Tripartita jednala o zdravotnictví, státním rozpočtu a minimální mzdě

Tripartita, která se konala v pondělí 2. června, měla nabitý program, a to jak z hlediska počtu projednávaných bodů, tak co do obsahu. Jednání zahájil premiér Bohuslav Sobotka a ihned přešel ke zdravotnictví, tedy k  bodu, který byl na předcházejícím jednání vypuštěn kvůli nepřítomnosti ministrů zdravotnictví a financí. Debata byla jako obvykle velmi vzrušená.

Materiál Ministerstva zdravotnictví (viz níže jako soubor ke stažení) popsal současnou situaci velmi objektivně . Ze zdravotnictví bylo v průběhu minulých let vyvedeno třicet miliard, část nemocnic má dluhy. Ministr a vláda se snaží nakupené problémy řešit. Ještě letos se zvýší platba za státní pojištěnce, která bude kompenzovat výpadek poplatků, ministerstvo nařídilo VZP zveřejňovat smlouvy se zdravotnickými zařízeními, přímo řízené nemocnice budou pravidelně kontrolovány, připravuje se odkup nedobytných pohledávek, je připravená koncepce hygienické služby, pro rok 2014 chce ministr dále narovnávat úhrady za péči a připravit novelu sazebníku výkonů, připravuje se novela zákona, která sníží příděly do provozních fondů zdravotních pojišťoven.

Ministerstvo se snaží, nicméně ministr závěrem svého úvodu uvedl, že stav ekonomiky není dobrý a nikdo nemůže očekávat zázraky.

Odbory uvítaly, že materiál popisuje skutečný stav aktuální situace ve zdravotnictví.

Předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková doplnila k materiálu další informace. Podfinancované nemocnice snížily počet personálu na minimum, beze zbytku se všude uplatňuje Hegerova personální vyhláška. Zaměstnanci jsou permanentně přetížení, meziročně se snížily platy a mzdy, pracovníci ve velkém zvažují odchody ze zdravotnictví.

Předseda Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů Martin Engel připomněl problém přesčasové práce a naprosto nevhodný systém vzdělávání lékařů.

Zaměstnavatelé informace odborů potvrdili.

Závěrem bylo dohodnuto, že se bude častěji setkávat pracovní tým Rady hospodářské a sociální dohody pro zdravotnictví a Ministerstvo zdravotnictví vytvoří spolu se sociálními partnery – odbory a zaměstnavateli – pracovní skupinu, která bude hledat východiska ze stávající krizové situace.

Mimo zdravotnictví tripartita projednávala také základní východiska státního rozpočtu.

Předsedkyně Žitníková při projednávání návrhu připomněla požadavek odborového svazu zvýšit platy zaměstnancům v sociálních službách. Situace je zde stejně tristní jako ve zdravotnictví, platy jsou nejnižší ze všech odvětví, snižovaly se počty zaměstnanců, je zde velmi vysoká fluktuace.

Obrovským problémem je i poskytování zdravotní péče, snižují se počty sester v zařízeních.

Odbory znovu upozorňují na paradoxní situaci, kdy do sociálních služeb vyjíždějí k pacientům záchranky, které jsou finančně náročnější než náklady na platy sester. Mimo to se může stát, že stav klienta v zařízení sociálních služeb není až tak závažný a akutní pomoc může potřebovat jiný pacient.

Odbory se také vyjádřily k návrhu státního rozpočtu jako k celku. Připomněly, kam náš stát zavedly restrikce pravicových vlád a že je nutné podpořit ekonomiku.

Na rozpočet navázalo projednání zvýšení minimální mzdy. V tomto bodě panovala shoda – zvýšení podpořili i zaměstnavatelé.

Předsedkyně Žitníková v celkovém kontextu připomněla, že v ČR je velmi nízká cena práce a že je nutné zvyšovat odměnu za práci obecně. Zvýšení platů podpoří druhotně spotřebu, a tím poroste i ekonomika.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 21. 5. 2024 / 10:04

Lékaři a odboráři se bojí, že vláda nechce splnit prosincovou dohodu

Obava z neochoty vlády splnit dohodu, kterou za asistence Petra Fialy uzavřel 8. prosince ministr zdravotnictví Vlastimil Válek se zástupci lékařů a odborů, byla důvodem tiskové konference, která se konala v pondělí 20. května v Praze.

Aktuality 16. 5. 2024 / 22:34

Už zase se odebírají hygienikům kompetence!

Novelu zákona o návykových látkách připravila skupinou poslanců s představou nutné ochrany dětí. To lze pochopit, ale nelze pochopit a souhlasit s tím, že se opět řeší odebrání kompetencí hygienické službě.

Aktuality 16. 5. 2024 / 21:52

Výpověď bez udání důvodu je naprosto NEPŘIJATELNÁ!

Příští týden se bude v Poslanecké sněmovně projednávat euronovela zákoníku práce.

Načíst další
 
Napište nám