Únor 2012

29. února

 • · Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se sešla na neformální diskusi s generálním ředitelem Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra Ing. Jaromírem Gajdáčkem.
 • · Vedení OS se sešlo se zástupci firmy, která zhodnocuje finanční majetek OS.

 

28. února

 • · Výbor sekce pracovníků hygienické služby jednal v budově ústředí OS o připravovaných změnách v ochraně zdraví. Jednání se účastnili místopředsedkyně OS Ivana Břeňková a místopředseda OS Ladislav Kucharský. Jednání sekce bylo poznamenáno prohlášením ministra Kalouska, který se rozhodl převést již tak zkoušenou hygienu pod Ministerstvo zemědělství. Tento nápad z dílny Ministerstva financí je pro odborníky i Ministerstvo zdravotnictví nepřijatelný.
 • · V odpoledních hodinách se předsedkyně OS Dagmar Žitníková zúčastnila jednání petičního výboru v Poslanecké sněmovně.
 • · Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se odpovědně zhostila role členky komise pro výběr vítězky soutěže Sestra roku. Soutěž Sestra roku je již tradiční akcí, koncipovanou jako poděkování sestrám a ostatním nelékařským zdravotnickým pracovníkům za jejich mimořádnou a nelehkou práci. Slavnostního galavečera se účastnila také místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

 

27. února

 • · Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková a předsedkyně OS Dagmar Žitníková jednaly s experty právně sociálního oddělení o připravovaných variantách odměňování zaměstnanců ve zdravotnických zařízeních.
 • · Odpoledne se místopředsedkyně OS Ivana Břeňková účastnila slavnostního otevření zrekonstruktované části Rokycanské nemocnice. Pacienti i zaměstnanci budou využívat nové prostory biochemické a hematologické laboratoře.  
 • · Místopředseda OS Ladislav Kucharský jednal s ekonomicko-organizačním oddělením o svazových i mezinárodních akcích připravovaných v I. pololetí letošního roku.

 

24. února

 • · Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková jednala v Krajské zdravotní, a.s., se zástupci odborů a zaměstnavatele. Jednání k návrhu kolektivní smlouvy vedl JUDr. Vratislav Tomek v době, kdy místopředsedkyně dojednávala s vedením společnosti otázku financí ke zvýšení mezd zaměstnanců.
 • · Na semináři „Pojištěnec v labyrintu reforem zdravotnictví“, který se konal v budově Poslanecké sněmovny, vystoupila s příspěvkem k připravovaným reformním změnám předsedkyně OS Dagmar Žitníková. Předsedkyně OS vysvětlila přítomným, co vadí odborům na připravovaném věcném záměru zákona o zdravotních pojišťovnách a proč odbory odmítají většinu reforem, jak je připravuje Ministerstvo zdravotnictví.

 

22. – 24. února

 • · Jednala dozorčí rada odborového svazu.
 • · Místopředseda OS Ladislav Kucharský vedl jednání mezinárodní konference a konzultace v rámci projektu „Zdravotnictví a sociální péče jako odvětví budoucnosti“, který se uskutečnil v polské Polanici a jehož téma bylo uvedeno pod názvem „Uvědomit si význam odvětví zdravotnictví a sociální péče pro budoucnost a posílit sociální dialog“. Konference se konala za účasti partnerů z centrál odborů zastupující zdravotnictví a sociální péči v Německu (ver.di a DGB), Rakousku (VIDA), Polsku (Solidarita) a na Slovensku (SOZZASS).

 

23. února

 • · Na Úřadu vlády se sešli odboráři, zaměstnavatelé a zástupci vlády na 96. plenární schůzi tripartity. Jedním z projednávaných bodů byl i finanční vývoj českého zdravotnictví. Odborový svaz na tripartitě zastupovala předsedkyně Dagmar Žitníková, bodu ke zdravotnictví se zúčastnila také místopředsedkyně Ivana Břeňková.
 • · Po jednání tripartity se konala schůzka zástupců Zdravotnické trojky (OSZSP ČR, LOK-SČL a POUZP) s premiérem Petrem Nečasem a ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem. Předsedkyně OS Dagmar Žitníková na jednání premiérovi přednesla konkrétní návrhy na řešení stávající situace, kdy se zaměstnanci většiny nemocnic nedočkali naplnění příslibu ministra zdravotnictví, že jim zvýší platy a mzdy.
 • · Kulatého stolu k Národnímu programu reforem pro rok 2012, který měl na programu reformu zdravotnického systému, se za ČMKOS účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.
 • · Předsedkyně OS Dagmar Žitníková byla v podvečer na Rádiu Impuls hostem pořadu Impulsy Václava Moravce.

