Tripartita jednala o epidemii, státním rozpočtu, zvýšení platů a stavebním zákonu

V pondělí 12. října se uskutečnilo 154. jednání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR (tripartity), a to vzhledem k epidemiologické situaci opět formou videokonference. Jednání zahájil premiér Andrej Babiš.

Epidemiologická situace a vládní opatření

Prvním bodem jednání byla současná epidemiologická situace a další vládní opatření.

Všechny tři strany, tedy odbory, zaměstnavatelé a vláda, se jednoznačně shodly na závěru, že zdraví občanů má přednost před ekonomikou.

Návrh zákona o státním rozpočtu

Druhým bodem bylo projednání návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2021. Materiál uvedla ministryně financí Alena Schillerová, která sdělila, že hlavním cílem státního rozpočtu je využít nízkou úroveň veřejného zadlužení ČR k realizaci opatření, která pomohou udržet a zlepšit životní úroveň obyvatel. Vláda chce prostřednictvím rekordních investic co nejrychleji obnovit silný ekonomický růst. Státní rozpočet bude v roce 2021 hospodařit s příjmy ve výši 1328,2 mld. Kč, výdaji ve výši 1648,2 mld. Kč, schodkem 320 mld. Kč a rekordními investicemi za 186,9 mld. Kč.

Návrh rozpočtu zvyšuje životní úroveň důchodců a posiluje české školství. Počítá s růstem platů učitelů a nepedagogických pracovníků, počítá s růstem platů o 10 % pro zaměstnance v sociálních službách a pro zaměstnance ve zdravotnictví. Růst platů zaměstnanců v sociálních službách bude zakomponován do státního rozpočtu, růst platů zdravotníků bude realizován přes úhradovou vyhlášku.

Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák upozornil, že návrh rozpočtu by měl počítat s možným opětovným zhoršením situace a vytvořit dostatečné rezervy pro případná další mimořádná opatření. Zároveň varoval před politickým rozhodováním nesouvisejícím s krizí před parlamentními volbami v příštím roce. V tomto kontextu je možné ještě zvážit zrušení superhrubé mzdy, kdy výpadek může přinést významný problém.

Pro zaměstnavatele je klíčové udržení investičních výdajů. Zvýšení výdajů na výstavbu dopravní infrastruktury je pozitivním prvkem předloženého návrhu, zapomínat se nesmí ani na výdaje na výzkum, vývoj a inovace. Pozitivní je rovněž dodržení slibu vlády zvýšit platy v regionálním školství. Vzhledem k aktuální složité situaci a nemožnosti jasných predikcí dalšího vývoje je v tuto chvíli klíčové schválení návrhu státního rozpočtu ve snaze vyhnout se rozpočtovému provizoriu, jež by situaci mohlo výrazně zkomplikovat.

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula upozornil, že návrh státního rozpočtu nepočítá s pokračováním mimořádných opatření v souvislosti s epidemií, zvýšenou nemocností obyvatel, pomocí postiženým firmám, zvýšením nezaměstnanosti, náklady na ošetřovné atd. Nereflektuje také již oznámená opatření, například avizované zrušení superhrubé mzdy. Finanční prostředky by měly směřovat na zachování ekonomické aktivity a kupní síly obyvatel, podporu kritické infrastruktury prodloužením programů Antivirus a Covid, pomoc živnostníkům a malým a středním podnikům, důchodcům a samoživitelům. Zapomínat se nesmí ani na digitalizaci a kybernetickou bezpečnost. Mělo by dojít i k posílení finančních prostředků pro vysoké školství z 1 na 2,5 mld. Kč.

Kriticky se vyslovil k možnosti zpětného uplatnění daňové ztráty a k nedostatečným opatřením proti vyvádění dividend. Takto sestavený rozpočet podporuje politiku levné práce. Opatření, jež nesměřují k podpoře a rozvoji investic, včetně investic do lidského kapitálu, by nyní neměla být přijímána.

Požádal rovněž o jednání o zvýšení platů v rozpočtové sféře a zvýšení minimální mzdy v příštím roce. Odbory navrhují zvýšení minimální mzdy na 16 000 Kč.

Předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková se připojila ke sdělení předsedy ČMKOS Josefa Středuly o zvýšení platů a minimální mzdy. Připomněla, že zvýšení platů a mezd je zásadním proekonomickým opatřením, které podpoří spotřebu, a to nyní klesá, což je špatně. Zaměstnanci, stejně jako zaměstnavatelé, potřebují vědět, že vláda dělá vše proto, aby se situace zvládla. Jistota je nyní to nejdůležitější.

Dále se zaměřila na oblast sociálních služeb, respektive skutečnost, že návrh rozpočtu neobsahuje prostředky na pokračování transformace psychiatrické péče. V návrhu rozpočtu opět ocenila navýšení plateb za pojištěnce, u nichž je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát, a příslib zvýšení platů v sociálních službách a zdravotnictví.

Závěrem upozornila, že je potřeba posílit kapitolu Ministerstva zdravotnictví, kde chybějí prostředky ve výši 260 mil. Kč na rozvoj hygienické služby.

Zaměstnavatelé s požadavkem odborů zvýšit platy a minimální mzdu vyslovili nesouhlas.

Nový stavební zákon

O novém stavebním zákonu informovala ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Uvedla, že nový stavební zákon výrazně urychlí povolování všech staveb. Do roka budou stavebníci vědět, zda mohou stavět, či nikoliv. A to včetně odvolání a přezkumu. Pro občany, kteří si chtějí postavit rodinný dům, zákon zavádí zrychlené řízení. Stavební zákon zavádí několik nových principů a opatření. Jsou to především pevně stanovené lhůty pro rozhodování, fikce souhlasu k vyjádření dotčeného orgánu a opatření proti nečinnosti stavebního úřadu. Nový stavební zákon také přinese už jen jedno řízení místo stávajícího územního a stavebního řízení.

***

V dalším bodu se sociální partneři shodli na návrhu dohody Rady hospodářské a sociální dohody ČR ve smyslu § 320a zákona č. 262/2006 Sb., který obsahuje návrhy na aktivity sociálních partnerů.

Závěrem jednání se všichni dohodli, že bodValorizace zvláštního příplatku a příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí“ bude projednán příště.

Podobné články

Aktuality 29. 5. 2023 / 8:11

PŘIDEJ SE K NÁM!

Každý někam patří. Patřit mezi odboráře je chytré, výhodné a fajn. Přidej se k nám i ty!

Aktuality 25. 5. 2023 / 7:59

OS veřejných služeb a správy nesouhlasí s omezením FKSP a chtějí jednat o platech

Hodnocením aktuální platové situace a návrhů vlády, jejichž prostřednictvím chce konsolidovat veřejné finance, se 24. května zabývali předsedové odborových svazů zastupujích zaměstnance ve veřejných službách a správě.

Aktuality 24. 5. 2023 / 13:15

OS a zaměstnavatelé společně proti zdanění benefitů a omezení FKSP

Unie zaměstnavatelských svazů ČR a Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR zásadně nesouhlasí se záměrem vlády zrušit daňové zvýhodnění zaměstnaneckých benefitů a snížit příspěvek do FKSP.

Načíst další
 
Napište nám