Tripartita o čerpání prostředků EU i mimořádných odměnách v nemocnicích

V pondělí 29. června jednalo formou videokonference 153. plénum Rady hospodářské a sociální dohody (tripartity). Původní program jednání byl poměrně zkrácen, projednaly se jen tři plánované body a následně další problémy v bodě různé. Jednání jako vždy zahájil premiér Andrej Babiš.

Čerpání prostředků EU a příprava nového období

První projednávaný bod Stav čerpání prostředků fondů EU a příprava nového programového období uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, která podala informace o čerpání financí z evropských strukturálních fondů a představila pohled vlády na nové programové období. Máme vyčerpaných 85,3 % z alokovaných částek a proplaceno okolo 50 %. Vláda připravuje přesuny mezi programy a plánuje vyčerpat všechny alokované finance co nejdříve. Prioritu budou mít programy zaměřené na vědu, výzkum a inovace a také investiční programy.

V současné době připravují také nové programové období, problém je široký, bude záležet především na tom, jaké priority si stanoví Evropská unie. Za ČR vláda nechce, aby se rozšiřovaly další osy, a požaduje rovnoměrné čerpání pro jednotlivé země.

V současné době se vláda připravuje také na čerpání prostředků z programů spojených s obnovou ekonomiky po pandemii COVID.

Za odbory vystoupil předseda ČMKOS Josef Středula, který upozornil na problémy v čerpání u některých programů a uvítal, že vláda připravuje přesuny financí mezi jednotlivými programy. Připomněl, že bude nutné vše zvládnout také administrativně.

Za svaz průmyslu a dopravy ČR zaznělo poděkování vládě za čerpání a zlepšení pozice České republiky v objemu vyčerpaných peněz. Vláda má plnou podporu zaměstnavatelů v jejich přístupu pro příští programové období. Plně podporují stanovisko vlády na co největší přenesení zodpovědnosti za hospodaření s fondy na národní úroveň. Závěrem zaměstnavatelé vyjádřili zájem o užší spolupráci.

Vládní informaci doplnil vicepremiér Karel Havlíček, který doplnil informace o možnosti přesunu alokací pro dopravní infrastrukturu.

Premiér Andrej Babiš shrnul závěry. Připomněl, že současné programové období jako vláda neplánovali, museli se přizpůsobit a snaží se, aby finanční prostředky byly alokované na smysluplné projekty, a to v co nejkratším období. Čerpání je prioritou, je nezbytně nutné, aby se evropské peníze čerpaly prioritně. Pro příští období je potřeba podpořit také sociální služby a zdravotnictví, kde by alokace měly být vyšší, a to především na investiční projekty. Zařazení ČR v čerpání prostředků na 13. místo je jistě zlepšení, ale je nutné, abychom se posunuli ještě více dopředu.  

Přehled přípravy dopravních staveb

Druhý bod Přehled přípravy dopravních staveb s plánovaným zahájením v nejbližších letech a stavebními náklady nad 300 mil. Kč uvedl vicepremiér a ministr dopravy Karel Havlíček. Připomněl, že stavby běží, letos proinvestujeme o 30 mld. Kč více než vloni. V minulém týdnu byl schválen zákon o liniových stavbách, který významně posune stavební řízení.

Zaměstnavatelé vyjádřili vládě pochvalu, a to jak za výstavbu, tak za nový zákon.

Odbory vládu v tomto směru také podpořily.

Předseda vlády Andrej Babiš připomněl konkrétní situace, kdy kvůli aktivistům stojí stavby a není možné se posunout z místa. Léta trvá blokace výstavby důležitých silnic a dálnic. Nová právní úprava přinese změnu. Vyzval zaměstnavatele i odbory, aby vládu podpořili.

Hodnocení programů COVID a Antivirus

Ve třetím bodě sociální partneři projednali Průběžné vyhodnocení programů COVID a Antivirus.

