Sněm ČMKOS žádá zvýšení minimální mzdy

Sněm ČMKOS žádá zvýšení minimální mzdy

Sněm Českomoravské konfederace odborových svazů, na němž se jednou ročně schází na 120 zástupců všech odborových svazů sdružených v ČMKOS, jednal v úterý 26. května v Praze.

Za Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR se Sněmu zúčastnili předsedkyně Dagmar Žitníková, místopředseda Lubomír Francl, členové výkonné rady Monika Kudrová, Vít Přibylík, Ivan Šterzl a Martin Vostal a členka dozorčí rady Lenka Štěpánková.

Účastníci zhodnotili práci ČMKOS a připomněli nejdůležitější cíle pro rok 2015 a pro rok 2016. Podpořili zvýšení minimální mzdy a přijetí zákona proti daňovým únikůmprohlášení Sněmu viz níže jako soubory ke stažení.

Hlavním cílem ČMKOS je posílení postavení odborů – propagace ČMKOS, lepší informování členů ČMKOS o činnosti odborů, spolupráce se subjekty mimo ČMKOS, získávání projektů financovaných z vnějších prostředků a stabilizace rozpočtu.

Dalším velmi důležitým cílem je dobré fungování Rady hospodářské a sociální dohody včetně prosazení témat, která odbory chtějí řešit. Jsou to především otázky zvýšení zaměstnanosti, zvýšení hospodářského růstu, zvýšení minimální mzdy, rovnost příležitostí, zrušení karenční doby, zvýšení finanční gramotnosti obyvatel, problémy s agenturním zaměstnáváním, reforma důchodů, zastoupení zaměstnanců v dozorčích radách a zvýšení životního minima.

Další dva cíle, které jsou velmi důležité pro rok 2016, představuje kolektivní vyjednávání a vytvoření kolektivní dohody mezi státem a jeho zaměstnanci podle zákona o státní službě.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 8. 12. 2023 / 15:34

Co udělal OS pro sestry a další zaměstnance?

V souvislosti s aktuálním děním se objevují nejrůznější diskuse a komentáře o roli Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR.

Aktuality 8. 12. 2023 / 15:14

Dohoda zvyšující platy a mzdy zaměstnanců nemocnic byla podepsána

V pátek 8. prosince 2023 byla podepsána dohoda, která zajistí zvýšení platů a mezd zaměstnancům nemocnic a ukončila protest lékařů, kteří vypověděli další práci přesčas.

Aktuality 27. 11. 2023 / 13:57

Pondělí 27. listopadu: Den protestů ČMKOS

V pondělí 27. listopadu se členové Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR v maximální možné míře zapojili do Dne protestů.

Načíst další
 
Napište nám