SPD dalo příslib, že výpověď bez udání důvodů nepodpoří

V pátek 10. května odborové svazy, které vedou kampaň proti výpovědi bez udání důvodů pod názvem MÁTE PADÁKA, jednaly s předsedou hnutí SPD Tomio Okamurou a poslanci za SPD Radimem Fialou a Lucií Šafránkovou. „Od začátku máte naše jasné stanovisko, že poslanci SPD vyhazování zaměstnanců bez důvodu rozhodně nepodpoří,“ uvedl doslova Tomio Okamura.

Zeptal se, zda je pro odbory případně přijatelná při výpovědi bez udání důvodů kompenzace vyššího odstupného až za 6 měsíců, jak veřejně uvedla ODS. Všichni zúčastnění jednoznačně tuto kompenzaci odmítli a vysvětlovali proč.

Předseda Odborového svazu ECHO Karel Klusák uvedl, že jde o výsměch, protože v řadě kolektivních smluv mají odbory sjednané smluvní odstupné vyšší a týká se to jiných důvodů ukončení pracovního poměru. Výpověď bez důvodů s takto stanoveným odstupným by degradovala dosavadní možnosti kolektivních smluv.

Předsedkyně OS zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková, upozornila, že v Dánsku, kde je výpověď bez důvodů zavedena a kde se ODS inspirovala, jsou podmínky a kompenzace nesrovnatelně lepší a vyšší než v ČR. Rovněž upozornila na velké nebezpečí kolize s antidiskriminačním zákonem. Výpověď bez udání důvodů může právě zakrývat diskriminační podtext z důvodů rasy, náboženství, politické příslušnosti apod.

Předsedkyně OS pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR Jaroslava Nestěrová upozornila, že výpověď bez důvodů zásadně zhoršuje ochranu slabší strany a degraduje samotný smysl zákoníku práce, který má chránit bránit slabší stranu, kterou je v pracovním vztahu zaměstnanec.

Předseda OS dopravy Luboš Pomajbík otevřel problematiku zaručených mezd a upozornil na nebezpečné dopady, pokud se vláda rozhodne je zrušit.

Předseda ČMOS pracovníků školství František Dobšík připomněl, že pracovní právo u nás je ovlivňováno slaďováním se směrnicemi EU, které v žádném případě nepřinášejí zhoršení stávající ochrany zaměstnanců.

Podobné články

Aktuality 15. 7. 2024 / 19:23

Tzv. dobrovolné kompetence zdravotnických záchranářů v ČR

Časy se mění a roste poptávka po vyšších kompetencích zdravotnických záchranářů. Ovšem změny musí nejprve nastat v legislativě a teprve potom se mohou zavádět v praxi a ne opačně.

Aktuality 14. 7. 2024 / 21:04

iWorCon pro zlepšení podmínek zaměstnanců v sociálních službách

EPSU, výbor sektorového sociálního dialogu pro sociální služby (EPSU HSS) a Federace evropských sociálních partnerů (FESE) se zasadily o projekt pro zaměstnance v sociálních službách pod názvem iWorCon. 

Aktuality 12. 7. 2024 / 14:43

Změny u DPP a DPČ od 1. 7. 2024

Oblast dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. dohody o provedení práce (DPP) a dohody o pracovní činnosti (DPČ), zasáhla od konce roku 2023 řada zásadních změn.

Načíst další
 
Napište nám