Únor 2024

29. února

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se sešla s místopředsedkyní ČMKOS Radkou Sokolovou k řešení vzdělávacích akcí ČMKOS a odborového svazu.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl se sešli s předsedou Českomoravského odborového svazu pracovníků školství Františkem Dobšíkem, aby si vyměnili informace o dění v odborech.

28. února

* Na OS se sešla sekce lázeňství, aby projednala aktuální situaci v resortu. Členové sekce si vyměnili informace o výsledcích kolektivního vyjednávání a výhledově navrhli možnost konference za účasti zahraničních kolegů z oboru lázeňství ze Slovenska a případně z Maďarska. Jednání se zúčastnili předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl.

* Odpoledne se předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s advokátem Dominikem Brůhou sešli s předsedou a dalšími zástupci odborové organizace Hygienické služby hlavního města Prahy, aby projednali problémy týkající se proplácení příspěvků zaměstnancům z FKSP.

27. února

* Další dílčí jednání podskupiny pracovní skupiny k nastavení systémových změn ve vzdělávání a kompetencím zdravotnických záchranářů se formou on-line uskutečnilo na Ministerstvu zdravotnictví. Jednání se opět zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková. Další zástupce odborového svazu Jakub Půta se bude účastnit práce na přípravě doporučených postupů pro záchranáře.

* Na OS se sešli regionální manažeři a inspektoři BOZP, aby projednali aktuální situaci v regionech a připravované změny v oblasti BOZP. Za vedení se jednání účastnili předsedkyně Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se v odpoledních hodinách sešla s poslankyněmi Věrou Adámkovou (ANO) a Ivanou Mádlovou (ANO) kvůli problémům, které nejvíce tíží všeobecné sestry a ostatní zdravotnické pracovníky. Předsedkyně OS předala oběma poslankyním náměty odborového svazu ke stabilizaci zdravotnických pracovníků. Jednání se krátce účastnil také předseda hnutí ANO Andrej Babiš, který sdělil, že část podnětů ANO zapracuje do svého příštího volebního programu.

* Krajská rada Libereckého kraje za účasti místopředsedkyně OS Jany Hnykové jednala s radním pro zdravotnictví Vladimírem Richtrem a náměstkem hejtmana pověřeným řízením resortu sociálních věcí Petrem Tulpou a vedoucími odborů zdravotnictví a sociálních věcí.

26. února

* Na Úřadu vlády se k pravidelnému jednání sešlo plénum Rady hospodářské a sociální dohody ČR (tripartity). Jednání se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

* Problémy v Barevných domcích Hajnice se řešily za účasti vedení organizace, vedoucího odboru sociálních věcí Královéhradeckého kraje Jiřího Vitvara a právníka odboru Jiřího Altmanna. Dále se zúčastnil celý výbor odborové organizace, místopředsedkyně OS Jana Hnyková a regionální manažerka Ivana Burešová.

22. února

* Na Ministerstvu zdravotnictví jednala pracovní skupina k nastavení systémových změn ve vzdělávání a kompetencí zdravotnických záchranářů. Za OS se jednání zúčastnila předsedkyně Dagmar Žitníková.

* Odpoledne na MPSV jednal tripartitní pracovní tým pro sociální otázky. Za OS se jednání zúčastnily předsedkyně Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Jana Hnyková.

21. února

* Jednání na Krajském úřadu Pardubického s hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým se zúčastnila místopředsedkyně OS Jana Hnyková, vedoucí právního a sociálního oddělení Ivana Břeňková, regionální manažerka Ivana Burešová a členové krajské rady vedení Světluší Konečnou.

* Pražská krajská rada jednala spolu s předsedkyní OS Dagmar Žitníkovou s náměstkyní primátora Alexandrou Udženijou a jejím týmem o problematice sociálních služeb a zdravotnické záchranné služby.

20. února

* Jednání sekce nelékařských zdravotnických pracovníků a sekce nemocnic navštívila hlavní sestra České republiky Alice Strnadová. Přítomné sestry spolu s ní a její kolegyní Lenkou Dragounovou probíraly kompetence nelékařů, personální situaci, odměňování a možnosti dalšího organizování sester a dalších zdravotníků. Za vedení svazu se jednání zúčastnily předsedkyně Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Jana Hnyková.

19. února

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila jednání Rady ČMKOS. Na jednání navázala předporada k jednání tripartity.

