Sociální tripartita jednala o odměňování, dotacích a podpoře jednotlivých typů služeb

V úterý 26. června se na jednání tripartitního pracovního týmu pro sociální otázky v budově Ministerstva práce a sociálních věcí sešli sociální partneři, aby projednali osm důležitých bodů z oblasti sociální politiky.

Odměňování zaměstnanců v sociálních službách

Prvním bodem jednání bylo odměňování zaměstnanců v sociálních službách, výhled na rok 2019. Zástupci MPSV zaslali podkladové materiály, které popisovaly zvyšování tarifů a změny v katalogu prací za poslední 4 roky. V materiálu byl také návrh na zrušení tabulky č. 2 a její přiřazení k tabulce č. 3. Zároveň bylo sděleno, že se na základě zadání ministryně připravuje návrh materiálu, který má být předložen odborovým svazům na jednání 9. července.

Za odbory vystoupila předsedkyně OS Dagmar Žitníková, která zopakovala požadavek odborů zvýšit platové tarify o 10 %, zavést zvláštní příplatek zaměstnancům v sociálních službách, kteří pracují ve směnném provozu, a zrušit tabulku č. 1. Návrh odborů reaguje jak na programové prohlášení, tak na sdělení premiéra Andreje Babiše, že roste ekonomika a v roce 2019 vzrostou příjmy státního rozpočtu o 120 mld.

Prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR Jiří Horecký za zaměstnavatele návrh zrušit tabulku č. 1 podpořil. Z jednání s premiérem doplnil, že podle informací premiéra mají kraje a veřejná správa na účtech 190 mld. Kč, takže by stát, pokud chce pomoci zaměstnancům, měl najít cestu, jak část financí do zařízení na zvýšení platů a mezd dostat. Za zaměstnavatele sdělil, že navýšení platů je nutné, ale stejně nutné je finančně zajistit jejich růst. UZS ČR žádá, aby podle dohod byly navýšeny i finance.

Zástupce MPSV sdělil, že v současné době jsou připraveny 4 varianty pro úpravu platových tabulek, budou připravovány i další varianty, požadavek na zrušení tabulky č. 1 zaměstnavatelů i odborů přednese.

Návrh státního rozpočtu

K návrhu státního rozpočtu bylo sděleno, že nyní jsou k dispozici jen rámce, reálně se bude rozpočet projednávat v září.

Předsedkyně OS Dagmar Žitníková uvedla, že odbory požadují posílit kapitoly státního rozpočtu pro oblast sociálních transferů podle přijatých zákonů, navrhují posílit finance na aktivní politiku zaměstnanosti, upozorňují na problém, že již několik let nebylo valorizováno životní minimum, a doporučují vyčlenit v návrhu finance na program rozvoj a obnova materiálně technické základny v sociálních službách. Samostatně se vyjádří k dotacím.

Zaměstnavatelé se připojili k požadavku na zvýšení finančních prostředků na program rozvoj a obnova materiálně technické základny v sociálních službách.

Systém dotací

K informaci MPSV v oblasti dotací se rozpoutala bohatá diskuze.

Odbory připomněly vývoj dotací a jejich požadavek, aby se sociální služby financovaly transparentně a předvídatelně a aby se systém dotací změnil na mandatorní výdaj. Na rok 2019 navrhují zvýšit objem financí na dotace o 3 mld. oproti alokovaným finančním prostředkům na rok 2018.

Zaměstnavatelé zopakovali, že se dotace musí zvýšit v závislosti na dohodě k navýšení platů a mezd.

Novelizace vyhlášky a podpora jednotlivých typů služeb

MPSV informovalo o záměru novelizovat vyhlášku č. 505, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Další bod řešil podporu jednotlivých typů služeb z Evropských strukturálních fondů.

MPSV podalo informaci o čerpání financí z ESF v tomto období a o jednáních na příští programové období. Priority jsou stanovené v Národní strategii rozvoje sociálních služeb a významná podpora by měla směřovat do terénních a ambulantních služeb. Podporovat se bude proces deinstitucionalizace zařízení.