Bod opět uvedl vicepremiér Karel Havlíček, který připomněl programy COVID1 až COVID 3 a program COVID Plus. Připomněl, že programy COVID 1 a COVID 2 jsou uzavřené a Českomoravská národní a rozvojová banka za ně poskytla záruky ve výši 25 mld. Program COVID 3 se rozjíždí a COVID Plus funguje přes EGAP.

Vystoupení doplnila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, která uvedla, že programy Antivirus také jedou výborně, přes ANTIVIRUS bylo podpořeno 792 000 pracovních míst a vyplaceno 13,7 mld. Kč podpory.

Odbory i zaměstnavatelé se shodli na přínosu programu a sdělili, že dle jejich názoru je nutné, aby vyplácení příspěvků vláda prodloužila. Program jednoznačně chrání před hromadným propouštěním a zaměstnavatelé by měli mít jistotu, že i na podzim budou moci příspěvky čerpat, pokud dojde ke zhoršení epidemiologické situace.

Premiér Andrej Babiš sdělil, že se v této záležitosti sejdou sociální partneři do konce července.

Zaměstnavatelé připomněli, že je potřeba řešit podporu firem, které zaměstnávají zdravotně postižené.

Ministryně Jana Maláčová sdělila, že má připraven návrh řešení a tento týden ho předá do meziresortního připomínkového řízení.

Agenturní zaměstnávání, daňové změny, mimořádné odměny v nemocnicích, komora sester

V bodě různé předseda ČMKOS Josef Středula upozornil na další aktuální problémy, které je nutné řešit. Hovořil o agenturním zaměstnávání a jeho negativních dopadech na zaměstnance, o situaci v OKD, o připravované změně v oblasti daní pro OSVČ a vysoké daňové zátěži zaměstnanců. Závěrem připomněl nedořešenou situaci odměn ve zdravotnictví a návrh zákona o České komoře všeobecných a dětských sester.

Předseda Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek znovu požádal, aby příště tripartita řešila zvláštní příplatky.

Závěrem jednání vystoupila předsedkyně OS Dagmar Žitníková, která přednesla konkrétní výhrady odborů k návrhu zákona o České komoře všeobecných a dětských sester (bližší informace, text návrhu zákona i připomínky OS k tomuto návrhu najdete zde na webu v předcházejícím článku). V úplném závěru svého vystoupení opět připomněla, že zaměstnanci ve zdravotnictví jsou jediní zaměstnanci z první linie, kteří se ve většině případů nedočkali ocenění své práce za období pandemie COVID-19 a přitom byli pro ochranu zdraví a péči o pacienty ti nejdůležitější, a proto znovu žádá premiéra o jednání a vyplacení odměn pro všechny.

Premiér Andrej Babiš sdělil, že chtěl vyjít vstříc sestrám a připravit pro ně komoru. Ovšem návrh zákona byl zpracován špatně, je dle jeho názoru úplně mimo a bude stažen. Kvůli odměnám pro zaměstnance nemocnic se s předsedkyní Dagmar Žitníkovou a dalšími účastníky sejde příští týden.

Podobné články

Aktuality 2. 6. 2023 / 9:53

OS je pobouřený návrhem na snížení platů a zrušení valorizace plateb za státní pojištěnce

Odborový svaz je pobouřený návrhem na snížení platových tarifů zaměstnanců veřejných služeb a veřejné správy o 5 % a návrhem, aby v roce 2024 nebyla valorizována platba zdravotního pojištění za státní pojištěnce.

Aktuality 31. 5. 2023 / 10:30

Sněm ČMKOS rozhodl o vzniku stávkových výborů

Protože vláda nereagovala na výzvy odborů k vedení řádného sociálního dialogu, rozhodl Sněm ČMKOS o tom, že stávková pohotovost ČMKOS přejde do dalšího stádia.

Aktuality 31. 5. 2023 / 10:16

ČMKOS vypracovala spravedlivější návrh úsporných opatření

ČMKOS posoudila vládní návrhy úsporných opatření, zdůraznila, že k prosperitě se nelze proškrtat, a předložila vlastní spravedlivější návrh úsporných opatření.

Načíst další
 
Napište nám