Tripartitní tým se věnoval sociálním službám

O financování sociálních služeb v roce 2013, dotacích a osudu nařízení vlády ke zvýšení platových tarifů zaměstnanců v sociálních službách jednal dne 16. ledna 2013 tripartitní pracovní tým pro sociální otázky.

Českomoravskou konfederaci odborových svazů a Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR zastupovala místopředsedkyně Ing. Ivana Břeňková. Jednání pracovního týmu vedl jeho vedoucí Ing. David Kafka, náměstek ministryně práce a sociálních věcí.

Dotační řízení pro rok 2013 bylo vyhlášeno v srpnu 2012, žádosti o dotaci ze státního rozpočtu se sbíraly v září a říjnu 2012, z důvodu problémů až do listopadu 2012. V případě nově registrovaných sociálních služeb a změn v registraci služeb (rozšíření kapacit, registrace nové formy služby), nebo v případě nepodání žádosti ze závažného důvodu v řádném termínu je i letos možné žádost zpracovat a podat v mimořádném termínu, nebo dofinancovat již existující služby v zatím nestanoveném termínu (předpoklad duben 2013) z určené rezervy.

Ve státním rozpočtu je určena částka na sociální služby pro rok 2013 ve výši 6,053 mld. Kč, kterou je nutné co nejrychleji rozdělit dle stanovených kritérií poskytovatelům.

Finance určené ve státním rozpočtu jsou nedostatečné, zástupci krajů a zástupci zaměstnavatelů předložili požadavky na celkovou částku dotací ve výši 8,29 mld. Kč. Odbory, zástupci krajů a zaměstnavatelů požadovali řešit situaci nedostatečného financování navýšením dotace.

MPSV konzultuje s některými kraji průběh dotačního řízení, některé kraje odmítly participovat na dotačním řízení.

Přidělení dotací projedná dotační komise dne 25. ledna 2013. Je předpoklad, že rozdělení bude zveřejněno na internetových stránkách MPSV 31. ledna 2013.

Od ledna 2014 přejde dotační řízení na kraje.

Projednávání návrhu nařízení vlády ke zvýšení platových tarifů zaměstnanců v sociálních službách bylo vládou dne 19. prosince 2012 přerušeno. MPSV připravuje nový návrh, který bude předložen do vnějšího připomínkového řízení. Místopředsedkyně Břeňková vyzvala náměstka Kafku k jednání. Jednání se uskuteční dne 24. ledna.

MPSV bude navrhovat, aby se zvýšené platové tarify týkaly sociálních pracovníků a pracovníků, kteří poskytují přímou péči. Zásadní otázkou je, zda se stát a kraje budou podílet na zvýšení platů, zda začnou aktivně řešit velmi nízké ocenění práce zaměstnanců v sociálních službách. A hlavně je otázkou, zda a kdy se zvýšení platových tarifů zaměstnanci dočkají. Toto „natahování“ se odborům vůbec nelíbí, je nemorální se takto vůči zaměstnancům chovat. Stát požaduje kvalitní veřejnou službu, ale není ochoten ji ocenit v odpovídající výši.

Na další jednání pracovního týmu byla účastníky přizvána ministryně práce a sociálních věcí Ing. Ludmila Müllerová. Další jednání se bude konat ještě před jednáním tripartity dne 21. února, které má na programu problémy sociálních služeb.

Na všech jednáních bude odborový svaz dál prosazovat zájmy zaměstnanců.

Podobné články

Aktuality 16. 5. 2024 / 22:34

Už zase se odebírají hygienikům kompetence!

Novelu zákona o návykových látkách připravila skupinou poslanců s představou nutné ochrany dětí. To lze pochopit, ale nelze pochopit a souhlasit s tím, že se opět řeší odebrání kompetencí hygienické službě.

Aktuality 16. 5. 2024 / 21:52

Výpověď bez udání důvodu je naprosto NEPŘIJATELNÁ!

Příští týden se bude v Poslanecké sněmovně projednávat euronovela zákoníku práce.

Aktuality 16. 5. 2024 / 17:15

Ve světle událostí, které se odehrály 15. května na Slovensku, a se zřetelem k rozjitřené situaci v České republice se ČMKOS rozhodla přispět k uklidnění situace tím, že ruší demonstraci svolanou na 21. května 2024.

Načíst další
 
Napište nám