Únor 2016

27. února

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila jednání zdravotní komise ČSSD, kde její přítomné členy informovala o kritické personální situaci ve zdravotnictví a o připomínkách OS k novele zákona o nelékařích.

 

26. února

* Vedení OS se sešlo se zástupci firmy Chytrý Honza, aby projednali možnosti spolupráce při zajišťování benefitů pro členy svazu.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s předsedkyní pražské krajské rady Růženou Menšíkovou a členkou výkonné rady Marcelou Holčákovou zúčastnila jednání Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR o personálních standardech.

 

25. února

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně Ivana Břeňková a předseda LOKu Martin Engel jednali s ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem o personálním zajištění nemocnic a o pracovních podmínkách zaměstnanců v souvislosti se zajištěním poskytování zdravotní péče.

* Vedení OS se zúčastnilo jednání tripartitního pracovního týmu pro zdravotnictví.

 

24. a 25. února

* Místopředseda OS Lubomír Francl a předseda Sdružení odborových organizací AGEL Pavel Michna se zúčastnili konference Budování mostů – informace, poradenství a zastoupení zaměstnanců ve správních orgánech v evropských nadnárodních společnostech, které se konalo v Bruselu. Cílem konference bylo lépe porozumět vazbám mezi různými formami účasti zástupců zaměstnanců v evropských radách zaměstnanců, jakož i zastoupení zaměstnanců v různých úrovních společnosti na národní i evropské úrovni. Konference se pokusila budovat mosty mezi různými formami účasti zaměstnanců s cílem pochopit možnosti a limity členění nebo naopak propojení zastupování zájmů zaměstnanců napříč všemi úrovněmi společnosti.

 

24. února

* Kvůli strategii orgánů ZZS se sešly předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková s ředitelem ZZS Středočeského kraje MUDr. Martinem Houdkem a předsedou Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR MUDr. Markem Slabým.

* V odpoledních hodinách se předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková zúčastnily jednání se zástupci Unie zaměstnavatelských svazů ČR a Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR k projektu PESISS III. Projekt se zabývá otázkou účasti zaměstnavatelů v evropských strukturách sociálního dialogu v oblasti sociálních služeb.

 

23. února

* Jednání sekce pracovníků hygienické služby k návrhu zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, se zaměřilo na nesouhlas s navrhovanou změnou kompetence orgánů hygienické služby a na finanční zajištění práce zdravotních ústavů. Za vedení OS se účastnily předsedkyně Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková.

 

22. února

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková se v ranních hodinách se účastnily na MPSV vypořádání připomínek k věcnému návrhu zákona o sociálních pracovnících. OS návrh zákona odmítá, domnívá se, že navrhovaná právní úprava bude mít v připravené podobě obdobné negativní dopady na profesi sociálních pracovníků jako zákon č. 96/2004 Sb. na všeobecné sestry.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková se na Ministerstvu zdravotnictví sešly s náměstkem Tomem Philippem a ředitelkou odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Helenou Rögnerovou kvůli otázce financí a personálního zabezpečení v nemocnicích.

* Odpoledne se předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková účastnily semináře k restartu DRG, který pořádalo Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR. Semináře k DRG se zúčastnila také členka výkonné rady Monika Kudrová.

 

18. února

* V ranních hodinách se uskutečnilo jednání sociálního výboru Poslanecké sněmovny o problematice fungování dětských domovů pro děti do tří let, dofinancování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) a o financování sociálních služeb. V diskuzi vystoupila s příspěvkem předsedkyně OS Dagmar Žitníková, která varovala před unáhlenými kroky transformace péče o děti.

* O ostře sledovaném návrhu zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, jednal zemědělský výbor Poslanecké sněmovny. Jednání výboru se zúčastnily předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková. Zemědělský výbor dal podporu návrhu, aby do restaurací mohli hygienici až poté, co nastane problém. 

 

17. února

* Jednání pracovní skupiny pro sociální služby EPSU se v Bruselu zúčastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková. Pokračovalo jednání k otázce dialogu mezi odbory a příslušnými zaměstnavateli. Společná diskuse by mohla být začleněna do rámce evropského sociálního dialogu. Sociální služby takovouto strukturu dialogu na evropské úrovni, na rozdíl od zdravotnictví, zatím nemají. Pracovní skupina se zaměřila na nábor členů a slaďování pracovního a rodinného života.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s místopředsedou Lubomírem Franclem sešli s ředitelkou Nadace Friedricha Eberta (FES) Kateřinou Smejkalovou, aby projednali spolupráci nadace a OS v roce 2016.

