Tripartita od odborů slyšela závažné informace o zdravotnictví. Zůstaly bez odezvy!

V pondělí 6. června byl na jednání pléna tripartity, po žádosti odborů, zařazen bod aktuální situace ve zdravotnictví a materiál Ministerstva zdravotnictví Akční plán zdravotnictví 2017. Materiál byl zpracován na základě zadání premiéra a odbory se k němu písemně vyjádřily na jednání triparitního pracovního týmu pro zdravotnictví. Na jednání tripartity k tomuto bodu vystoupila předsedkyně OS Dagmar Žitníková, která okomentovala situaci ve zdravotnictví jako celek a vyjádřila se i k dalším souvislostem.

První komentář odborů se týkal rozhodnutí vlády, že se pro rok 2017 zvýší platby za státní pojištěnce v souhrnné částce o 3,6 mld. Toto zvýšení považujeme za stávající personální krize v nemocnicích a podfinancování resortu za absolutně nedostatečné.

Předsedkyně Žitníková připomněla, že odbory požadovaly zvýšení plateb za státní pojištěnce v takové míře, aby se srovnaly částky, které odvádí za své pojištěnce stát, s částkami, které hradí osoby bez zdanitelných příjmů. Souhlasily, s tím, že odvody státu nelze vyrovnat jednorázově a návrh oborů byl na zvýšení plateb pro rok 2017 ve výši okolo 10 mld. Stávající částka je nízká a místo snižování rozdílů se nůžky v úhradách dál rozevírají.

Odbory znovu upozorňují, že většina českých nemocnic je v kritické personální situaci, zaměstnanci jsou přetížení, v případě, kdy je to možné, tak z nemocnic odcházejí. Toto tvrzení odbory mohou doložit – tři roky po sobě realizovaly dotazníkové šetření, jehož výsledky předsedkyně Žitníková tripartitě předložila (viz níže jako soubor ke stažení). Zdravotníci, a nejen oni, jsou v nemocnicích extrémně přetěžovaní, snižují se jejich počty ve směnách. Extrémní pracovní zátěž nelze dlouhodobě zvládat, pracovníci nevidí žádnou perspektivu, proto pokud mají možnost, tak z nemocnic odcházejí, a to zvláště z nemocnic obchodních společností.

Velkým problémem a příčinou odchodu zdravotníků je frustrace z toho, že se nemohou starat o své pacienty, jak by měli a chtěli, nízké počty zaměstnanců ve směnách jim to neumožňují. Odbory zdůrazňují, že se v nemocnicích zhoršuje kvalita a dostupnost poskytované zdravotní péče. Velká část zdravotníků je připravena odejít mimo obor.

Odbory opět opakují, že situaci nevyřeší jen zvýšení platů, které navíc nelze zaručit v nemocnicích obchodních společnostech. Je potřeba řešit přijetí nových zaměstnanců do nemocnic a sjednotit odměňování.

Předsedkyně Žitníková zdůraznila, že se nelze spolehnout na příchod zdravotníků ze Slovenska. Po platových úpravách (sjednocení odměňování) mají vyšší platy než naši zdravotníci. Lze tedy očekávat, že spíše budou zvažovat návrat domů.

Odbory v současné krizové personální situaci v nemocnicích navrhují dvě konkrétní zásadní stabilizační opatření:

Sjednotit odměňování zaměstnanců všech lůžkových zdravotnických zařízení, která mají převážnou většinu úhrad za poskytovanou zdravotní péči z veřejného zdravotního pojištění, pod systém platu.

Upravit personální vyhlášku zvýšit počet zdravotníků ve směnách na počet lůžek (pacientů) a toto nemocnicím finančně kompenzovat.

Předsedkyně OS připomněla, že na zdravotnictví je potřeba pohlížet komplexně. Znovu hlasitě zaznívají názory, že současnou krizi je třeba řešit snížením počtu lůžek/nemocnic. Odbory ve spolupráci s ÚZIS ČR zpracovaly tabulku, která zachycuje vývoj lůžkového fondu v nemocnicích (viz níže jako soubor ke stažení). Odborový svaz důrazně upozorňuje na to, že představa exministra Hegera o zrušení 10 000 lůžek byla naplněna beze zbytku! S dalším rušením lůžek odbory zásadně nesouhlasí! Už nyní je snižována kvalita poskytované péče, prodlužují se čekací doby na výkony, záchranky nemají kam umístit pacienty.

Odbory vládě navrhují zpracovat podrobnou analýzu poskytované lůžkové zdravotní péče s důrazem na skutečnou potřebu poskytované zdravotní péče. Doporučují, aby se analýza metodicky zpracovala z dat ve formátu, která byla sledována ÚZIS ČR do roku 2005. Analýzu navrhují dát do kontextu s analýzami poskytované zdravotní péče v okolních zemích – Německo, Rakousko.

A jaký byl závěr jednání? K návrhům odborů nepadlo žádné vyjádření za vládní stranu, zaměstnavatelé znovu odmítli sjednocení odměňování pod systém platů. Materiál Ministerstva zdravotnictví a zápis z jednání tripartitního pracovního týmu byl vzat na vědomí.

Možná jsme maximalisté, ale z našeho pohledu je normální chtít, aby zaměstnanci pracovali v důstojných podmínkách a aby dostali za práci nediskriminačně zaplaceno. Za to budeme bojovat dál.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 27. 11. 2023 / 13:57

Pondělí 27. listopadu: Den protestů ČMKOS

V pondělí 27. listopadu se členové Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR v maximální možné míře zapojili do Dne protestů.

Aktuality 24. 11. 2023 / 22:11

Společně jsme silnější. I při protestu. Děkujeme za podporu!

Děkujeme za vaši podporu při jednáních i při protestu 27. listopadu, za zaslané informace, fotografie i videa. Některá z nich najdete i zde na webu pod ikonkou nahoře na této straně.

Aktuality 19. 11. 2023 / 19:09

Absurdní tři hodiny: MZ všem tarify nezvýší, tarify nezvýší…

Další jednání k odměňování ve zdravotnictví se konalo v pondělí 13. listopadu.

Načíst další
 
Napište nám