V Brně o úhradové vyhlášce, elektronizaci, nedostatku personálu, platech a příplatcích

Ve čtvrtek 4. října se v Brně uskutečnilo 10. celostátní setkání ředitelů nemocnic a zástupců ze sektoru zdravotnictví za účasti zástupců Ministerstva zdravotnictví, České lékařské komory, České lékárnické komory, Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR a ředitelů a dalších členů vedení 25 nemocnic. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR zde zastupovali místopředseda Lubomír Francl a Jiří Škárek ze Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje.

Na programu byla úhradová vyhláška na rok 2019, elektronizace a digitalizace zdravotnictví, poznatky ze zavedení GDPR v nemocnicích a personální krize a podfinancování zdravotnictví.

V úvodu vystoupila náměstkyně ministra zdravotnictví Helena Rögnerová k úhradové vyhlášce na rok 2019. Uvedla, že do zdravotnictví přijde v roce 2019 o 20 mld. Kč více než v letošním roce a že úhrady, které byly pro nemocnice na základě dohody ředitelů nemocnic a zdravotních pojišťoven ve výši 13,6 mld. Kč, umožní v lůžkových zařízeních akutní péče navýšení mezd a platů ve výši 7 – 10 %. Prostředky na navýšení příplatků za směnnost přijdou do nemocnic prostřednictvím úhrad za ošetřovací den.

Na její vystoupení reagoval ihned místopředseda OS Lubomír Francl, který uvedl, že OS požadoval, aby úhrady v roce 2019 byly ve výši 20 mld., protože nemocnice jsou dlouhodobě podfinancované. Připomněl i údaj z ÚZIS ČR, že v systému chybí v současnosti nejméně 30 mld. Kč.

Odborový svaz má už dnes signály, že v některých nemocnicích vzhledem ke snížení produkce (způsobené snižováním počtu lůžek a uzavíráním celých oddělení z důvodu nedostatku sester) nebudou tyto prostředky pro pokrytí navýšení příplatku dostatečné.

Poskytovatelé tuto dohodu podepsali, proto OS bude požadovat naplnění slibu ministra zdravotnictví, že se v lůžkových zařízeních zvýší příplatky za směnnost u zdravotnických pracovníků bez odborného dohledu o 5000 Kč a u zdravotnických pracovníků pod odborným dohledem o 2000 Kč, a to jak v příspěvkových organizacích, tak i v obchodních společnostech.

Zopakoval požadavek OS, aby příplatek v této výši dostali také zdravotničtí pracovníci v pobytových zařízeních sociálních služeb.

V další části hovořil ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR doc. Ladislav Dušek o elektronizaci zdravotnictví, národním registru zdravotnických pracovníků a e-receptu. V diskusi se objevily kladné i negativní názory na používání e-receptů v praxi.

V části věnované zavedení GDPR v nemocnicích se diskutovalo o tom, jaké nároky toto nařízení EU na nemocnice přineslo.

Poslední část programu (bohužel z hlediska času nejkratší) byla věnována nedostatku personálu v nemocnicích.

Místopředseda OS Lubomír Francl zdůraznil, že nedostatek personálu je způsoben jednak nízkou úrovní odměňování zaměstnanců nemocnic, ale i přetěžováním zaměstnanců způsobeným jejich nedostatkem. Ve zdravotnictví chybí podle dostupných údajů více než 3000 sester.

Zopakoval požadavky odborového svazu a jeho návrhy na zlepšení této situace:

● V novele zákoníku práce předložit jako zásadní stabilizační prvek pro zaměstnance ve zdravotnictví návrh na sjednocení odměňování zaměstnanců ve zdravotnictví pod systém platů a tento návrh prosadit v Poslanecké sněmovně.

● Změnit personální vyhlášku, aby se zvýšily počty zdravotníků v nemocnicích.

● Požadavek na Ministerstvo práce a sociálních věcí – připravit ve spolupráci s úřady práce speciální programy, které umožní vytvořit další pracovní místa pro zdravotnické profese v nemocnicích a pro pracovníky v přímé péči v pobytových zařízeních sociálních služeb, která budou hrazena jako společensky účelná místa.

● Změnit zákon a zvýšit platby za státní pojištěnce, a to nejméně o 200 Kč na jednoho pojištěnce.

Tyto kroky by měly přispět ke stabilizaci systému a navrátit společenskou prestiž zdravotnickým povoláním.

Zdůraznil, že opět hrozí, že v nemocnicích, které jsou obchodními společnostmi, nebude probíhat navýšení mezd a příplatků za směnnost ve výši, kterou přislíbil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. K názoru ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, že je právě úlohou odborů, aby se zaměstnavateli plánované navýšení mezd vyjednali, připomněl, že vedení OS předložilo asociacím nemocnic návrh kolektivní smlouvy vyššího stupně. Asociace nemocnic následně sdělily, že nejsou zaměstnavatelé, a tudíž o tomto návrhu nemohou jednat, takže OS nemá k jednání partnera.

Na toto vystoupení zaznělo z řad zaměstnavatelů sdělení, že tabulkové platy jsou socialistický přežitek, že sestry mají peněz dost. Uvedli také, že si sestry naopak zkracují úvazky, a tím je způsoben problém se zabezpečením provozu. Rovněž navýšení příplatku za směnnost nevidí jako řešení situace.

Místopředseda OS v závěru v reakci na sdělení zástupců zaměstnavatelů sdělil, že OS má dohodu s premiérem Andrejem Babišem, že pokud nebudou vypláceny příplatky za směnnost navýšené o 5000 Kč, respektive o 2000 Kč, přijede premiér do těchto nemocnic společně s vedením OS, aby zjednal nápravu.

Foto autor

Podobné články

Aktuality 21. 5. 2024 / 10:04

Lékaři a odboráři se bojí, že vláda nechce splnit prosincovou dohodu

Obava z neochoty vlády splnit dohodu, kterou za asistence Petra Fialy uzavřel 8. prosince ministr zdravotnictví Vlastimil Válek se zástupci lékařů a odborů, byla důvodem tiskové konference, která se konala v pondělí 20. května v Praze.

Aktuality 16. 5. 2024 / 22:34

Už zase se odebírají hygienikům kompetence!

Novelu zákona o návykových látkách připravila skupinou poslanců s představou nutné ochrany dětí. To lze pochopit, ale nelze pochopit a souhlasit s tím, že se opět řeší odebrání kompetencí hygienické službě.

Aktuality 16. 5. 2024 / 21:52

Výpověď bez udání důvodu je naprosto NEPŘIJATELNÁ!

Příští týden se bude v Poslanecké sněmovně projednávat euronovela zákoníku práce.

Načíst další
 
Napište nám