Skončení pracovního poměru během rodičovské dovolené

Pracovala jsem jako pracovnice v přímé péči v domově pro seniory a 12. 12. 2016 se mi narodila holčička, dne 12. 12. 2019 mi bude končit rodičovská dovolená, protože dcerce budou 3 roky. Protože moje práce byla hodně fyzicky namáhavá a během rodičovské dovolené jsem dostudovala VŠ, tak se na původní místo už nechci vrátit, chci podat výpověď dohodou. Můžu pracovní poměr ukončit již k datu 12. 12. 2019, nebo až k následujícímu dni 13. 12. 2019? T. S., Praha

Podle ust. § 196 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, přísluší rodičovská dovolená matce dítěte po skončení mateřské dovolené v rozsahu, o jaký požádá, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let. V tazatelčině případě tedy rodičovská dovolená skončí skutečně nejpozději dne 12. 12. 2019.

Nesprávným pojmem „výpověď dohodou“ je zřejmě míněna dohoda o rozvázání pracovního poměru podle ust. § 49 zákoníku práce, které stanoví, že „Dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným dnem.“. Dvoustranná povaha rozvázání pracovního poměru dohodou vychází z toho, že zaměstnavatel i zaměstnanec se na rozvázání pracovního poměru dohodnou a že oba projeví souhlas s tím, že pracovní poměr k určitému dni končí. Tím dnem je den, na kterém se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodnou. V této souvislosti připomínáme, že sjednaným dnem skončení pracovního poměru může být den podpisu dohody o rozvázání pracovního poměru nebo některý ze dnů následujících, nikoliv však den předcházející podpisu této dohody.

V dotazovaném případě tedy může sjednaným dnem být den 13. 12. 2019, 12. 12. 2019, ale i jakýkoliv den v rámci čerpané rodičovské dovolené, která zaměstnankyni zbývá.

Podobné články

Aktuality 11. 5. 2023 / 20:05

Datová schránka odborové organizace a soukromá pošta

Jako funkcionář odborové organizace mám přístup do její datové schránky , nebude mi do datové schránky odborové organizace chodit i moje soukromá pošta?

Aktuality 11. 5. 2023 / 19:21

Adresy cizích datových schránek

Musíme si pamatovat adresy cizích datových schránek? Můžeme tyto adresy někde najít?

Aktuality 5. 4. 2023 / 18:13

Datová schránka a fikce doručení

Dostal jsem přes e-mail upozornění, že odborová organizace má zprávu v datové schránce. Co se stane, když datovou schránku neotevřu a poštu si tak nepřečtu?

Načíst další
 
Napište nám