Tripartita od odborů slyšela závažné informace o zdravotnictví. Zůstaly bez odezvy!

V pondělí 6. června byl na jednání pléna tripartity, po žádosti odborů, zařazen bod aktuální situace ve zdravotnictví a materiál Ministerstva zdravotnictví Akční plán zdravotnictví 2017. Materiál byl zpracován na základě zadání premiéra a odbory se k němu písemně vyjádřily na jednání triparitního pracovního týmu pro zdravotnictví. Na jednání tripartity k tomuto bodu vystoupila předsedkyně OS Dagmar Žitníková, která okomentovala situaci ve zdravotnictví jako celek a vyjádřila se i k dalším souvislostem.

První komentář odborů se týkal rozhodnutí vlády, že se pro rok 2017 zvýší platby za státní pojištěnce v souhrnné částce o 3,6 mld. Toto zvýšení považujeme za stávající personální krize v nemocnicích a podfinancování resortu za absolutně nedostatečné.

Předsedkyně Žitníková připomněla, že odbory požadovaly zvýšení plateb za státní pojištěnce v takové míře, aby se srovnaly částky, které odvádí za své pojištěnce stát, s částkami, které hradí osoby bez zdanitelných příjmů. Souhlasily, s tím, že odvody státu nelze vyrovnat jednorázově a návrh oborů byl na zvýšení plateb pro rok 2017 ve výši okolo 10 mld. Stávající částka je nízká a místo snižování rozdílů se nůžky v úhradách dál rozevírají.

Odbory znovu upozorňují, že většina českých nemocnic je v kritické personální situaci, zaměstnanci jsou přetížení, v případě, kdy je to možné, tak z nemocnic odcházejí. Toto tvrzení odbory mohou doložit – tři roky po sobě realizovaly dotazníkové šetření, jehož výsledky předsedkyně Žitníková tripartitě předložila (viz níže jako soubor ke stažení). Zdravotníci, a nejen oni, jsou v nemocnicích extrémně přetěžovaní, snižují se jejich počty ve směnách. Extrémní pracovní zátěž nelze dlouhodobě zvládat, pracovníci nevidí žádnou perspektivu, proto pokud mají možnost, tak z nemocnic odcházejí, a to zvláště z nemocnic obchodních společností.

Velkým problémem a příčinou odchodu zdravotníků je frustrace z toho, že se nemohou starat o své pacienty, jak by měli a chtěli, nízké počty zaměstnanců ve směnách jim to neumožňují. Odbory zdůrazňují, že se v nemocnicích zhoršuje kvalita a dostupnost poskytované zdravotní péče. Velká část zdravotníků je připravena odejít mimo obor.

Odbory opět opakují, že situaci nevyřeší jen zvýšení platů, které navíc nelze zaručit v nemocnicích obchodních společnostech. Je potřeba řešit přijetí nových zaměstnanců do nemocnic a sjednotit odměňování.

Předsedkyně Žitníková zdůraznila, že se nelze spolehnout na příchod zdravotníků ze Slovenska. Po platových úpravách (sjednocení odměňování) mají vyšší platy než naši zdravotníci. Lze tedy očekávat, že spíše budou zvažovat návrat domů.

Odbory v současné krizové personální situaci v nemocnicích navrhují dvě konkrétní zásadní stabilizační opatření:

Sjednotit odměňování zaměstnanců všech lůžkových zdravotnických zařízení, která mají převážnou většinu úhrad za poskytovanou zdravotní péči z veřejného zdravotního pojištění, pod systém platu.

Upravit personální vyhlášku zvýšit počet zdravotníků ve směnách na počet lůžek (pacientů) a toto nemocnicím finančně kompenzovat.

Předsedkyně OS připomněla, že na zdravotnictví je potřeba pohlížet komplexně. Znovu hlasitě zaznívají názory, že současnou krizi je třeba řešit snížením počtu lůžek/nemocnic. Odbory ve spolupráci s ÚZIS ČR zpracovaly tabulku, která zachycuje vývoj lůžkového fondu v nemocnicích (viz níže jako soubor ke stažení). Odborový svaz důrazně upozorňuje na to, že představa exministra Hegera o zrušení 10 000 lůžek byla naplněna beze zbytku! S dalším rušením lůžek odbory zásadně nesouhlasí! Už nyní je snižována kvalita poskytované péče, prodlužují se čekací doby na výkony, záchranky nemají kam umístit pacienty.

Odbory vládě navrhují zpracovat podrobnou analýzu poskytované lůžkové zdravotní péče s důrazem na skutečnou potřebu poskytované zdravotní péče. Doporučují, aby se analýza metodicky zpracovala z dat ve formátu, která byla sledována ÚZIS ČR do roku 2005. Analýzu navrhují dát do kontextu s analýzami poskytované zdravotní péče v okolních zemích – Německo, Rakousko.

A jaký byl závěr jednání? K návrhům odborů nepadlo žádné vyjádření za vládní stranu, zaměstnavatelé znovu odmítli sjednocení odměňování pod systém platů. Materiál Ministerstva zdravotnictví a zápis z jednání tripartitního pracovního týmu byl vzat na vědomí.

Možná jsme maximalisté, ale z našeho pohledu je normální chtít, aby zaměstnanci pracovali v důstojných podmínkách a aby dostali za práci nediskriminačně zaplaceno. Za to budeme bojovat dál.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 21. 5. 2024 / 10:04

Lékaři a odboráři se bojí, že vláda nechce splnit prosincovou dohodu

Obava z neochoty vlády splnit dohodu, kterou za asistence Petra Fialy uzavřel 8. prosince ministr zdravotnictví Vlastimil Válek se zástupci lékařů a odborů, byla důvodem tiskové konference, která se konala v pondělí 20. května v Praze.

Aktuality 16. 5. 2024 / 22:34

Už zase se odebírají hygienikům kompetence!

Novelu zákona o návykových látkách připravila skupinou poslanců s představou nutné ochrany dětí. To lze pochopit, ale nelze pochopit a souhlasit s tím, že se opět řeší odebrání kompetencí hygienické službě.

Aktuality 16. 5. 2024 / 21:52

Výpověď bez udání důvodu je naprosto NEPŘIJATELNÁ!

Příští týden se bude v Poslanecké sněmovně projednávat euronovela zákoníku práce.

Načíst další
 
Napište nám