* Na Magistrátu města Brna se konalo jednání k převodu nemocnice Milosrdných bratří v Brně. Zúčastnila se zástupkyně ZO Bronislava Kolářová, primátorka Markéta Vaňková, členka zastupitelstva Dagmar Seidlová, Eva Rabušicová za odbor zdraví, regionální manažerka Jana Woffová a místopředsedové OS Jana Hnyková a Lubomír Francl.

15. února

* Na Ministerstvu zdravotnictví se sešla, v návaznosti na dohodu uzavřenou mezi Ministerstvem zdravotnictví, VZP, AČMN, AN ČR, ČLK a odbory, pracovní skupina ke sjednocení odměňování. Odborový svaz na jednání zastupovaly předsedkyně Dagmar Žitníková a vedoucí právního a sociálního oddělení Ivana Břeňková.

14. února

* Na OS se sešla sekce pracovníků hygienické služby, aby projednala aktuální situaci v hygienické službě a na zdravotních ústavech. Jednání se zúčastnily předsedkyně OS Dagmar Žitníková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

* V dopoledních hodinách se jednání Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny zúčastnila místopředsedkyně OS Jana Hnyková. Výbor projednával pozměňující návrhy k poslanecké novele zákona o sociálních službách.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně OS Jana Hnyková se sešly s poslankyní Ivanou Mádlovou (ANO) k vyhodnocení konference „Bez sester to nejde: největší problémy a hledání řešení“ a k aktuálním problémům, které sestry trápí.

13. února

* Jednala výkonná rada OS.

* Jednala dozorčí rada OS.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila jednání Rady ČMKOS k aktuální situaci ve společnosti a návrhům NERV.

12. února

* Členové vedení OS v rozšířeném formátu jednali o přípravě uzavřené části svazového webu.

* Odpoledne začalo společné jednání výkonné a dozorčí rady OS.

9. února

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se sešla s prezidentkou České asociace sester Martinou Šochmanovu, aby prodiskutovaly názory obou organizací na odměňování zdravotníků.

8. února

* Na Ministerstvu zdravotnictví se konalo další kolo vypořádání připomínek k novele zákona o veřejném zdravotním pojištění. Za OS připomínky přednesla předsedkyně Dagmar Žitníková.

* V Poslanecké sněmovně se na prvním jednání sešli ministři Marian Jurečka a Vlastimil Válek se zástupci odborů, zaměstnavatelů, ČLK a univerzit ohledně další novely zákoníku práce. Za OS se jednání zúčastnila předsedkyně Dagmar Žitníková.

7. února

* Odpoledne se konalo on-line jednání se ZO Barevné domky Hajnice k problémům v tomto zařízení. Za OS se zúčastnily místopředsedkyně Jana Hnyková, vedoucí právního a sociálního oddělení Ivana Břeňková, regionální manažerka Ivana Burešová a právnička Zuzana Dufalová.

6. února

* Ve Slatinných lázních Třeboň se uskutečnila další schůzka předsedkyně OS Dagmar Žitníkové a místopředsedkyně OS Jany Hnykové, a to s PR manažerkou lázní Helenou Nekolovou a ředitelem lázní. Jednání probíhalo ve velmi příjemné atmosféře, viděly jsme také technické zázemí lázní a možná se také dohodneme na další spolupráci ohledně benefitů pro členy odborového svazu.

* Místopředseda OS Lubomír Francl se na Ministerstvu zdravotnictví zúčastnil první části vypořádání připomínek k novele zákona o veřejném zdravotním pojištění.

5. února

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně OS Jana Hnyková se v rámci soukromého pobytu ve Slatinných lázních Třeboň sešly s předsedou odborové organizace Petrem Voborským a předsedkyní dozorčí rady odborové organizace Slatinných lázní Třeboň Helenou Bednářovou. Diskuze byla příjemná a bohatá.

1. února

* Na odborovém svazu se na poradě k přípravě uzavřené části svazového webu sešli všichni členové vedení OS a manažer pro nábor a získávání nových členů Vojtěch Burda.

Podobné články

Aktuality 21. 4. 2024 / 21:06

Březen 2024

V pátek 22. března se s ministrem Marianem Jurečkou a jeho týmem sešly předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

Aktuality 16. 2. 2024 / 21:56

Leden 2024

29. ledna: Na Ministerstvu zdravotnictví jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví.

Aktuality 17. 1. 2024 / 17:06

Prosinec 2023

8. prosince: Na Ministerstvu zdravotnictví byla podepsána dohoda, která zajistí zvýšení platů a mezd zaměstnancům nemocnic a ukončila protest lékařů, kteří vypověděli další práci přesčas.

Načíst další
 
Napište nám