Úspěšná spolupráce s EPSU a IMPACT pokračovala dalším seminářem pro mladé

Když jsme na jaře letošního roku rozjížděli naši další spolupráci s Evropskou federací odborových svazů veřejných služeb (EPSU) a irským odborovým svazem služeb IMPACT, doufali jsme v obvyklou hojnou účast a zájem našich mladých členů. Na jarním prvním semináři jsme se pokusili dát dohromady témata, která budou nosná pro příští semináře a zároveň přilákají nové tváře na naše vzdělávací akce. Po říjnovém semináři se mi zdá, že jsme se nesnažili zbytečně, protože účast byla na maximu a my se ledva do konferenční místnosti vešli! I ubytování jsme museli řešit přistýlkami.

Výborné a osvědčené zázemí nám poskytl hotel Iris v Pavlově, kde se o víkendu 18. – 20. října 2013 sešli zástupci členských afilací EPSU z odborových svazů v České a Slovenské republice. Je velmi potěšující, že se stále rozrůstá počet zúčastněných svazů, což přináší velmi dobrou atmosféru i z hlediska různorodosti pohledů na řešení stejného problému. A stejně jako předcházející projekty je i tento pořádán ve spolupráci s evropskou centrálou odborářů pracujících ve veřejných službách (EPSU) a partnerským odborovým svazem IMPACT z Irska. Proto bylo taky poměrně silné zastoupení lektorů na této akci. Z Irska přiletěl náš dlouholetý spolupracovník Denis Rohan, EPSU zastupovali Pablo Sánches Centellas a Josef Krejbych a za „domácí“ lektory nastoupil Ladislav Kucharský z OSZSP ČR.

Seminář začal jako obvykle už v pátek po večeři a jeho hlavním tématem bylo oslovení, ale zejména udržení mladých funkcionářů odborů. Právě za tímto účelem se rovněž konaly i malé workshopy, které měly za úkol zmapovat naše nejčastější chyby v rutinní práci s členskou základnou. Konstatovali jsme, že už možná umíme oslovit naše kolegyně a kolegy v práci, ale pokud někoho získáme pro členství a potom zejména pro práci v odborech, často na něj „zapomínáme“ a myslíme si, že už všechno ví a bude pracovat sám. Tento náš pocit samozřejmě u mladých funkcionářů přináší pocit frustrace, osamění při řešení problémů a právě tady je naše parketa!

V porovnání mezi jednotlivými odborovými svazy je situace mnohdy velmi podobná a výměna informací je pro nás velmi potřebnou záležitostí. V další části semináře jsme společně probrali téma nachystané speciálně pro tuto akci, a tím byl sociální dialog v praxi s akcentem na budování vyjednávacího týmu a proces kolektivního vyjednávání. Každý z účastníků dostal rovněž učební texty k tomuto tématu a my jen doufáme, že si je naši mladí členové občas doma otevřou a budou jim pomůckou v jejich další práci. 

Nedělní dopoledne bylo věnováno již zmiňovaným workshopům a ani jsme nevěděli, jak nám ten čas utekl, byl tu čas oběda a loučení. No a nám nezbývá než věřit, že si všichni odnesli domů jen pěkné zážitky, spoustu vědomostí a zkušeností, které budou moci uplatnit ve svých základních organizacích. Držíme palce!

Foto autor

Podobné články

Aktuality 4. 6. 2023 / 18:40

Má dáti – nedal… aneb Školení pro hospodáře odborových organizací

V květnu a začátkem června se po několikaleté pauze uskutečnila v Praze a Olomouci školení pro hospodáře odborových organizací.

Aktuality 16. 5. 2023 / 20:08

Semináře na téma FKSP, sociální fond a kolektivní vyjednávání

Ve dnech 20. dubna, 25. dubna a 2. května 2023 v Olomouci a v Praze uspořádal odborový svaz semináře na téma FKSP, sociální fond, benefity a kolektivní vyjednávání.

Aktuality 23. 10. 2021 / 13:35

Síla odborů

Ve dnech 20. – 22. října se ve znojemském hotelu Mariel konal 1. ročník školení s názvem Síla odborů.

Načíst další
 
Napište nám