aby se to změnilo.

Pouze evropští socialisté, kam patří i ČSSD, mají program kompletní a myslí v něm i na odbory.

Ségol: spekulace finančního sektoru musí skončit

Generální tajemnice Evropské odborové konfederace Bernadette Ségol kritizovala, že EU a její státy se příliš zaměřují na šetření a snižování státního dluhu a zapomněly na nezaměstnané, pracující chudé, zvyšující se výdaje a snižující se mzdy. Proto tak tvrdě krize dopadla na ČR.

Finanční sektor by měl skončit se spekulacemi a měl by se začít věnovat ekonomice.

Volby do Evropského parlamentu jsou proto pro občany velmi důležité.

Nevěřte euroskeptikům, že bez EU bude lépe.

A nevěřte extrémním pravičákům, kteří ze všeho obviňují migranty a cizince.

Zavadil: protesty v minulých letech nebyly zbytečné

Poslanec a bývalý předseda ČMKOS Jaroslav Zavadil zavzpomínal, jak před 25 lety zakládal stávkové výbory a před 20 lety přišel do Prahy a do funkcí v odborovém svazu a v ČMKOS. Zdůraznil, že protesty odborů v minulých letech nebyly zbytečné, přestože vláda nepadla kvůli nim, ale kvůli ženě.

Je třeba udržet odborné zázemí na ČMKOS a problémy je třeba řešit už u jejich zrodu. Proto jsou tak významné volby do Evropského parlamentu – vždyť právě tam se přijímají normy, které se budou dotýkat života všech.

Pernes: poprvé v historii demonstrovali senioři

Předseda Rady seniorů ČR Zdeněk Pernes pozdravil sjezd jménem 24 seniorských organizací. Připomněl, že senioři podpořili protesty odborů proti pravicovým nespravedlivým reformám a dokonce poprvé v historii uspořádali vlastní demonstraci.

Situaci našich důchodců ilustroval údajem, že starobní důchody jsou na 54 procentech průměru EU, zatímco cenová hladina u nás je na 75 procentech EU.

***

Po vystoupeních hostů sjezd projednal a schválil jednotlivé materiály – zprávu Rady ČMKOS o činnosti konfederace, zprávu Revizní komise ČMKOS, zprávu o hospodaření ČMKOS a návrhy na změny Statutu ČMKOS. Závěr prvního dne jednání tvořily volby.

Výsledky voleb

Na místo předsedy kandidoval místopředseda ČMKOS Mgr. Václav Pícl a předseda OS KOVO Josef Středula. V tajné volbě Václav Pícl obdržel 67 hlasů a Josef Středula 142 hlasy. Po zvolení předsedou ČMKOS Josef Středula abdikoval na funkci předsedy OS KOVO.

Na funkci místopředsedy kandidovali místopředseda ČMKOS Mgr. Václav Pícl, místopředsedkyně ČMKOS Ing. Radka Sokolová a vedoucí právního oddělení ČMKOS JUDr. Vít Samek. Místopředsedy se stali Vít Samek (181 hlas) a Radka Sokolová (153 hlasy). Václav Pícl obdržel 107 hlasů.

Sobotka: jste hlas reálného života a zdravého rozumu

Druhého dne jednání se jako host krátce zúčastnil předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Poblahopřál nově zvolenému vedení ČMKOS a zdůraznil, že odbory hrají klíčovou a nezastupitelnou roli a ocenil jejich úsilí zabránit asociálním reformám předcházejících vlád.

Vysoce vyzdvihl každodenní práci odborářů ve prospěch zaměstnanců, která je nevděčná a nedoceněná. Lidé se často nechtějí angažovat, ale o to snadněji přijímají výsledky.

Za vládu slíbil plnohodnotný sociální dialog, v němž odbory i zaměstnavatelé budou moci vstupovat do celého procesu rozhodování, ne že je vláda bude jen informovat a dávat jim věci na vědomí. Na tripartitní jednání nebudou chodit náměstci a ředitelé odborů, ale ministři.