 

22. února

 • · Předsedkyně OS Dagmar Žitníková v odpoledních hodinách v Ostravě diskutovala se zájemci z řad odborářů a také občanů o problematice připravované zdravotnické reformy, jejích úskalích a o tom, jak reformu vnímají odbory.
 • · Předporady ČMKOS k jednání tripartity se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

 

21. února

 • · Jednání zástupců odborových organizací z nemocnic, odborných léčebných ústavů a zdravotnických záchranných služeb k problematice zvýšení platů/mezd zaměstnanců ve zdravotnictví se konalo v sále Přítomnost Domu odborových svazů. Jednání se účastnilo také vedení svazu a členové výkonné rady. Přizván byl ministr zdravotnictví Leoš Heger, zástupci krajů a zástupci zaměstnavatelů. Po jednání následovala tisková konference.

 

20. února

 • · Členové výkonné rady na svém jednání probírali aktuální situaci v resortech, připravovali jednání s ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem a projednávali běžné vnitroodborové záležitosti. Hostem části jednání byl předseda OS KOVO Josef Středula.

 

18. února

 • · Odborová organizace Léčebných lázních Jáchymov a.s. uspořádala ples, kterého se na pozvání předsedkyně Heleny Šebestové účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková, inspektor BOZP Vladimír Andrejch a Miloslav Toušek.
 • · Odborová organizace v Nemocnici s poliklinikou v Karviné – Ráji, p.o., uspořádala ples, kterého se na pozvání předsedkyně Bohdany Doležalové účastnil místopředseda OS Ladislav Kucharský.

 

17. února

 • · Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu se svazovou právničkou Mgr. Ivanou Štěpánkovou zúčastnily jednání na Ministerstvu zdravotnictví k vypořádání připomínek k návrhu vyhlášky o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb. Při jednání zástupkyně OS požadovaly, aby návrh garantoval alespoň zachování stávajícího počtu personálu, a tím i stávající kvalitu poskytované péče.
 • · V Olomouci se konal již 8. ples ZZS Olomouckého kraje, kterého se na pozvání předsedy Jana Zatloukala účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková, svazová právnička JUDr. Zuzana Pláničková a Miloslav Toušek.

 

16. února

 • · Jednání tripartitního pracovního týmu pro zdravotnictví se účastnily předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková.
 • · V budově OS se konal pravidelný metodický den organizačního oddělení, jeho jednání se aktivně zúčastnil místopředseda Ladislav Kucharský
 • · V odpoledních hodinách se vedení OS setkalo se zástupci Nadace Friedricha Eberta (FES) k diskuzi o další spolupráci a vizích nadace. Jednání se uskutečnilo při příležitosti jmenování nového ředitele regionální kanceláře FES pro střední a východní Evropu Joachima Schlüttera, který byl hlavním hostem setkání. Jednání se rovněž zúčastnil vedoucí projektu spolupráce FES s odbory v ČR a SR Vladimír Špánik, vědecká pracovnice pro sociální dialog mezinárodních projektů Zuzana Strapatá a vědecká pracovnice pro spolupráci s odbory v ČR Tamara Reisig.

 

15. února

 • · Členové MO při ústředí OS hodnotili dosavadní práci a diskutovali s vedením OS o tom, co nás čeká v nadcházejícím období.
 • · Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková koordinovaly s právně sociálním oddělením výstupy odborového svazu pro jednáním tripartitního týmu pro zdravotnictví. Na programu byl návrh věcného záměru zákona o zdravotních pojišťovnách a finanční situace českého zdravotnictví, oba materiály předložilo pro jednání pracovního týmu Ministerstvo zdravotnictví.

 

14. února

 • · Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se účastnila pracovního setkání se zpracovatelem studie k odměňování a pracovní době ve zdravotnictví. Současně se konalo pracovní setkání pro studii v resortu sociálních služeb, kterého se účastnila svazová právnička Mgr. Ivana Štěpánková. Obě pracovní skupiny pracovaly v části projektu Bipartitní dialog v odvětvích. Části jednání k sociálním službám se zúčastnila i předsedkyně OS Dagmar Žitníková.
 • · Předsedkyně OS Dagmar Žitníková v odpoledních hodinách navštívila Domov pro seniory Věstonická v Brně, kde se zástupci ZO projednávala situaci v zařízení.
 • · Místopředseda OS Ladislav Kucharský řídil jednání výboru sekce pro práci s členskou základnou, kde byla uskutečněná rekapitulace akcí na získávání členů zpětně od roku 2004.
 • · V odpoledních hodinách se místopředseda OS Ladislav Kucharský zúčastnil schůzky, jejímž hlavním tématem bylo efektivní zhodnocování finančních prostředků.

