Stanovisko ZO Fakultní nemocnice Ostrava k pojištění u pojišťovny D.A.S.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, od počátku letošního roku lze využívat nový benefit OSZSP ČR – pojištění u pojišťovny D.A.S.

Tento benefit byl schválen na celostátní konferenci OSZSP ČR, konané ve dnech 11. a 12. listopadu 2016 v Praze.

Již na celostátní konferenci vyjádřili delegáti za naši základní organizaci (ZO Fakultní nemocnice Ostrava) negativní stanovisko k tomuto novému benefitu OSZSP ČR.

Naše negativní stanovisko se nezměnilo a dovolujeme si vás seznámit s důvody nezapojení do benefitu:

1. Odmítáme externalizaci právních služeb OSZSP ČR.

2. Kvalitní právní služby OSZSP jsou pilířem (dá se říct výkladní skříní) činnosti OSZSP ČR.

3. Záležitost byla uspěchaná, nedošlo k analýze přínosů a rizik zapojení do D.A.S. (zásadní chyba).

4. To, co se mělo zjišťovat před podpisem smlouvy s D.A.S., se zjišťovalo ex post.

5. D.A.S. (především způsob jeho prosazení na celostátní konferenci – jednalo se o systematickou přesvědčovací masáž přítomných na celostátní konferenci, aby se OSZSP ČR do D.A.S. zapojil, a to především ze strany předsedkyně OSZSP ČR) považujeme za jedno z nejhorších rozhodnutí OSZSP ČR za dobu jeho fungování.

6. Představa, že D.A.S. bude poskytovat rozšířené kvalitní právní služby za 15 Kč měsíčně na člena, tedy 180 Kč ročně na člena, je naprosto mimo realitu.

7. Kvalita právníků D.A.S. byla otestována – výsledek testu byl velmi špatný; na dotazy byly podány v řadě případů chybné až poškozující právní rady.

8. D.A.S. si chce i najímat právníky OSZSP ČR, což je proti hlavnímu smyslu vstoupení do D.A.S., již se tak i stalo, to je v podstatě Kocourkov.

9. Absolutně nepřijatelné je, že vedení OSZSP nepřipouští odlišný názor svých zaměstnanců, což má pro ně i negativní následky – podpora těch, kteří mají o D.A.S. validní informace, se blíží nule, pouze nemají odvahu s tím veřejně vystoupit.

10. Tento benefit měl být nastaven na dobrovolnosti a hlavně měl být brán jako produkt navíc – jako rozšíření služeb na právo obchodní a rodinné, i přesto, že by to bylo na jedince dražší než nyní. Dá se říct „Koupili jsme levný, nekvalitní produkt z hypermarketu.“ Nemůžeme přece to podstatné z odborové činnosti, pracovní právo, předat soukromé firmě.

11. Finanční prostředky získané z navýšení členských příspěvků by měly být použity na platy nových právníků OSZSP ČR, čímž by byla vyřešena i personální krize. Zásadně nesouhlasíme s využitím těchto finančních prostředků na platbu pro D.A.S.

Poněvadž naše výše uvedené stanovisko je nepochybně závažné, svolali jsme na 22. února 2017 mimořádnou členskou konferenci ZO Fakultní nemocnice Ostrava, aby se k záležitosti vyjádřila. Na mimořádnou členskou schůzi se dostavilo kompletní vedení OSZSP ČR – předsedkyně i oba místopředsedové.

Přítomní jednoznačně odmítli zapojení do D.A.S.

Pokud se týká odvodu zvýšených členských příspěvků, nebylo dosaženo většiny pro schválení tohoto vyššího odvodu do OSZSP ČR, i přes tuto skutečnost jsme jednoznačně pro navýšení členských příspěvků, které budou použity na nově přijaté právníky OSZSP ČR.

Jsme si vědomi, že další osud naší ZO v rámci OSZSP ČR záleží na stanovisku výkonné rady, dozorčí rady a vedení OSZSP ČR.

V Ostravě 10. března 2017

Výbor ZO a dozorčí rada ZO

Podobné články

Aktuality 19. 5. 2017 / 8:58

Nabídku na 24 hodinovou právní pomoc jsem nadšeně přivítal

Jsem dlouholetým předsedou odborové organizace na zdravotnické záchranné službě. Vždy jsem velmi oceňoval právní pomoc poskytovanou naším odborovým svazem.

Aktuality 19. 5. 2017 / 8:47

S novým benefitem máme velmi dobrou zkušenost

Dovolte, abych se s vámi podělila o velmi dobrou zkušenost s novým benefitem pro odboráře – s odborovým pojištěním u společnosti D.A.S.

Aktuality 19. 5. 2017 / 8:39

První zkušenosti s D.A.S. už máme

Na začátku března jsme začali předávat našim členům kartičky pojištění právní odpovědnosti D.A.S., kterými se od dubna bude potřeba prokazovat při využívání služeb dalšího benefitu odborového svazu.

Načíst další
 
Napište nám