Srpen 2020

31. srpna

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl se sešli s výzkumnou pracovnicí Kateřinou Smejkalovou z Nadace Friedricha Eberta kvůli dořešení spolupráce v letošním roce. Vzhledem k epidemiologické situaci a termínu plánované odborné konference na téma „Důstojná mzda“ bylo dohodnuto, že akce bude přeložena na jaro 2021.

 

28. srpna

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se sešla s předsedou LOK-SČL Martinem Engelem a předsedou Asociace samostatných odborů ČR Bohumírem Dufkem kvůli předání informací o vývoji platů ve státním sektoru a veřejných službách.

 

25. srpna

* V budově OS se konal metodický den, kterého se zúčastnili předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl. Regionální manažeři a inspektoři BOZP informovali o situaci v jejich regionech.

 

24. srpna

* Rada ČMKOS jednala za účasti ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové. Předsedkyně OS Dagmar Žitníková ministryni poděkovala za spolupráci a za odměny pro zaměstnance v sociálních službách.

* Následně se předsedkyně OS Dagmar Žitníková sešla s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou, aby projednaly situaci v zařízeních sociálních služeb, nedostatek pracovníků a problémy s osobními ochrannými prostředky.

 

20. srpna

* V budově MPSV proběhlo jednání kulatého stolu s názvem „Reflexe ze strany poskytovatelů sociálních služeb v souvislosti s řešením situace šíření onemocnění COVID-19“. Jednání vedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová a zastoupení mělo také Ministerstvo zdravotnictví. Od přítomných účastníků zaznívaly informace o nedostatku personálu, potřebě sester v sociálních službách a o spolupráci jednotlivých resortů. Předsedkyně OS Dagmar Žitníková na jednání přednesla dva konkrétní návrhy, první se týkal koncepčního řešení úhrad zdravotní péče a druhý navýšení platů a mezd na rok 2021. Odbory pro sociální služby stejně jako pro zdravotnictví požadují navýšení tarifů o 15 %. 

 

19. srpna

* Na odborovém svazu se konala společná tisková konference odborového svazu a LOK-SČL k aktuální situaci a návrhům odborů na zvýšení platů a mezd.

 

12. srpna

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Jana Hnyková se sešly se senátorkou Emilií Třískovou (nezávislá, zvolena za ČSSD) a Miroslavem Adámkem (nestraník, zvolen za hnutí ANO). Obsahem jednání byla situace v sociálních službách a odměňování sester v domácí péči. Dalšími účastnicemi jednání byly Ludmila Kučerová za Charitu ČR a Ludmila Kondelíková za Asociaci domácí péče ČR.

 

11. srpna

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Jana Hnyková podpořily v Hradci Králové ČMKOS při výjezdu do regionu.

 

10. srpna

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se sešla s ředitelem Masarykovy demokratické akademie Vladimírem Špidlou kvůli výměně informací o situaci ve zdravotnictví.

* Na jednání navázala schůzka s předsedkyní Rady vlády pro BOZP Libuší Bělohlávkovou, kde proběhla výměna informací o oblasti BOZP v době epidemie koronaviru.

 

6. srpna

* Na odborovém svazu se konalo jednání sekce pracovníků hygienické služby za účasti hlavní hygieničky Jarmily Rážové. Sekce projednávala aktuální epidemiologickou situaci, pracovní podmínky zaměstnanců a jejich nedostatek a také přislíbené a zatím nevyplacené odměny pro zaměstnance hygienické služby. Hlavní hygienička závěrem poděkovala všem kolegyním za mimořádné pracovní nasazení a sdělila, že Ministerstvo zdravotnictví dělá vše pro zvýšení počtu zaměstnanců.

 

5. srpna

* Formou videokonference proběhlo další setkání zástupců odborů, zaměstnavatelů a neziskových organizací s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou k aktuální situaci v sociálních službách. Videokonference se účastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

 

4. srpna

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s místopředsedou Asociace českých a moravských nemocnic Petrem Fialou natočili videorozhovor ke článku o aktuální situaci ve zdravotnictví a nedostatku personálu.

Podobné články

Aktuality 13. 4. 2023 / 20:24

Březen 2023

29. března: Demonstrace 68 NE namířená proti prodlužování věku odchodu do důchodu se konala ve středu 29. března 2023 v Praze před Úřadem vlády.

Aktuality 11. 3. 2023 / 21:51

Únor 2023

27. února: O navýšení platů v přímo řízených organizacích Ministerstva zdravotnictví s ministrem Válkem jednali předsedkyně OS Žitníková, místopředsedkyně OS Hnyková a předseda LOK-SČL Engel.

Aktuality 4. 2. 2023 / 21:03

Leden 2023

9. ledna: Společného jednání výkonné a dozorčí rady OS se zúčastnil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek s kolegy.

Načíst další
 
Napište nám