Tripartitní pracovní tým pro sociální otázky se věnoval financování sociálních služeb

V úterý 15. ledna se v budově MPSV sešel tripartitní pracovní tým pro sociální otázky. Na programu jednání byly systémové změny ve financování sociálních služeb ve vazbě na novelu zákona o sociálních službách, odměňování zaměstnanců, financování sociálních služeb v letošním roce a dopady zvýšení zvláštních příplatků na sociální služby.

V prvním bodě jednání se přítomní sociální partneři zabývali návrhem MPSV na změny ve financování sociálních služeb. MPSV navrhuje, aby se dotace pro sociální služby změnily na mandatorní výdaj státního rozpočtu, což dlouhodobě prosazuje také odborový svaz. Tato změna by přinesla jistotu poskytovatelům.

Další navrhovanou novinkou je návrh na změny v dotačním řízení. Také tento postup je z hlediska odborů přínosný, ale je nutné nastavit nově alokace pro jednotlivé služby, a to tak, aby nedošlo k ohrožení některých poskytovatelů.

V dalším bodě sociální partneři projednali podfinancování sociálních služeb v roce 2019. MPSV připomnělo, že v návrhu státního rozpočtu byly alokované finance, které počítaly s 5% růstem tarifů. Vzhledem k vyššímu růstu tarifů, který všechny skupiny vítají, je nyní ovšem problém s objemem financí. Vyšší finanční prostředky nebyly plánované ani na zvýšené příplatky pro pracovníky v přímé péči a pro sociální pracovníky.

Účastníci jednání se shodli, že na zvýšené příplatky a navýšení platů chybí asi 350 mil. Kč a ty by se měly řešit případným dofinancováním, nejlépe přes státní rozpočet.

Na jednání zazněla také informace, že některé kraje již k dofinancování přistoupily a ze svých rozpočtů vyplácejí poskytovatelům další finanční prostředky na pokrytí navýšení platů a mezd.

V posledním bodě si přítomní ujasnili svá stanoviska k vyplácení zvláštních příplatků a dohodli se, že k příplatkům MPSV vydá stanovisko, které by se mělo uplatnit pro celý resort.

Podobné články

Aktuality 29. 5. 2023 / 8:11

PŘIDEJ SE K NÁM!

Každý někam patří. Patřit mezi odboráře je chytré, výhodné a fajn. Přidej se k nám i ty!

Aktuality 25. 5. 2023 / 7:59

OS veřejných služeb a správy nesouhlasí s omezením FKSP a chtějí jednat o platech

Hodnocením aktuální platové situace a návrhů vlády, jejichž prostřednictvím chce konsolidovat veřejné finance, se 24. května zabývali předsedové odborových svazů zastupujích zaměstnance ve veřejných službách a správě.

Aktuality 24. 5. 2023 / 13:15

OS a zaměstnavatelé společně proti zdanění benefitů a omezení FKSP

Unie zaměstnavatelských svazů ČR a Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR zásadně nesouhlasí se záměrem vlády zrušit daňové zvýhodnění zaměstnaneckých benefitů a snížit příspěvek do FKSP.

Načíst další
 
Napište nám