Tripartita o železnici, jaderných elektrárnách, celoživotním vzdělávání i minimální mzdě

Na jednání celostátní tripartity se zástupci krajských tripartit navázalo v pondělí 24. září řádné jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR.

Železniční doprava

Prvním bodem bylo projednání situace v železniční dopravě. Bod byl na program jednání vložen z důvodů zvažování možnosti rozšíření vstupu dalších společností do železniční dopravy.

Zaměstnavatelé možnost rozšíření dopravců a další liberalizaci železniční dopravy vítají.

Odbory se obávají, aby nedošlo k dalším problémům. Z jejich pohledu nejsou vyřešené vztahy a financování některých doprovodných služeb ze strany soukromých dopravců.

České dráhy v mnoha případech řeší problémy za všechny cestující a překotné změny by nemusely přinést kýžený efekt.

Ve všech souvislostech je potřeba vnímat i odměňování zaměstnanců za práci v rámci Českých drah. Odbory nechtějí, aby došlo k obdobné situaci jako ve veřejné osobní dopravě, kde chybějí řidiči a mnoho linek se ruší. Je nutné, aby se provozovaly i ztrátové linky, a tím byla zabezpečená železniční doprava jako taková.

Z hlediska komfortu cestujících je také nutné řešit návaznosti spojů různých dopravců a vytvářet příznivé podmínky pro cestující.

Vláda také souhlasí s tím, že problémů je hodně, a při další liberalizaci železniční dopravy je bude chtít řešit.

Jaderné elektrárny

Dalším velmi významným bodem byla diskuze o výstavbě nových bloků jaderných elektráren. V tomto bodě je principiální shoda na pokračování výstavby minimálně dvou bloků jaderných elektráren. Klíčové bude rozhodnutí, kdo bude výstavbu financovat a za jakých podmínek.

Nutné je také najít dodavatele a sociální partneři podporují, aby se do výstavby zapojily české firmy, které mají mnoho zkušeností a jsou kvalitní.

Celoživotní vzdělávání

O třetím bodu – otázka celoživotního vzdělávání – se podrobně diskutovalo na jednání s krajskými tripartitami.

Sociální partneři shodně konstatovali, že celoživotní vzdělávání je důležité a stát by ho měl podporovat.

Minimální mzda

V bodě různé byla znovu otevřena problematika minimální mzdy a jejího zvyšování. V tomto bodě nenastal žádný posun.

Odbory požadují zvýšení minimální mzdy o 1500 Kč, zaměstnavatelé souhlasí s navýšením minimální mzdy o 800 Kč.

Shoda není ani ve vládě. ČSSD původně podporovala návrh odborů, nyní je ochotná ke kompromisu a předkládá návrh na zvýšení minimální mzdy o 1200 Kč. Hnutí ANO navrhuje zvýšení minimální mzdy o 1000 Kč.

Podobné články

Aktuality 16. 5. 2024 / 22:34

Už zase se odebírají hygienikům kompetence!

Novelu zákona o návykových látkách připravila skupinou poslanců s představou nutné ochrany dětí. To lze pochopit, ale nelze pochopit a souhlasit s tím, že se opět řeší odebrání kompetencí hygienické službě.

Aktuality 16. 5. 2024 / 21:52

Výpověď bez udání důvodu je naprosto NEPŘIJATELNÁ!

Příští týden se bude v Poslanecké sněmovně projednávat euronovela zákoníku práce.

Aktuality 16. 5. 2024 / 17:15

Ve světle událostí, které se odehrály 15. května na Slovensku, a se zřetelem k rozjitřené situaci v České republice se ČMKOS rozhodla přispět k uklidnění situace tím, že ruší demonstraci svolanou na 21. května 2024.

Načíst další
 
Napište nám