 

13. února

 • · Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se sešla s náměstkem ministra práce a sociálních věcí Ing. Davidem Kafkou, aby si předali informace o nadtarifní složce platů zaměstnanců v sociálních službách.
 • · V Nemocnici Sušice se konalo kolektivní vyjednávání, kterého se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

 

10. února

 • · V budově Unie zaměstnavatelských svazů se konalo jednání řídícího týmu projektu Bipartitní dialog v odvětvích. Témata pro zpracování jsou pracovní doba a odměňování v resortech sociálních služeb a zdravotnictví. Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková a svazová právnička Mgr. Ivana Štěpánková upozornily na úskalí při zpracování studie.
 • · V budově ČMKOS se konala tisková konference na téma Pět malérů rozkládá Českou republiku. S příspěvkem „Platby ve zdravotnictví – další pasti na pacienty“ a dalším shrnutím aktuální situace ve zdravotnictví a sociálních službách vystoupila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

 

9. února

 • · Předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně Ivana Břeňková a advokát JUDr. Dominik Brůha se setkali s právníky Ministerstva zdravotnictví kvůli dalšímu postupu při vydávání Zdravotnických novin.

 

8. února

 • · Porada vedení s vedoucími zaměstnanci ústředí se soustředila na přípravu a organizaci akcí, které bude OS realizovat v roce 2012.

 

7. února

 • · Předsedkyně OS Dagmar Žitníková vystoupila v Senátu ve veřejném slyšení k Petici proti nespravedlivé důchodové reformě a za odchod vlády Petra Nečase. Ve svém příspěvku se Žitníková zaměřila na aktuální situaci ve zdravotnictví a v sociálních službách.
 • · Jednání expertního týmu projektu Optimalizace sítě zdravotních a sociálních služeb se na MPSV účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková. Projekt byl podán, nyní se čeká na schválení. Břeňková vznesla dotaz, proč se  připravuje materiál transformace sociálních služeb, který OS již připomínkoval, proč se provádí transformace lůžkového fondu, když byl podán projekt k optimalizaci sítě, který by měl končit cca po dvou letech. Na otázku bylo sděleno, že je stále nutno i za měnících se podmínek tento projekt realizovat. 
 • · V odpoledních hodinách se sešlo vedení OSZSP ČR s vedením OS pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR k navázání užší spolupráce.

 

6. února

 • · Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se sešla se zaměstnanci právně sociálního oddělení, na programu byla projednávaná legislativa, změny právních předpisů, shrnutí všech aktivit oddělení a zastupitelnost.
 • · Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s místopředsedou Ladislavem Kucharským sešli s prezidentem České lékařské komory Milanem Kubkem.

 

2. února

 • · Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková se sešly s předsedy a zástupci některých OS veřejných služeb a veřejné správy, aby se dohodli na prohloubení spolupráce a stanoviscích svazů k některým tématům, jež odbory čekají v letošním roce – například k odměňování a pracovní době.

 

1. února

 • · Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se svazovou právničkou Mgr. Štěpánkovou připravovaly podklady ke stanovisku OS k materiálu „Zpráva o plnění systémových opatření v oblasti Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti za rok 2011“
 • · Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková byla na konferenci Asociace kolektivního vyjednávání, která se konala v Mladé Boleslavi. Při té příležitosti byla informována o záměru vlády naplnit usnesení č. 149/2011 a zabývat se tím, jak zrušit tarifní platy ve zdravotnictví. Účastníci konference se domluvili, že uspořádají společné setkání k této problematice a budou hledat varianty řešení.
 • · Místopředseda OS Ladislav Kucharský se zúčastnil další části projektu ČMKOS pod názvem „Šampión“. Seminář se konal ve dnech 1. – 3. února ve Špindlerově Mlýně.

 

Podobné články

Aktuality 16. 2. 2024 / 21:56

Leden 2024

29. ledna: Na Ministerstvu zdravotnictví jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví.

Aktuality 17. 1. 2024 / 17:06

Prosinec 2023

8. prosince: Na Ministerstvu zdravotnictví byla podepsána dohoda, která zajistí zvýšení platů a mezd zaměstnancům nemocnic a ukončila protest lékařů, kteří vypověděli další práci přesčas.

Aktuality 5. 12. 2023 / 16:49

Listopad 2023

27. listopadu: V celé České republice se konal Den protestů ČMKOS.

Načíst další
 
Napište nám