Už jsme jednali s novými hejtmany – ve Zlínském, Libereckém a Jihomoravském kraji

Zdravotnictví a sociální služby mají různé zřizovatele. Mezi ty nejvýznamnější patří kraje. Po letošních krajských volbách předsedkyně OS Dagmar Žitníková zaslala dopisy nově zvoleným hejtmanům, s blahopřáním ke zvolení a žádostí o osobní jednání s vedením svazu a krajskými radami. Většina hejtmanů na dopis reagovala, a tak se v krajích uskutečnilo již několik schůzek.

První jednání se konalo téměř symbolicky v kraji, odkud předsedkyně OS pochází. V pondělí 21. listopadu se ve Zlíně krajská rada setkala s hejtmanem Jiřím Čunkem, aby projednali možné formy spolupráce a informovali vedení kraje, tedy hejtmana Čunka a radní Michaelou Blahovou zodpovědnou za oblast sociálních služeb, o problémech, které trápí zaměstnance v nemocnicích a sociálkách.

Samostatný článek předsedkyně krajské rady Marcely Holčáková najdete viz níže jako soubor ke stažení.

***

Druhé jednání se uskutečnilo ve středu 30. listopadu v Liberci. Za odbory se jednání zúčastnili členové krajské rady Miluše Váňová, Hana Vilímová a Dušan Morman, regionální pracovnice Ivana Burešová, místopředseda OS Lubomír Francl a předsedkyně OS Dagmar Žitníková. Krajskou reprezentaci vedle hejtmana Martina Půty zastoupili náměstek hejtmana a radní zodpovědný za zdravotnictví Přemysl Sobotka, radní zodpovědný za sociální služby Pavel Svoboda a bývalý náměstek hejtmana Petr Tulpa.

S Libereckým krajem byla v minulém volebním období intenzivní spolupráce, staronový hejtman členy krajské rady zná osobně, takže jednání se neslo v příjemné atmosféře. Projednali jsme situaci na zdravotnické záchranné službě, navyšování mezd zaměstnanců nemocnic a platů v sociálních službách a celkové problémy, které kraj v našich resortech trápí.

Hejtman sdělil, že s navýšením mezd v krajských nemocnicích kraj počítá a závazek z Memoranda splní i přesto, že úhrady za poskytovanou zdravotní péči v Liberecké nemocnici jsou nízké. Situaci v sociálních službách kraj vnímá, stejně jako odborový svaz, jako vážnou, platy zaměstnanců jsou nízké, je potřeba se zaměřit na jejich zvýšení, a to zvláště u pracovníků v přímé péči.

Předsedkyně OS nabídla možnost spolupráce členů krajské rady ve zdravotním a sociálním výboru kraje a nabídka byla vnímána velmi pozitivně.

***

Další jednání s nově zvoleným hejtmanem se uskutečnilo ve čtvrtek 1. prosince v Brně a týkalo se konkrétních problémů na Zdravotnické záchranné službě Jihomoravského kraje. S hejtmanem JUDr. Bohumilem Šimkem, náměstkyní hejtmana Mgr. Ing. Taťanou Malou a radním zodpovědným za zdravotnictví Igorem Chlupem za účasti vedoucího odboru kontrolního a právního JUDr. Romana Heinze jednali předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda OS Lubomír Francl spolu s předsedy odborových organizací záchranářů Bohuslavem Zrzou a Michalem Vlkem a zástupkyní lékařů MUDr. Freyovou kvůli nedořešeným problémům na zdravotnické záchranné službě – viz foto.

Na jednání přítomní informovali hejtmana a zástupce kraje o problémech v organizaci, o důvodech vyhlášení stávkové pohotovosti a o současném špatném klimatu na záchrance. Hejtman si vše vyslechl a odborům slíbil, že se bude situací velmi intenzivně zabývat. Za velmi vstřícné odbory považují, že na základě jejich žádosti na jednání obdrží z kraje výsledky kontroly, která se v organizaci konala. Dalším vstřícným krokem je fakt, že se radní Igor Chlup setká se zaměstnanci záchranky a vyslechne si informace o situaci přímo od nich.

Foto Lubomír Francl

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 16. 5. 2024 / 22:34

Už zase se odebírají hygienikům kompetence!

Novelu zákona o návykových látkách připravila skupinou poslanců s představou nutné ochrany dětí. To lze pochopit, ale nelze pochopit a souhlasit s tím, že se opět řeší odebrání kompetencí hygienické službě.

Aktuality 16. 5. 2024 / 21:52

Výpověď bez udání důvodu je naprosto NEPŘIJATELNÁ!

Příští týden se bude v Poslanecké sněmovně projednávat euronovela zákoníku práce.

Aktuality 16. 5. 2024 / 17:15

Ve světle událostí, které se odehrály 15. května na Slovensku, a se zřetelem k rozjitřené situaci v České republice se ČMKOS rozhodla přispět k uklidnění situace tím, že ruší demonstraci svolanou na 21. května 2024.

Načíst další
 
Napište nám