Odbory přestavují hlas reálného života a zdravého rozumu, kterému chce vláda naslouchat. Mezi vládní priority patří nový přístup k sociálnímu zabezpečení (například se vrací plná valorizace penzí podle míry inflace, zruší se tzv. druhý důchodový pilíř a bude se rozvíjet třetí), stabilizace zdravotní péče (valorizace plateb za státní pojištěnce by měla být každý rok), lepší čerpání peněz z EU, další zvyšování minimální mzdy (připravuje se zvýšení o 500 Kč na 9000 korun), obnovit aktivní politiku zaměstnanosti.

Vláda chce také změnit vnímání České republiky v EU, abychom už nebyli vnímáni jako problematický stát. V minulých letech jsme se pod heslem hájení národních zájmů sami izolovali. Nejde o opuštění národních zájmů, ale o využití evropského prostředí k jejich obhajobě.

Vláda hledá jak posílit vazby také na rychle rostoucí ekonomiky, včetně Číny, protože to jako exportní země potřebujeme.

Vyzval, aby lidé šli k volbám do Evropského parlamentu, protože potřebujeme EP, který nebude kapitulovat před snahami odbourat sociální stát a snižovat ochranu zaměstnanců.

ČMKOS popřál, aby i nadále byla nezávislou a respektovanou odborovou konfederací, a zdůraznil, že se těší na další spolupráci.

Středula: vláda dobře vede sociální dialog

Na premiérovo vystoupení reagoval předseda ČMKOS Josef Středula. Řekl, že nebýt aktivit odborářů, kteří byli při svých protestech vystaveni obrovskému tlaku, bylo by u nás teprve před volbami. Ocenil, jak zodpovědně a dobře vede vláda sociální dialog. ČMKOS podle stenografického záznamu sjezdu bude pečlivě kontrolovat, zda premiér plní, co zde na sjezdu slíbil.

Vládě popřál, aby neudělala stejnou chybu jako jiní, kteří zapomněli být pokorní vůči lidem, kteří tu chtějí žít a pracovat, ale zatím jsou v neopodstatněné defenzivě a bojí se, že přijdou o práci a kdejaký darebák se jim ještě bude smát.

Informoval o těžkých pracovních podmínkách zaměstnanců v některých resortech a slíbil, že ČMKOS bude slušná a korektní, když bude třeba i důrazná a ostrá a pokud by muselo dojít na demonstrace, vládě by je nepřál, protože by se jí určitě nelíbily.

Žitníková: podpořte sociální dialog i ekonomicky

Předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková upozornila, že odboráři na své náklady vyjednávají za všechny zaměstnance, takže by bylo spravedlivé, aby sociální dialog byl více podpořen i po ekonomické stránce, stejně jako v některých dalších zemích.

Inspirovat bychom se mohli například na Slovensku, kde zaměstnavatel poskytuje odborářům náhradu mzdy nebo volno v rozsahu pracovní doby na odborovou práci podle počtu zaměstnanců.

***

Krátce mezi odboráře zavítal také prezident republiky Miloš Zeman. Delegáti ho přivítali dlouhotrvajícím aplausem vstoje a předseda ČMKOS Josef Středula krátkým úvodem, ve kterém zmínil, že když odboráři pořádali protesty, nebylo jim dobře, ale ještě horší pro ně bylo, když se k atmosféře opovrhování pracujícími lidmi přidal i tehdejší prezident.

Zeman: chtějte i vyšší účast odborů v řízení podniků

Prezident Zeman poblahopřál novému předsedovi ČMKOS a za práci pro odbory poděkoval Jaroslavu Zavadilovi, který zůstává jeho poradcem.

Řekl, že jako přítel odborů je smutný z toho, jak jim ubývají lidé a že dochází k určité dezintegraci odborů.

