Úspěšná spolupráce s EPSU a IMPACT pokračovala dalším seminářem pro mladé

Když jsme na jaře letošního roku rozjížděli naši další spolupráci s Evropskou federací odborových svazů veřejných služeb (EPSU) a irským odborovým svazem služeb IMPACT, doufali jsme v obvyklou hojnou účast a zájem našich mladých členů. Na jarním prvním semináři jsme se pokusili dát dohromady témata, která budou nosná pro příští semináře a zároveň přilákají nové tváře na naše vzdělávací akce. Po říjnovém semináři se mi zdá, že jsme se nesnažili zbytečně, protože účast byla na maximu a my se ledva do konferenční místnosti vešli! I ubytování jsme museli řešit přistýlkami.

Výborné a osvědčené zázemí nám poskytl hotel Iris v Pavlově, kde se o víkendu 18. – 20. října 2013 sešli zástupci členských afilací EPSU z odborových svazů v České a Slovenské republice. Je velmi potěšující, že se stále rozrůstá počet zúčastněných svazů, což přináší velmi dobrou atmosféru i z hlediska různorodosti pohledů na řešení stejného problému. A stejně jako předcházející projekty je i tento pořádán ve spolupráci s evropskou centrálou odborářů pracujících ve veřejných službách (EPSU) a partnerským odborovým svazem IMPACT z Irska. Proto bylo taky poměrně silné zastoupení lektorů na této akci. Z Irska přiletěl náš dlouholetý spolupracovník Denis Rohan, EPSU zastupovali Pablo Sánches Centellas a Josef Krejbych a za „domácí“ lektory nastoupil Ladislav Kucharský z OSZSP ČR.

Seminář začal jako obvykle už v pátek po večeři a jeho hlavním tématem bylo oslovení, ale zejména udržení mladých funkcionářů odborů. Právě za tímto účelem se rovněž konaly i malé workshopy, které měly za úkol zmapovat naše nejčastější chyby v rutinní práci s členskou základnou. Konstatovali jsme, že už možná umíme oslovit naše kolegyně a kolegy v práci, ale pokud někoho získáme pro členství a potom zejména pro práci v odborech, často na něj „zapomínáme“ a myslíme si, že už všechno ví a bude pracovat sám. Tento náš pocit samozřejmě u mladých funkcionářů přináší pocit frustrace, osamění při řešení problémů a právě tady je naše parketa!

V porovnání mezi jednotlivými odborovými svazy je situace mnohdy velmi podobná a výměna informací je pro nás velmi potřebnou záležitostí. V další části semináře jsme společně probrali téma nachystané speciálně pro tuto akci, a tím byl sociální dialog v praxi s akcentem na budování vyjednávacího týmu a proces kolektivního vyjednávání. Každý z účastníků dostal rovněž učební texty k tomuto tématu a my jen doufáme, že si je naši mladí členové občas doma otevřou a budou jim pomůckou v jejich další práci. 

Nedělní dopoledne bylo věnováno již zmiňovaným workshopům a ani jsme nevěděli, jak nám ten čas utekl, byl tu čas oběda a loučení. No a nám nezbývá než věřit, že si všichni odnesli domů jen pěkné zážitky, spoustu vědomostí a zkušeností, které budou moci uplatnit ve svých základních organizacích. Držíme palce!

Foto autor

Podobné články

Aktuality 15. 12. 2023 / 9:15

Členové ZO se sešli na vzdělávání ve Znojmě. Již počtvrté

Ve Znojmě se ve dnech 18. až 20. října 2023 uskutečnil čtvrtý ročník vzdělávání členů základních organizací OSZSP ČR, jehož se zúčastnili členové odborů z různých krajů ČR.

Aktuality 4. 6. 2023 / 18:40

Má dáti – nedal… aneb Školení pro hospodáře odborových organizací

V květnu a začátkem června se po několikaleté pauze uskutečnila v Praze a Olomouci školení pro hospodáře odborových organizací.

Aktuality 16. 5. 2023 / 20:08

Semináře na téma FKSP, sociální fond a kolektivní vyjednávání

Ve dnech 20. dubna, 25. dubna a 2. května 2023 v Olomouci a v Praze uspořádal odborový svaz semináře na téma FKSP, sociální fond, benefity a kolektivní vyjednávání.

Načíst další
 
Napište nám