Starobní důchod a ukončení pracovního poměru

Pracuji v domově důchodců, kde mám smlouvu na dobu neurčitou. V říjnu půjdu do důchodu, ale i nadále bych chtěla pracovat. Nadřízený mi však neustále dává najevo, že se mnou již nepočítá a že automaticky končím. Může mi dát zaměstnavatel výpověď, protože budu pobírat důchod, nebo mi nějak změnit pracovní smlouvu? L. D., Praha

Vznikem nároku na starobní důchod se pro zaměstnance ani pro zaměstnavatele z hlediska jejich pracovněprávního vztahu nic nemění. Pracovní poměr zaměstnance automaticky nekončí a pokud chce některá ze stran pracovní poměr ukončit, musí postupovat v souladu se zákoníkem práce.

Jestliže chce zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď, může tak učinit pouze z důvodů uvedených v ustanovení § 52 zákoníku práce. Skutečnost, že zaměstnanci vznikne nárok na důchod, mezi zákonnými výpovědními důvody uvedena není. Zaměstnavatel tedy nemůže se zaměstnancem ukončit pracovní poměr výpovědí pouze z toho důvodu, že zaměstnanci vznikne nárok na důchod. Zaměstnavatel nicméně může se zaměstnancem pracovní poměr ukončit dohodou podle ustanovení § 49 zákoníku práce. Pokud však zaměstnanec tuto dohodu odmítne, je zaměstnavatel povinen ho i nadále zaměstnávat podle pracovní smlouvy.

Jde-li o změnu podmínek sjednaných se zaměstnancem v pracovní smlouvě, tak zaměstnavatel nesmí dohodnuté podmínky až na výjimky jednostranně měnit. To znamená, že je povinen zaměstnanci přidělovat práci podle druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě a v místě výkonu práce, které bylo v pracovní smlouvě sjednáno. Na jakýchkoliv změnách sjednaných podmínek by se musel se zaměstnancem dohodnout. V této souvislosti rovněž upozorňujeme, že znevýhodnění zaměstnance pobírajícího starobní důchod by mohlo být podle okolností navíc považováno za diskriminaci z důvodu věku.

Jestliže by zaměstnanec, kterému vznikl nárok na starobní důchod, chtěl ukončit svůj pracovní poměr sám, může tak učinit kdykoliv, a to výpovědí nebo dohodou se zaměstnavatelem. Je tedy do značné míry na rozhodnutí samotného zaměstnance, zda půjde do starobního důchodu či zda bude i po dosažení důchodového věku nadále pracovat. Zaměstnanec, který pobírá starobní důchod, avšak chce i nadále pracovat, tak není nucen svoji práci opouštět.

Podobné články

Aktuality 11. 3. 2024 / 10:09

Vyplňování dovolenky u DPP

Víme, že máme nově v rámci DPP po splnění podmínek nárok na dovolenou. Zaměstnavatel po nás ale chce vyplňovat tzv. dovolenku jako u pracovního poměru.

Aktuality 7. 12. 2023 / 19:45

Kdo může být příslušnou osobou

Jako odborovou organizaci by nás zajímalo, kdo může být tzv. příslušnou osobou podle zákona o ochraně oznamovatelů.

Aktuality 23. 10. 2023 / 12:52

Důkladně se seznamte s dokumenty, které podepisujete!

I ve spojení s novelou zákoníku práce účinnou od 1. 10. 2023 bychom chtěli připomenout jednu důležitou věc: podepisujte pouze ty písemnosti, s jejichž obsahem se řádně seznámíte.

Načíst další
 
Napište nám