Za odbory vystoupila se stanoviskem předsedkyně OS Dagmar Žitníková, která sdělila, že odbory požadují podporovat nediskriminačně všechny služby a všechny poskytovatele. Nepodporování pobytových zařízení vedlo ke vzniku neregistrovaných služeb a také k rozvoji komerčních služeb. Neregistrovaní poskytovatelé, kteří poskytují jen ubytovací služby, jsou problematičtí kvůli nízké úrovni mnoha služeb, upozorňuje opakovaně ombudsmanka. Odbory dlouhodobě na poptávku po službách péče bezúspěšně upozorňují a apelují na rozšíření podpory. Pokud se má zajistit rovný přístup k jednotlivým typům služeb, tak je nutné podpořit i pobytová zařízení. Pro příští programovací období odbory požadují vyjednat s Evropskou komisí podporu všech poskytovatelů.

Prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR Jiří Horecký sdělil, že i zaměstnavatelé vnímají problém jako intenzivní a co se týká deinstitucionalizace, tak připravují zmapování celého procesu a chtějí upozornit na problémy, které proces provázejí.

Předsedkyně OS připomněla, že odbory některé procesy v rámci deinstitucionalizace považují za absurdní a zkušenosti s plošnou deinstitucionalizací nejsou ani za jejich stranu pozitivní. Odboráři budou velmi rádi s UZS ČR na materiálu spolupracovat. Smyslem je vyhnout se některým problémům a neopakovat chyby.

Projekt Ukrajina

V dalším bodě účastníci jednání obdrželi informace k „projektu Ukrajina“ = mezistátní dohoda mezi ČR a Ukrajinou o vzájemném zaměstnávání.

Zástupci MPSV sdělili, že v rámci projektu se počítá s náborem a příchodem asi 1000 pracovníků do sociálních služeb.

Odbory zopakovaly svůj názor, že se mají zlepšit pracovní podmínky a výše odměn za práci pro stávající pracovníky a až pokud i přesto budou chybět zaměstnanci, tak řešit zaměstnávání cizinců. Za největší problém považují jazykovou bariéru. Požadují, aby pro zaměstnance byla povinná jazyková zkouška. V případě zaměstnávání cizích státních příslušníků trvají odbory na tom, aby měli stejné pracovní podmínky.

Zaměstnavatelé z důvodu nedostatku personálu nové pracovníky vítají.

Program RE:Start

V předposledním bodě jednání MPSV sociálním partnerům rámcově představilo věcný záměr zákona o ucelené rehabilitaci. Zaměstnavatelé i odbory počkají až na konkrétní návrhy k připomínkám.

Poslední bod jednání se týkal programu RE:Start. Jedná se o strategii hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje.

Odbory i zaměstnavatelé se shodli, že opatření se odvíjí od uvolněných finančních prostředků. Na papíře může být napsáno cokoliv, ale pokud nejsou opatření finančně podložená, tak vše zůstává jen plánem.

Projektu už vloni vyjádřila podporu tripartita, bohužel finanční podpora zatím není téměř žádná.

Podobné články

Aktuality 21. 5. 2024 / 10:04

Lékaři a odboráři se bojí, že vláda nechce splnit prosincovou dohodu

Obava z neochoty vlády splnit dohodu, kterou za asistence Petra Fialy uzavřel 8. prosince ministr zdravotnictví Vlastimil Válek se zástupci lékařů a odborů, byla důvodem tiskové konference, která se konala v pondělí 20. května v Praze.

Aktuality 16. 5. 2024 / 22:34

Už zase se odebírají hygienikům kompetence!

Novelu zákona o návykových látkách připravila skupinou poslanců s představou nutné ochrany dětí. To lze pochopit, ale nelze pochopit a souhlasit s tím, že se opět řeší odebrání kompetencí hygienické službě.

Aktuality 16. 5. 2024 / 21:52

Výpověď bez udání důvodu je naprosto NEPŘIJATELNÁ!

Příští týden se bude v Poslanecké sněmovně projednávat euronovela zákoníku práce.

Načíst další
 
Napište nám