Popřál jim, aby se podařilo zvrátit tento stav, protože odbory budou silné jen tehdy, když budou jednotné.

Řekl, že každá rovná vláda a každý rovný prezident by měly vést trvalý sociální dialog. Proto připravuje další schůzku s představiteli odborů.

Zavzpomínal, že když se jako prezident zúčastnil jednání tripartity, kde se mluvilo o zvýšení minimální mzdy o 500 korun, na němž se shodli odbory i zaměstnavatelé, tehdejší premiér Nečas řekl, že zvýšení minimální mzdy projde jen přes jeho politickou mrtvolu…

Řekl, že plně podporuje úsilí odborů o další zvyšování minimální mzdy, ale že nestačí jen bojovat za zachování míst a za mzdy, ale i za vyšší účast odborů v řízení podniků, která může mít různé formy.

Odborům popřál odvahu, například při vyjednávání o kolektivní smlouvě vyššího stupně, a zachování solidarity – když budete ignorovat potřeby těch, kteří jsou v horší situaci, nakonec dojde i na vás.

Závěrem řekl, že se těší na další pravidelná setkání.

Také při odchodu delegáti prezidentovi dlouze vstoje aplaudovali.

***

V diskusi o programu ČMKOS delegáti připomněli některé současné velmi závažné problémy:

V obchodě, kde je průměrná mzda 14 500 korun, 70 procent zaměstnanců nemá plný úvazek.

Ve Francii nedovolili fungování společnosti Amazon, aby nezlikvidovala soukromý maloobchod s knihami.

Jednorázové snížení prostředků na platy ve veřejných službách trvalo po celou dobu Nečasovy vlády a znamenalo propad reálných platů přes 18 procent.

Chystaná náprava v platech a návrat k původnímu systému bude znamenat, že první čtyři platové třídy budou pod úrovní minimální mzdy a po dalším zvýšení minimální mzdy se pod ni dostane i 5. platová třída

Ve vědě a výzkumu dnes přes 50 procent financování tvoří projekty, což znamená pro zaměstnance jistotu na rok, dva, maximálně pět let.

Je třeba více ochránit členy a odborové organizace na pracovištích, je třeba začít pracovat na zákoně o odborech.

Je třeba více profesionalizovat odbory.

Je třeba zvýšit kompetence úřadu práce.

***

Delegáti schválili Program ČMKOS pro období 2014 – 2018 a prohlášení VI. sjezdu ČMKOS.

***

Předseda Josef Středula na závěr sjezdu zopakoval to, co slíbil ve svém předvolebním vystoupení: ČMKOS by měla být jako skvělý orchestr složený z vynikajících hráčů a on jako jeho dirigent se s pokorou bude snažit, aby ten orchestr zněl ještě lépe než dosud.

Prostor pro své závěrečné slovo nový předseda ČMKOS využil také k tomu, aby na jeviště pozval zaměstnance ČMKOS a všechny další, kteří se podíleli na přípravě a zajištění sjezdu, a veřejně jim poděkoval.

Foto Květa Dědovská

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 14. 6. 2024 / 21:55

EPSU podpořila demonstraci, poté apelovala na premiéra Fialu

Výkonný výbor EPSU na svém on-line jednání 16. května projednával kongres EPSU, volby do Evropského parlamentu a také podporu připravované demonstraci v Praze.

Aktuality 14. 6. 2024 / 21:30

Nohejbal stále žije!

Po jarním váhání a nedostatečném zájmu o turnaj v nohejbale uspořádali pod vedením Honzy Zatloukala 1. června stejný turnaj záchranáři z Olomouce.

Aktuality 14. 6. 2024 / 12:10

ČMKOS vyráží do regionů

Zástupci ČMKOS a odboroví právníci i letos vyrazí do regionů, aby na setkáních s občany informovali o významu odborů a výhodách členství.

Načíst další
 
Napište nám