Slovenští kolegové měli sjezd odborového svazu

VII. sjezd Slovenského odborového svazu zdravotnictví a sociálních služeb se konal ve dnech 21. a 22. května v Bratislavě. Na sjezd byla pozvána předsedkyně Bc. Dagmar Žitníková, která se z důvodu nemoci nemohla zúčastnit, proto ji zastoupila místopředsedkyně Ing. Ivana Břeňková.

Sjezd zahájil předseda Mgr. Anton Szalay, který vedl první společenskou část sjezdu. Na začátek byla prezentována práce svazu mezi sjezdy. Nebylo překvapením, že většina akcí byla uskutečněna společně s českým odborovým svazem. Byla promítnuta fota ze společných sportovních her, projektů a jednání výkonných rad.

Sjezd přišli pozdravit a popřát úspěšné konání představitelé vlády, zástupci zaměstnavatelů, důchodců, profesních komor a odborů jak domácích, tak zahraničních.

Ministr práce a sociálních věcí JUDr. Ján Richter vyjádřil ocenění práce zaměstnanců a snahu zlepšit pracovní podmínky.

Ve stejném duchu promluvil státní tajemník Ministerstva zdravotnictví MUDr. Mario Mikloši, PhD.

Zaměstnavatelé, kteří s odbory vyjednávají výši mzdových tarifů, ocenili konstruktivní přístup při jednáních.

Zástupce jednoty důchodců Ján Lipianský vyjádřil podporu svazu a připomněl velkou podporu důchodců při kampani Voda je lidské právo.

Regionální tajemník Evropských i mezinárodních odborů veřejných služeb dr. Josef Krejbych informoval o práci v mezinárodních strukturách a důležité roli svazu.

Prezident KOZ SR Jozef Kollár popřál nejen úspěšný sjezd, ale také mnoho sil pro další jednání.

Místopředsedkyně Ivana Břeňková poděkovala za pozvání a vzhledem k našim společným akcím, jak sportovním, tak odborným, bylo zřejmé, že problémy, se kterými se zaměstnanci potýkají jsou stejné. Nedostatek financí pro veřejné služby, nedostatečné personální vybavení a nízké ocenění práce.

Sjezd jednomyslně opětovně zvolil předsedou svazu Mgr. Antona Szalaye a opětovně zvolil místopředsedkyní Ing. Danielu Pochybovou.

Účastnici sjezdu nejen pracovali, ale také oslavili 25. výročí svého svazu výborným dortem upečeným pro tuto příležitost. A co by to bylo za oslavu bez tance.

Informace o činnosti slovenského odborového svazu najdete na jeho webu – http://www.sozzass.sk/

Foto autorka

Podobné články

Aktuality 22. 2. 2024 / 15:25

Práva odborových organizací

Práva odborových organizací upravuje zákoník práce, a to v paragrafech 276 až 299 zákoníku práce. Jde o právo na informace, projednání, spolurozhodování, kontroly, na kolektivní vyjednávání a kontroly nad stavem BOZP.

Aktuality 21. 2. 2024 / 19:40

Výpověď bez udání důvodu? Pro odbory NEPŘIJATELNÉ!

Naše vláda má „výborné“ poradce. Jejich návrhy na nás denně vypadávají z médií. Leckoho překvapí a zaskočí. Ovšem pro odboráře, kteří mají paměť, se nejedná o nic nového.

Aktuality 21. 2. 2024 / 19:29

Petice proti vyhazovu z práce bez udání důvodu

Vláda dostala doporučení od svých „odborníků“, jak zpružnit český trh práce. Neoliberální ekonomové ohánějící se demokracií nás chtějí vrátit víc než o sto let zpátky. Doporučují uzákonit výpověď bez udání důvodů.

Načíst další
 
Napište nám