 

16. února

* Prvního historického setkání tripartit zemí V4 se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková. Jednání uvedl premiér ČR Bohuslav Sobotka a poté jej vedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

* Jednání  Stálého výboru pro zdravotnictví a sociální služby Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (HSS EPSU) se v Bruselu zúčastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková. Stálý výbor podpořil organizaci evropského Akčního dne proti marketizaci, komercionalizaci a privatizaci zdravotní péče. Dne 7. dubna, který je Světovým dnem zdraví, budou vedeny kampaně. Stálý výbor se zaměřil na nábor členů.

* Konalo se rozšířené jednání sekce nelékařských zdravotnických pracovníků. Na programu byla připravovaná novela zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařích. Za vedení OS se jednání zúčastnil místopředseda Lubomír Francl.

 

15. února

* Jednání Rady ČMKOS se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

* V podvečerních hodinách se na neformálním pracovním večeru sešli účastníci jednání tripartit zemí V4. Za ČMKOS se spolu s dalšími předsedy odborových svazů zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

 

9. – 12. února

* V souvislosti s rozhodnutím Evropské federace odborových svazů se zásadním cílem stává nábor, udržení a navýšení členské základny. Je nutné, aby odbory byly schopny vést dialog a prosazovat oprávněné požadavky na úrovni vlád. K tomuto cíli je na evropské úrovni realizován projekt, kterého se jako pozorovatelé účastnili zástupci odborového svazu, místopředsedkyně Ivana Břeňková, referentka pro mezinárodní činnost Lucie Kučírková, regionální pracovník Václav Matoušek, zástupce sekce členské základny Jana Hozáková a předseda z Nemocnice České Budějovice, a.s., Jan Šusta.

 

10. února

* V Praze jednala sekce zdravotnických záchranných služeb, zúčastnili se předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl.

* Jednala dozorčí rada odborového svazu.

 

9. února

* Jednala výkonná rada odborového svazu.

 

8. února

* Za účasti náměstka ministra zdravotnictví Toma Philippa a ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS ČR) Ladislava Duška se konalo jednání sekce nemocnic o otázce nedostatku personálu v nemocnicích, zvýšení platů a mezd v roce 2016 a úrovni statistického sledování vývoje platů a mezd.

* Jednala sekce pro práci s členskou základnou. Za vedení OS se zúčastnil místopředseda OS Lubomír Francl.

* Jednala sekce sociál.

* V podvečerních hodinách se na MPSV sešla stálá pracovní komise pro tvorbu personálních standardů a kvalifikací v sociálních službách při Ministerstvu práce a sociálních věcí. Jednání se za OS zúčastnila předsedkyně Dagmar Žitníková, místopředsedkyně Ivana Břeňková a Růžena Menšíková.

 

5. února

* Společného setkání s odbory ZZS Jihomoravského kraje se ve Znojmě zúčastnily předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková.

 

4. února

* V budově odborového svazu se sešel krizový štáb ze zástupců zaměstnavatelů a odborů k diskusi a přípravě dalšího postupu zástupců nemocnic ke zvýšení platby za státní pojištěnce. Jednání se zúčastnilo celé vedení svazu.

 

3. února

* V Poslanecké sněmovně Parlamentu se konal diskusní seminář k TTIP (Transatlantické obchodní a investiční partnerství), kterého se zúčastnily předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně Ivana Břeňková a místopředseda Lubomír Francl.

 

2. února

* V Mladé Boleslavi se sešlo kolegium expertů Asociace pro rozvoj kolektivní vyjednávání a pracovních vztahů, aby konzultovali názory a výkladová stanoviska k pracovněprávním otázkám. Za OS se zúčastnila místopředsedkyně Ivana Břeňková.

 

1. února

* Jednání dotační komise MPSV pro poskytování neinvestičních dotací v oblasti sociálních služeb se jako náhradnice zúčastnila místopředsedkyně Ivana Břeňková.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila jednání pléna tripartity, které se na podnět odborů opět zabývalo problematikou zdravotnictví. 

 

Podobné články

Aktuality 21. 4. 2024 / 21:06

Březen 2024

V pátek 22. března se s ministrem Marianem Jurečkou a jeho týmem sešly předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

Aktuality 15. 3. 2024 / 19:32

Únor 2024

26. února: Strategické investice a prorůstová opatření, důchody a aktuální situace ve zdravotnictví a situace ve společnosti Liberty Ostrava byly hlavními tématy jednání tripartity.

Aktuality 16. 2. 2024 / 21:56

Leden 2024

29. ledna: Na Ministerstvu zdravotnictví jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví.

Načíst další
 
Napište nám