Srpen 2011

31. srpna – 2. září

 • Vedení OS jednalo se zástupci centra andragogiky o vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví a v sociálních službách.
 • Místopředseda Ladislav Kucharský se zúčastnil semináře v rámci projektu ČMKOS Šampión ve Zlenicích.
 • Vedení OS spolu s odbornými pracovníky OS projednávalo přípravu nového svazového webu.

  29. srpna

 • Předsedkyně OS Dagmar Žitníková jednala s předsedou OS pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství Mgr. Pavlem Kuncem o možném prohloubení spolupráce obou odborových svazů.

  26. srpna

 • Jednala dozorčí rada odborového svazu.
 • Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila dokončení jednání poslaneckého výboru pro sociální politiku.

  25. srpna

 • V Poslanecké sněmovně jednal výbor pro sociální politiku, který se zabýval tzv. Sociální reformou I. Předsedkyně OS Dagmar Žitníková požádala přítomné poslance o možnost vystoupit a následně všechny přítomné seznámila s výhradami OS k navrhovaným změnám zákonů a vyzvala poslance, aby předložené návrhy zamítli. Stanoviska OS k sociální reformě jsou na webových stránkách OS. Jednání výboru pro sociální politiku nebylo ukončeno a poslanci je posunuli na následující den.

  24. srpna

 • Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková jednaly o možnostech spolupráce s předsedkyní Profesního svazu zdravotnických pracovníků v sociálních službách Dagmar Soukupovou a ředitelkou svazu Ing. Ivou Merhautovou.

  23. srpna

 • Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková se zúčastnily 9. schůze poslaneckého výboru pro zdravotnictví, na jejímž programu byly „zdravotnické zákony“. Předsedkyně Žitníková požádala poslance o možnost vystoupit a po schválení přítomné poslance seznámila se stanovisky OS k předloženým zákonům. S navrhovaným zněním zákona o zdravotních službách a s novelou zákona o veřejném zdravotním pojištění odbory zásadně nesouhlasí a nesouhlasí ani s průběhem legislativního procesu. Žitníková upozornila poslance, že chaos, který v navrhovaných normách panuje, a přidávání pozměňovacích návrhů bez projednání mohou mít fatální dopady na české zdravotnictví. Jediný zákon, který podle odborů nemá větší právní vady, je zákon o zdravotnické záchranné službě. V případě tohoto zákona odbory požadují, aby byl do předlohy zapracován sociální program pro zdravotnické pracovníky ZZS, na kterém se v předchozím období shodly všechny politické strany.

  22. srpna

 • Jednání Rady ČMKOS se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková. Rada projednávala aktuální stav připravovaných vládních reforem.

  19. srpna

 • Vedení OS připravovalo krajské konference.
 • Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se účastnila dalšího z jednání řídícího týmu projektu Bipartitní dialog, na kterém se řešily otázky organizace připravované konference k BOZP.

  18. srpna

 • Předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s právničkou OS JUDr. Zuzanou Chudobovou a regionální pracovnicí Dagmar Novákovou jednaly se členy nově vzniklé odborové organizace v Bílině.

  17. srpna

 • Požadavek OS zvýšit pracovníkům ve zdravotnictví a v sociálních službách platy o 10 % prezentovaly na tiskové konferenci novinářům předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková.
 • V odpoledních hodinách se předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně Ivana Břeňková a advokát JUDr. Dominik Brůha sešli se zástupci Ministerstva zdravotnictví k řešení otázky vydávání Zdravotnických novin.

  16. srpna

 • Na Úřadu vlády se konalo 92. jednání tripartity, kterého se účastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková. Mezi projednávanými body byl např. vládní návrh zákona o změně zákonů v souvislosti se zřízením jednotného inkasního místa, kohezní politika, horní zákon a návrh na úpravu minimální mzdy. Jednání opět začalo roztržkou mezi sociálními partnery. Odbory i zaměstnavatelé vyslovili zásadní nesouhlas s tím, že je v legislativním procesu návrh na změnu daňových zákonů, který s nimi nebyl projednán. V této souvislosti zaměstnavatelé i odbory prohlásili, že nesouhlasí se zrušením některých benefitů – konkrétně ani jedna strana nesouhlasí se zrušení daňových odpočtů za stravenky a závodní stravování. Zástupci vlády nabídli, že se jednání uskuteční, a byla navržena změna termínu dalšího jednání. Z hlediska projednávaných bodů zástupci odborů odmítli materiál k jednotnému inkasnímu místu (JIM). U materiálu týkajícího se kohezní politiky zástupci ČMKOS konstatovali, že materiál je dobře zpracován. Prezident svazu obchodu navrhl na tomto jednání zavedení registračních pokladen. Tento návrh strana odborů dlouhodobě podporuje. U minimální mzdy ministr Drábek přislíbil její zvýšení bez konkrétní částky. U horního zákona tuto předlohu zaměstnavatelé i odbory odmítli.

  15. srpna

 • Na Ministerstvu zdravotnictví jednali zástupci OS a ministerstva o další spolupráci při vydávání Zdravotnických novin. Za OS se jednání účastnilo vedení OS a advokát JUDr. Dominik Brůha.

  12. srpna

 • V budově OS se konalo jednání se zástupci Unie zaměstnavatelských svazů k projektu Bipartitní dialog v odvětvích zdravotnictví a sociálních služeb. Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková se zde domlouvaly na pořádání konferencí k tématu bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

  11. srpna

 • Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková si v Malostranské besedě vyslechly názory ČSSD, jak má podle této politické strany vypadat kvalitní zdravotnictví. Hlavními přednášejícím byl hejtman Středočeského kraje David Rath a následně vystoupili další odborníci z řad sociální demokracie.

  10. srpna

 • Jednání tripartitního pracovního týmu pro zaměstnanost k otázce zvýšení minimální mzdy se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

  9. srpna

 • Jednala výkonná rada odborového svazu.

  2. srpna

 • V budově MPSV proběhlo jednání dotační komise. Za OS se zúčastnila předsedkyně Dagmar Žitníková.
 • Podobné články

  Aktuality 21. 4. 2024 / 21:06

  Březen 2024

  V pátek 22. března se s ministrem Marianem Jurečkou a jeho týmem sešly předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

  Aktuality 15. 3. 2024 / 19:32

  Únor 2024

  26. února: Strategické investice a prorůstová opatření, důchody a aktuální situace ve zdravotnictví a situace ve společnosti Liberty Ostrava byly hlavními tématy jednání tripartity.

  Aktuality 16. 2. 2024 / 21:56

  Leden 2024

  29. ledna: Na Ministerstvu zdravotnictví jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví.

  Načíst další
   
  Napište nám